Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 444, 2 May 1892 — Page 1

Page PDF (1.00 MB)
This text was transcribed by:  Cathy Peloso
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."               1-7-8-15-21-22-28-29.

 

Buke II.                                               HONOLULU MEI 2, 1892.                           Helu 444

 

 

HE MOOLELO

-- NO KE KEIKIALII--

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi

 

(@)

 

MOKUNA vi@

 

Ka Moi hou o Noremadi, - a m@

Kaberana hooikaika ana e lilo

o Elevira i Moiwahine.

 

            Auhea oe, oiai o oe ka mea e manao ia nei e lilo i io a e koko nou, ma ka hoolilo ana ia oe i iwi aoao nou, nolaila he mea pono ia kaua ke hoomaopopo kekahi i kekahi i keia manawa mamua o ka hoea ana mai oia wa, ina nae aole ia he mea nou e hoehaeha ia ai.

            O ka pane ma ko Elevira aoao no keia mau olele a ka moi opio oia ke k@ ana mai o kona poo me ka haahaa.

            Aohe a'a kamailio hou ana aku no na mea i maopopo mua ia oe, wahi a ka moi opio i hoomau hou aku ai.

            Aka makemake au e hoopau kana i ko kaua pohihihi no kela olelo wanana a ke kahuna.

            Ua lohe no hoi paha oe i ka olelo wanana a ke kahunapule?

            Ae, wahi a ka pane.

            Ina pela e hoomoakaka pono kaua ia kaua iho, i maopopo ai ia kaua ke kulana o keia papa konane pohihihi.

            Mamua ae o ka make ana o kuu makuakane, ua makemake oia e @ke ia oe.

            Nolaila, ua kii ia mai oe no ka hele ana ae ma ka aoao o kona moe o ka make.

            Aka nae, aole oia i hoopuka mai i kona manao imua ou, a hala wale aku la oia ma kela aoao mau o ka honua.

            Nolaila au i makemake ai e hele mai e kuka pu me oe, no ka mea ke ole au e kuhihewa ua maopopo no ia'u ka mea a kuu makuakane i makemake ai e kamailio mai, aka nae na ka make i punuku koke aku i kona olelo.

            Ua maopopo no ia'u kona makemake ma kela kauoha ana ia oe i hele mai, oia hoi ua makemake oia ia @e i wahine na'u; a maha paha oia manao hookahi no kou?

            I na o kona makemake ia, alaila, @ohe aia hoole ana aku i ka mea maikai, no ka mea aole o'u manao, o ka lilo ana i moiwhaine he @ ia nou e eha ai, wahi a Elevira.

            Alaila, ua hoopaa mua no au i kou manao pela?

            Ina manawa a pau, wahi a @ pane.

            Ua maopopo no anei ia oe ke k@ma o kona makemake ana e mare au me oe?

            Aole, koe wale iho no kou hahai ana mai.

            Ae; e hahai aku au ia oe, waai a ua Avareda nei, me ka oluolu pono ole o kona manao no ko Elevira ae ana mai e lilo i wahine nana.

            O ke kumu nui nana i hoohikina aku i kuu makuakane e hana @ela, mamuli no ia o kona ao ia a@ mai e kekahi mea, aole e hiki i kekahi mea ke noho maluna o ka @alii o Noremadi nei, koe wale no aia o@ a he kane nau.

            Nolaila, ua makemake au e ninau aku ia oe pehea ia ko@ manao no ia mea?

            Aohe o'u manao, wahi a ua Elevira nei.

            No ka mea, ina o ko Olina manao ia, he mea makehewa a hoopau manawa wale @ no kakou kana mau keiki ka ninau ana.

            Aohe no hoi e hiki ia oe e kuu kaikamahine ke kamailio me ka maikai, wahi a Diana, iaia i lohe mai ai i ke kalakala heapanini o ka @ o kana kaikamahine.

            Aole anei ou no @ e Elevira o ka moi opio kou hoa kakele a kamailio.

            Mai kena mai oe e kahamaha i ka maua kamailio ana me kou koi ole ia aku e kokua pu mai, wahi a ke kaikamahine, me ke puhi pu ana mai i ka wai o ka wha iwa@ me ka piha huhu i ka makuahine ona.

            Nolaila, ku ae la o Diana a haulele iho la i kahi ana e ku ana no ka hookawale loa ana aku iaia ma kahi e, a ma ka pukaaniani o kekahi wahi ru! uuku, malaila oia kahi i ku iho ai me kona hoaiki ana mai iloko o ka rumi hookina me ka akenui e lohe i ka laua mau mea a pau e kamailio ai no ka noho ana kane a wahine.  A i hiki ai hoi iaia ke hoomaopopo iho, heaha la ka manao ane nui o ka moi opio i hiki mai ai.

 

                                                                                                            Aole i pau.

 

KA MOOLELO HOONANEA O KA EUE@

 

MASANERO.

 

Ke Kameha'i Italia.

 

A @.

 

O ka Lawai'a Kaulana loa o Napela.

 

MOKUNA @V.

 

Doma Palakik@-Hanu Pintero ma ka Meheu o Cosil@ ma-Ke Kumukanawai Hou--Ka

Pa@paia Hooio a Cosila ia Masanero.

 

            "E Masanero e, i kou heluhelu ana i keia mau laina huaolelo malalo iho nei, e ike iho ana oe, o Isabela a me Iane, he @hao maopopo loa laua na'u, a ma kela @ aku he ekolu la aku i koe ma keia mua aku, @ole oe e noho hoa ana malalo o kela kumulaau @ka nui e ku la iwaena o ka papu o Po@ei, e huli pono la i Bueno Fede.

