Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 447, 5 May 1892 — Page 1

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  Audrey Matsuoka
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.           HONOLULU MEI 5, 1892    @

 

HE MOOLELO

NO KE KEIKIALII

 

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

 

(K@ Ka Leo.)

 

MOKUNA VI.

Ka Moi hou o Noremadi, - a me ko Kaberana hooikaika ana e lilo o Elevira i Moiwahine.

 

            A i ole, ua huhu paha ka elemakule Odina i kana mau keiki, oia ke kumu o keia mau hana hoopahaohao.

            He heluna nui o na kane a me na wahine o Wavele i ike i keia pouli kamahao ana o ka mahina, a ua kauhola iho la ka makau nui a me ka weliweli maluna o lakou a pau, me ne mea la i ko lakou manao, ma ia po ka hopena o ka honua nei a pau.

            A iloko o ko lakou makau nui, holo aku la kekahi poe o lakou ma na mohai no ka luakini o Odina iloko o ka ululaau.

            Haawi aku la i ka lakou mau mohai me ka umauma kapalili, e hoopakele mai o Odina i ka honua mai kona inaina ae.

            I ko lakou hiki ana aku i ka luakini o Odina, loaa aku la ia lakou ke kahunapule Kaberana.

            Mahope iho o kona lohe ana i ke kumu o ko na kanaka makau ana a me ka holo ana aku i ka luakini no ka alana ana i ka lakou mau mohai.

            E ke Kaula o ke Akua Hoano, heaha la ke ano o keia pouli kamahao ana o ka mahina?

            Wahi a na leo he nui o ka ahakanaka i olowalu like mai ai imua o Kaberana.

            Mamua o ke oukou hoea ana mai nei, ua hoike mua mai nei ke akua i kona manao ia'u, a ua kauoha pu mai n@i ne hoi ia'u, e hoike a@u au imua o ouk@ i lohe oukou.

            Wahi a k@ kahunapule.

            E hoolohe mai, a e hahai aku au i ke kumu o ka pouli ana o ka mahina, me he mea la ua pau i ka ai ia e ka iole.

            Ma keia la, ua makemake ko kakou moi hou iloko o kona puuwai e kue aku i ka makemake o ko kakou akua.

            Nolaila, ua haawi mai nei oia i kela mau ho@ilona i mea nona e noonoo ai.

            I ka lohe ana o na kanaka i keia mau olelo a ke kahunapule i kamailio mai ai.

            Ua pualu hou mai la na leo ninau o @a ano like ole he nui mai na makaainana mai.

            Aka nae hookahi no haina ma ko Kaberana aoao, no ko Avareda makemake ana e hoole i ka makemake o ke akua.

            No ka mea, wahi a ua kahunapule nei me ka leo nui:

            Ua hoike mai o Odina i k@na manao ia'u, a ur hoike aku hoi au ia mea imua o ko kakou moi i hala e aku i ka make, a mai iaia mai hoi a kana keiki, ko kakou moi e noho nei i keia manawa.

            Aloha - aloha ka moi Koratina, he uku paha ka loaa hou o kekahi moi elike me ia?

            Ae.

            Mamua o kona make ana, ua kauoha mai oia i kaua keiki maluna o kona moe o ka make e mare me Elevira, ke kaikamahine a Diana, ma ke ano oia ka makuahine o ka lalani moi hou o Noremadi aku nei.

            A mawaho ae oia, ua kauoha pu aku no hoi oia i ua hunona la e hele mai e ike iaia.

            Ua hiki ae @a Elevila nei, a ua ike i ka hanu hope lo@ o ka moi Koratina.

            Ua makemake ua moi nei e hoike mai i kona manao imua o ua kaikamahine nei a Diana, aka n@e ua kaili aku ka make i kona ha@u, ke ola o ke kanaka.

            Aia maluua o keia Elevira ka hilinai o na lani, a ua nana aku hoi na lani maluna o@a, ma ke ano, oia ka hoola a me ka hoopakele o kona mau hoakanaka.

            Ae, ae; ua maopopo ia makou kau mau mea a pau e kamailio mai nei.

            Wahi a ka ahakanaka e puuluulu koke ana mamua iho o ke kuahu pohaku.

            No ka mea, ua hele a kuapapanui ka lohe mao a maanei i ko Odina koho ana ia Elevira i moiwahine hou.

            Aka, heaha la ka ka moi opio mea i hana ai?

Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA

NO

Ebena-Lo

 

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareb@

 

A @ OLE

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

            Ua hooko ka moi Malone me ka ewaewa ole i na kauoha a pau a kona hanau mua, a e like me ka loihi o na la o@ua Ebena Lo nei ma keia @o, pela no i pii mau ae ai ka nui o kona kino a me ka ui o kona mau helehelena malalo o na kaupoku lani o Samaria.

