Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 446, 4 May 1892 — Page 1

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  Lianne Hee
This work is dedicated to:  Maxine Leinaala Porter Hee

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

BUKE II                                 HONOLULU MEI 4, 1892.               Helu @

HE MOOLELO

:NO KE KEIKIALII:

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

@

MOKUNA VI.

Ka Moi hou o Noremadi – a me ko Kaberana hooikaika ana e lilo o Elevira i Moiwahine.

     No’u iho nei, wahi hou ana i hoomau mai ai, ua oi aku ke pohihihi o ka wae ana i kokoolua no’u ma keia olaana, mamua o ka nohealii o Noremadi nei.

     Nolaila, e noonoo mua au mamua o ko’u hina ana i ka hewa, a oiai ua maopopo ae nei ia’u kou manao, alaila e maopopo ana ia’u ka’u mea e hana ai.

     Aole no i maopopo mua ia’u ka’u mea e hana ai, wahi a Elevira, koe wale no ko na lahi kuhikuhi ana mai ia’u, a mamuli o ia ano e hahai nei, me ka manaolana:  aole au e make ana iloko o kekahi wahi pupupu hale pili kuahiwi, aka e waiho ana ko’u mau iwi iloko o ka ha@lii o Noremadi nei.

     Ua maopopo ae la ia’a kou manao, wahi a Avareda.

     Nolaila i ka manawa kupono e loaa mai ai ia oe ka’u pane.

     Nolaila, e hookuu ana au ia oe me na hoomaikai he nui.

     Wahi hou a ua moi opio nei, iaia i huli ae ai a kiani aku la i kona lima i kona mau haahele ana i haalele aku ai iwaho no ka hoi e ana aku mamua.

     No ka mea, aole he maikai iki ka manao o ua moi opio nei, pela oia i manao ai e hookuu i kona mau hoahele mamua e hoi ai, i ole ai lakou e ike mai i ka mai nui o hana naau no na olelo i kamailioia mawaena e laua me ke kaikamahine a Diana.

     I na moi opio nei e hoomanao ae ai @ Elevira, e hoopuanuanu ia ana ka ke @ o kona puuwai, a e na olelo ana i lohe ai mai ka wale mai o ua Elevira nei, e mauliawa auanei kona uhane.

     A he mea paha ia na kaua e ka mea heluhelu e ninau iho ai, e haawi pio ana anei ua Avareda nei i kana Leila, a me ke aloha kakia iwi a laua, no ka haawi ana aku iaia iho e mare me ke kaikamahine a Diana?

     Heaha ka waiwai o na kalaunu a pau o ke ao nei i kekahi mea, ina aole ka hauoli o kona mau la ma keia ola ana.

     Heaha hoi ka pono a me ka pomaikai e loaa iaia mai ka nohoalii mai o Noremadi nei, ina o kona noho moi ona aole me k mea a kona naau i aloha ai; no ka mea aia no ilaila ke ola o ke kanaka.

     Aka nae, me he mea la, aole i lawa ke paakiki a me ka pohihi o keia mau mea, no ke kue ana i ka olelo wanana a ke kahunapule.

     Ua hoao ua moi opio nei e loa, ke kaulike ma na aoao elua, aka nae aole he hiki, no ka mea, ua ilio @ ke kahunapule a me kona makuakane ma kona moe o ka make i mau paona kupau hoikei e haawe iho ana maluna ona.

     Nolaila, iaia i hoi ai no ka halealii he kaumana me ke koikoi @ ole kana mau keehina wawae, a ua hoike mai no hoi kona mau helehelena ia mua hookahi, no ka mea iaia i komo ai iloko o kona rumi, aole oia i ike nou ia a hiki wale i ka hoea ana mai o na kini o ka po.

     O na hora hikimua paha ia o keaumoe, oili mai la ke aliiwahine o ka po me kona mau papalina piha pono, a hoouakea ae la i ke oho o na laau me kona malamalama loihi.

     E papahi ana maluna o ke kulana kauhale o Wavela, na puu, na ulu@au, a maluna no hoi o na wai o ka muliwai, me he pua nana la ala na popohe maikai iloko o ka wai.

     Aka nae, iloko o keia nani nui o ka mahina, aia hoi na pii mai la kekahi ao nui eleele a huna aku la i ke malamalama o ka mahina a ua lilo keia hana ana a ua ao la i mea kamailio nui ia ma na wahi a pau o Wavela ia po.

     Wahi a kekahi poe, heaha ia ke kumu o keia huna kokeia ana aku o na papalina @aha maikai o ka mahina oia po e kela uhi ae eleele?

     Ua pii liilii ae la ka nui o na ao eleele nei a hiki i kona uhi paa ana i ke kulanakauhale holookoa, no ka mea @, ua hookuia na @ ino o ka pe e hele lanakila @ maanei.

                                                                        Aole i pau.

HE MOOLELO HOONANEA

NO

Ebena-Lo

Ke Keiki’lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

He Nanea Kamaheo no na Hoahanaa he Kanailima.