            E @ hou no o Iane ia oe ke ae oe e uku mai i umi @ausani ducata, a no Isabela hoi ka lede hanohano hoi ma ke aloalii o ke Duka nui o Acosa, he kanalimna tausani @, hui pau loa no keia @ wahine a elua, he kanaono tausani ducata;  ($150,000) a aole loa oe e ike hou ana ia laua maluna o kou waa no ka holo ana i ka ai alani ma ka mokupuni o Peroe@.  E hoomanao iho oe, he pohihihi a poliuliu ke alahele o Cosla e loaa ai ia oe."

            I ka pau ana o kana heluhelu ana i ka palapala hoonaukiuki a Cosila, huli ae la oia imua o Doma Palakiko a pane aku la me keia mau huaolelo.

            Ai hoi paha la, ihe oe la e ka makua, he hana nui maoli keia e hapai aku ai, e pono pahu e launa mua aku me ka Vikeloa, a e @, aku iaia, me ka nui o ke dala e loaa hou mai ai ke kaikamahine ana mai na lima o ka pakaha wale, a pela no hoi me Iane.

            E kuu keiki, ke hoopumehana aku nei au i kou naau me na huaolelo o ke aloha, oiai he nui na la a'u i hoao ai e uwao aku ia oe mai ke ala maewaewa au e uilani mau nei i ka hele, a ma kona welelau auanei, aohe mea e ae e loaa ia oe he make wale no.

            O ka'u wlae no e manao nei, he pono ia'u e hele e halawai pu me ka Vikeloe, a e noi aku i kona oluolu e kauoha ia e hoomakaukau ia i iwakalua tausani mau pu kaupoohiwi, a e hoolako pono ia no na kanaka Nepolitana, a i makaukau keia, alaila aohe olelo ana i koe, a e hoopuka ia he kuahaua me ka holopono.  Wahi a ka moneka.

            Mahalo, mahalo nui e ka makua e pono io no e hui pu aku me ka Vikeloe, no ka mea he mea e ae no kekahi aku e olelo aku iaia; malia paha e hiki ana ne ia kakou ke @ oluolu pu me ia maloko o kekahi halepule ina paha maloko o @ Dominica kela wahi mawae@ o ke Kakela Nuovo a me ka @ alii Vikaria, a e hoopukaia @ ana mawaena o kela @ a me Kale Elima ma ke ahiahi a o ka hope aku, e hele aku ana au e hoopai ia C@ e like me kana hana ana.

            I ka pau ana o na olelo a ke Kanaka Lawaia, ua ku aeka moneka iluna, a haawi ke la i ke aloha kaha aku la e hele.

            E hoolohe mai oe i ka'u e ka hoahanau wahi a Pietero ia Masanero, he makehewa kau ele ana aku no Napela, o ka hana pono wa@ o ka hakilo pono aku i ka lua ka@ i poe ai o Cosila @ a he manao no kela, @ ia.

            H@ ke ano @ ia mau mea a pau @ manao ai pela?  W@ a ka @ a Masanero ia Pietero.

            Hoomaka aku ia o Pietero e hoike pau i na mea @ ana i ike @ i kela @ hana nui a me kela kanaka @ ia no ai e Cosila @ , me kona hoom@ pu ana @ ia Masanero i ke alanui e hiki pono ai ke @ hoi hou ia @ o Isabela ma i ke kulanakauhale o Napela me ka maluhia, a e kano@a pu ana aku, e okioki ia na puana-i o na @ pakaha wale.

            Ua lawe io ae la o Masanero i na olelo ao maikai a Pietero, a o kana hana nui wale no ia i manao ai, no ka mea alua mea e eha ai kona naau, o kona kaikuahine Iane, ka mea i hanau pu mai me ia mai ka pupuu hookahi,a o ka pulakaumaka hoi a na keiki auau kai nei o Italia ka ui Isabela o Sepania.

            Nolaila mamuli o ke a mau ouli e hoona@u@a nei iaia, ua piha loa ua Masanero la me na o ahi iloko ana, e hakui ana me he

            "Ahi o la no ka pali o Kaauea,

            Ka lele ka'eka'o i ka opua,

            He pua keili haui lani ia,

            He lani milimili ia na ka ua.

            Ke mihi hele la i ka uka o Olaa,

            Ua loa mua ia pua na'u.

 

            OHE HAWAII.

 

            E loaa ao ma ka Halekuai Ha@kilima o HART & Co. na ohe kupono i ka hana io papale a hana peahi.  E kipa mai e ike nou ike, oiai he oluolu na kuka ana, a heoluolu no hoi ka ahuau.

Honolulu, Feb. 13, 1892.

            389d-3ts.

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

 

Helu 5@. Alanui Maunakea,

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua.!

 

Ua hiki ke @ola ia keia a me keia ame

ma'i, mai ko na kane, whaine a @

na keiki liilii.  O na ma'i ha-no

na hiki @a ia ke hoola ia ma

ka maalahi.  A o na ma'i

@ maka

@.  Ke ho-

@ ia aku nei,

@nei, me

ka @ pu @

@.  Ka @ pilikia hanau

kela @ @ele nui paha o ke koko

a paa @ paha ka hanau ana, pa

paha @, o hele @ni mai i o'a na

 

E KIPA mai e ka poe i hoo@pilih@a a ka ma'i a na@ @oluolu aku.

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

 

Honolulu         Sept. 2, 1891.                                                                                      272-d3@

 

E KUAI HOOPAU ANA!

 

Na Kaa Huila Lua

a me

Ili Kaa Malalo o ke Kumu Lilo

 

Maikahi o S. G. Schuman.

 

            Alanui Hotele kekeke i ka @ o Alanui Papa.                                                 35@-1@d.