            He moi keiki ole keia Malone, nolaila o kona aloha a pau @ia no ia malnua o ka me@ nona keia moolelo, me he keiki ponoi l@ mai kona puhaka mai, aka nae aole no he wehe na o ka pili, no ka mea o ke keiki ponoi no ia a k@na hanau mua

            Nolaila, i ka piha a@a o na makahiki ke umikumamalua o ua Ebena Lo nei, ua nana aku ka moi Malone maluna ona, ma ke ano he hoku haule mailuna mai; no ka m@a aole e loaa kona lua mawaena o na keiki alii a pau o ka aina puni ole o Arabia, aole ma ka ui - a he oki loa hoi ma ka ikaika.

            I ka umi-kumamaono e na makahiki o na Ebena nei, malalo o na ao ana a ka@a kumu, ua hoomaka mai la ke ano e kona noonoo mamuli e kona lohe ana mai kekahi keiki hana mai o lo@o @ ka pa'lii, aole o ka moi Malone o Samaria kona makuakane ponoi, aka he makua hanai wale no ia @.

            Ua lilo keia hoole a ua wahi k@iki hana nei i mea @a nui na ka noonoo o ka mea n@a keia @, a o kona hauoli a @ k@ hoomamao aku la ia mai ia@ a@u.

            Nolaila ma kekahi ahiahi, akahi no na Ebena @ o kona makuahine i k@ nui ana i hoamoamoa @i no kekahi manawa loihi.

            E kuu makuahine aloha, wahi ana, oiai e laua wale no ke noho mehameha ana, he oiaio a@ ka'u i lohe mai ai aole o ka m@i Malone ko'u makuakane ?

            No keia ninau a ke keiki'lii, ua hiolo iho la ka waimaka o kona makuahine, aka nae, aole oia i @e koke mai.

            Ina aole o ka moi Malone ko'u makuakane, alaila makemake au e ninau aku ia oe e kuu makuahine owai la ko'u makuakane ?

            No ka mea, wahi hou no a ua Ebena nei i hoomau mai ai, aole o'u makemake i ko'u kapaia he keiki poo ole; nolaila, e oluolu oe e hai mai, o Malone no anei ko'u makuakane aole paha, a no keaha hoi keia mau @aimaka ou e hiolo mai nei?

            Ina aole oia ko'u makuakane he kanaka okoa no; alaila, e kuu makuahine aloha e hai mai, a mai hoae e huna mai ia'u aku, ina aia ke aloha iloko ou no kau lei  nei.

            Eia no anei oia ke ola nei, a i ole ua haalele mai paha oia ia'u nei e noho ma keia ao a e hoomakuakane wale aku no ia ha@ ?

            E kuu keiki, wahi a kona makuahine me ka hiolo pu ana o kona mau waimaka no keia mau olelo a a k@na keiki, ne mea huna kahiko keia na'u i hu@akele mai ia oe mai no @un hopohopo o haalele mai oe ia'u.

            Nolaila, k@ hahai aku nei au ia oe i ka mea pololei, aole oe he keiki poo ole aka he makuakane no kou, aole nae o Malone, aka o kona hanau mua e noho moi mai la i Harona.

            A mamuli o kana mau hana ino ia'u, nolaila ua kanu au i ko'u mau noonoo ana a pau e pili ana iaia iloko o ka luakupapau o ka hoopoina loa, no ia mea aole @ kaua wahi iaiha lepo hookahi ma Samaria nei, a aole no hoi he wahi noho hookahi o lo@ o ka hale'lii nei a kana @ ae ai no kaua ia waiwai he eki loa.

            Ua hai aku la au i kau ninau e kuu @iki; nolaila e oluolu oe e hai mai i ka haina @ ka'u ninau ia @, oia hoi k@la:

            Heaha kou ma@ nui ma keia ninau au @ kuu keiki no kou makuakane - e hoal@ mai ana anei oe ia'u kou makuahine, e like me na hiohiona o kau ninau @ i hoakaka aka nei imua ou ?

 

@

 

            E loaa no ma k@ o HART & Co. @ pono i ka h@  E kipa @ oiai he @ oluolu @

Honolulu, Feb @

@

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

 

Helu @, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ke

Aina Pua !

 

Ua hik @e @ola @a @ ame @

ma'i, mai @

@

na hiki loa la @

ka @ A@ ma'i

e pili ana i ka @

pau pu ia i @

ola.  Ke ho-

ike ia aku @,

@ ke o@a ia @

ka oluolu p@

hau.  Ka @ pilikia h@

keiki a hele nui paha o @

a paa a lohi paha ka ha@ ana, @

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'a @

 

E KIPA mai e ka @ i @u ia @e ua @ pili@ a na'u oukou e hool@lu aku.

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.          @

 

E Kuai Hoopau Ana!

Na Kaa Huila L@a

a me

@ Kaa Malalo o ke @ mu Lilo

@

S. G. Schuman.

Alanui Hotele k@k@ i @

Al@nui Papa.  @