Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 448, 6 May 1892 — Page 3

Page PDF (1.00 MB)
This text was transcribed by:  Toni Lynne Kaefferlein
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

NU HOU KULOKO.

 

  Oiai, na waiho mai o D. M. Puniai@ Jr., i kona noho lawelawe ana no keia nupepa ma na ano a pau, nolaila, ke kauohala aku nei na poe a pau he koena aie, o hookaa pololei mai ma keia Keena, a o na hookaa ana mawaho ae, aole ia me makou.  Ma ke Kauoha.

  Mar. 28, 1892.

 

 I keia ahiahi ke Kinau no Hawaii a me Maui.

 

 He oma'ima'i ke ka Loio Kuhina Whiting e waiho nei i keia mau la ma kona hale nohe.

 

 Iwaho kekahi mau kumukula o ke kula nui o Sana Lui i ka Poakolu nei i ka luu kai.

 

 Ua loaa he poino i na buke o ke Keena Heluhelu Buke o ka Lehulehu, ma o kela ino o ka po Poalua iho nei.

 

 He halawai ka na lala o ka Papa Luna o ka Oihana Kiuaiahi o Honolulu nei, maloko o ke towera hele Helu Elua.

 

  Mai palaka a hoopoina i ka hoonaue ae ma ke kahua kinepopo i ka ia apopo, i ike i ka paani ana a na hui Kamehameha me Hawaii.

 

 O na lono hope loa mai Waimea mai, Hawaii, aia ke pii mau la ko Ebena P. Low palekana maluna o kela ulia poino i loaa ai iaia mamua aku nei.

 

 He mau himeni me poai puni ke malamaia ana maloko o ka Hale Ahahui Opiopio o na haole o keia kulanakauhale i keia po, a e kakoo ia ana keia mau hana o ke kani honehone o ka Piano.

 

 Ua ku mai ka mokuahi Kina i ka Poalua nei, a ua holo hou aku no i ke ahiahi onohinei no Iokahama a me Honokaona, me ka lawe ana aku he heluna nui o na Pake a me Iapana mai keia awa aku.

 

 Ma Waimea, Hawaii, ma ka la 27 o ka mahina i hala, oia hoi ka Poakolu o kela pule, aku nei, ua haalele mai la i keia ola ana o Mrs. Lucia G. Lyons, ka wahine kanemake a Rev. L. Lyons i make mua, no ka ma'i ma ka puuwai, i ke 84 a oi o kona mau makahiki o kona ola aua.

 

 O kela Iapana hana a makou i hoolaha aku ai, oia hoi o Huria, ua hoopai ia oia a ka Aha Hoomalu no ka hewa hooha ia Mrs. M. K. Nakuina, ma ke kakahiaka o ka Poakolu nei, no ekolu mahina e hele ai i ka hana alanui, me ka uku pu i ma koina o ka aha.

 

 He mau hoohanau hakaka mai nei kekahi mau ohua a ka Mariposa i keia hele ana mai nei mai Auseteralia mai, oia e Joe Goddard a me H. Goddard,  E holo ana o Joe Goddard no ka hakaka ana me Jos. McAuli@e no ka pili o 10,000 dala mawaena e na aoao elua.

 

 Nui na ia Uwiuwi i make e Hooa@ nei ma ha aekai o Waikiki i hela mau la.  Malau ino.

 

 Ua ku mai ka Mariposa mai ka Hema mai i ke ahiahi Poakolu nei, a ua puehu hou aku ma ke awakea onohinei no ka Ipuka Lelo, me na eke leta mai leia awa aku.

 

 He elua mau alanui i laki ma ka la inehinei, ola ke alanui Moi me Waikiki.  O ko laua laki, eia na ipu-haole loaa wale i heleloa ihe mailuna iho o ke kaa ipu a ka Pake.

 

 Ina aole na kuia, he Puhi Oha hui ke malamala ana maloko@ e ka Puoa Kalaunu o ka Hotele Hawaii i kela ahiahi, mawaena o ka Bana Hawaii a me ka bana o ka moku kaua Kapalakiko.

 

 Mawaena o na ohua a ka Mariposa ma kona ala moana mai nei a hala loa aku la no Kapalakiko, o ka Ela a me ke kauna wahine kekahi o Meta, ma ka laua huakai huli hoi no ko laua home noho ma Enelani.

 

 I keia ahiahi e helu hou ia ai na balota a pili ana i ka mea akamai loa o ko kakou nau Hui Maamaalea.  E lilo ana la ia wai ke ahikai ana i keia pule, no ka mea, ma ka helu ia aua i kela pule aku nei, ua lilo ia S. Mahuka ke alakai.