     Aka, mamuli @ ke kaumaka o ua moi Morana nei no kaua mau hana ino a hoomaewaewa ana i hana’i maluna o kana wahine Ribanoaa, aole oia i @ hou aka iaia a me ke keiki a laua e hoi mai i Harona, e like me kana i hooholo mua ai i kinohi mamua o kona kipaku ana ia Ribanona.

     Nolaila, na hookuu aka la no eia i ua moiwahine nei e noho i ka la o kona inaina, a malia i ka la o ke aloha, nana no ia e hoi mai, pili laua.

     No ka mea, wahi a ua Morana nei iaia iho, na ke aloha kane no e koi aku i ua Ribanona nei e hoi hou mai no Harona, kahi a laua i noho ai a kupa a kamaaina, ina nae aia iloko ona na hoomanao ana no kana @ olelo i kinohi.

     Mahope iho o ka noho mamule ana o ua @ nei no kekahi manawa loihi, me ka naau @ ahua a welenia maopopo, e @ ana iaia iho no kaua mea i hana ai me ka noonoo ole, hoopaa iho la ola i kona manao, e @ i ke aloha wahine iloko ona, me ka waiho ana na lani e hoohui hou ia laua no ke keena o kona mau la i @ ma keia ola ana.

     Me keia mau noonoo e niniu peahi ana iloko e kona waihona noonoo, huli ae la oia a hoouna hou mai la i ka olelo e hele hou no @, no ka hoike ana aku ia Malone kona kaikaina i hele like mai ai mai ka pupuu hookahi mai, na huikala ia ka moiwahine Ribanona ma na ano a pau, a no @ la ia hoi na ipuka @ kulana@ hale o Harona no ka hookipa hou ana mai iaia i na manawa a pau ana e makemake ai e kilohi hou i kona nani.

     O kekahi, wahi hou no a na Morana nei, e olelo pu-aku oe i ku’u kaikaina me ka malu, e kaua iho oia i ka inoa o ke keiki a maua o Ebena La, i @ aole i kapuia ka inoa, me kou hoike pu aku iaia la manawa hookahi, e kuu inoa a kau ia iluna o ke keiki, e ka noho’lii no ia o Arabia nei; ma ke ano o ka’u uku ia no ka’u mau hana aloha ole i hana’i maluna o kona makuahine

     A e ka hope loa a’u i manao ai e olelo aku oe i na moi la o Samaria, na makemake au oiai ke keiki e noho ana malalo o kona malu, e haawi oia i kona ikaika a pau ma ke a’o ana iaia i na ano ike a pau, a e hana hoi oia ia hana e like me ka nui o kona aloha no’u nei kona hanau mua.

     Aka nae, no kaua iho e ka mea heluhelu, he hookahi mea i maopopo loa ia kaua i keia manawa, oia hoi, o ka hoi hou mai o ka ui @ a me ka hiwahiwa a keia makapeni no Harona, ua waiho aku ua Morana nei ia mea na kane wahine e koho nona iho.

     I ka hiki hou ana aku o ka eleele i Samaria, ua hoike aku la oia i na mea a pau a ka moi Morana i makemake ai na kona kaikaina e hooko.

     Ua hoolohe maikai mai ua moi Samaria la i na manao a pau a kona hanau mua, ka mea hoi nana i waele mua mai ka puhaka o ko laua makuahine, a he ukali wale ana mai no kana.

     E hoi oe, wahi a na Malone nei i ka olelo, a olelo aku i kuu hoahanau, e hooko ana au i kana kauoha a oi aku mamua o kana mea i manao ai, a e hai pu aku no hoi oe iaia, o kana inoa i haawi mai nei no ke keiki a maua, oia no ka inoa a’u e manao nei o kapa aku maluna ona.

     No keia mau olelo, haalele aku ia @ olelo ia Malone no Harona, me na lono o ka kauali no ka holopono e kana huakai.

     Nolaila ma keia wahi, he mea hoohala manawa wale no ke kaua @ ana mahope o ka olelo, aka e huli ae kaua a nana aku maluna o ka mea @ keia moolelo, e hoomaka ana mai kona mau la opio mai a @ ana ae a lilo i @ ka ui maopopo no Arabia e @.

@

     E loaa @

     Honolulu, Feb @

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

Helu 53. Alanui @

Ke Kauka Loaa o ka

Aina Pua!

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia @

  ma’i, mai ko na kane, wahine a me

    na keki liilii.  O na ma’i @

      na hiki loa ia ke hoola ia me

        ka @. A o na ma’i

          e pili ana i ka maka

            pau, pu ia i ke

               oia.  Ke ho-

            ike ia aku ne@

          @

         hau.  Ka @ pilikia hanau

      keiki a hele nui paha o ke kona

    a paa a lohi paha ka hanau @, pa

paha o ka walu, e hele mai i @

     E KIPA mai e ku @ i @ luu ia me na haawina pilikia a ka @ a na’u oukou e hooluolu aku.

                        KAUKA YONG KAM PUNG

Honolulu  Sept 2, 18@                                                          @

E KUAI HOOPAU

ANA!

Na Kaa Huila L@

a me

Ili Kaa Malalo o ke @ ma Lilo

Ma kahi @

S. G. SCHU@

     Alanui Hotele @ Papa.