 

 E ike no ko makou poe heluhelu ke hoomalo ae mawaho o kekahi o na pukaaniani o ka Halekuai Lako Hao Pakipika, i ka palapala healohaloha a na lala o ka Oihana Kinaiahi o Honolulu nei i ka ohana o Geo@i Luka i make, i kakau ia hoi e ka lima palenehe o V. Jacobson.

 

 Aole makou e kala kahiko i wanana aku ai, e eo hou ana no ka Apiki-i-Apikiia, i ka moho a ka aoao Liberala, J. N. Kapahu.  Hoonana no paha ka Apiki o ka 1890.  Ua hoolo@e ka Apana o Kau i KA LEO O KA LANUI, a ua hoouna ia mai la Kapahu-o-ka-naanao.  Pololei ke koho ana.

 

  Ke papa ia aku nei ke makou poe lawe papa, oiai ua hoopau ia aku ke Mr. Kaneaiakala noho luna ana no keia papa, e hookaa pololei mai ma keia keena, a o na hookaa ana mawaho ao, aole makou i ike ia mea.  Ke haawi pu ia aku nei no hoi ka lohe i ha poe i loaa ole aku ka lakau pepa ma ha la inehinei, e haawi mai i ka lohe i keia keena, i hiki ai ke hoounala aku i kekahi luna kupono i hilinai ia.

   Ma ke Kauoha.

 

OLELO HOOLAHA !

 

 Ke papa ia aku nei na mea a pau aole e lawe i na Paa Amaama, na Amaama nunui a liilii, a me @ i'a e ae mai na Kai o Moanalua, e paa nei ma ko'u inoa malalo e ka Palapala Sila Nui, Helu 7888, a me he Kai o Kaliawa, o @ ana malako o na pal@a i hoo@ iloko e @ Palapala M@ Pahoa, eia ia wahi.

   S. M. DAMON,

 Aperila 21, 1892.   apr 21 - 1 w d.

 

ILIO NALOWALE!

 

@(Section unreadable)

 Kihi o alanui Lunalilo me Pensacola.

  Aperila 19 1w dly

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

 

 @ (Section unreadable)

 

   D. KAOAO,

 Luna Pa Aupuni

 Aperila 7, 1892 tf-d

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

 E ike auanei na ano lahai a pau, e noho ana ma ke aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nane mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopaaaku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou o na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oinolu ka auhau, ke hui me ia ina na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a mo ka hikiwawa loa, he makamaka a he hooloho maikai no oukou e na Hawaii.

   Owau iho no,

 DR. LEONG KRNG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu, Aug.31.  1y

 

OLELO HOOLAHA.

 

 Ke papa loa aku nei au i na ano kanaka a pau e noho ana ma keia Paeaina, aole e hoaie mai i kuu wahine mare ia ANE PAHIA ma ko'u mea, a ka papa pu ia aku nei ne hoi, aole e malama iaia a o ka mea hoolohe ole i keia, alaila e hoopii ia ana lakou ma ke anawai, oiai @a haalele kumu ole mai oia ia'u.

 Owau no me ka oiaio.

 G. H. PAHIA.

Honolulu, Maraki 2, 1892.   mar.3ti.

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

 

 E ike auanei na kanaka a pau eia ma ka Pa Aupuni o Makiki nei kekahi mau lio helehewa, lio k ulaula paa na wawae i kapuai hao. 1 wawae keokeo mua hema, keokeo hpa ma ka wawae hope ak., kike keokeo ma ka lae hao ano e, kuniaoao ak. o ka a-i, Lio k hulupala ulaula paa na wawae i kapuai hao.  2 wawae keokeo hope, 2 wawae eleele mua, hao ano e, kuni hope hema keokeo lokiki ma ka lae; Lie k. ulaula hauliuli kikokiko keekee na wawae mua. 1 wawae keokeo hope ak.  Paa na wawae i kapuai hao, Hao T kuai hope hema likelike keokeo ma ke kua aoao ak.  Lio k.oleole 3 wawae keokeo kike keokeo ma ka laohao manamana ano o, kuai hope k@na lie k ulaula 2 wawae eleele mua, 2 wawae keokeo hope, keokeo lehihi ma ka lae, hae kuni D hope ak.

 O ka mea a mau mea nona kela mau lio e pane e kii koke mai, o hala na la he 13, o kula kudala akea ia aku no ke hiki-aku i ka la 13 o Mei, 1892, hora 12 e ke awakea Poaono.

  D. KAOAO.

  Luna Aupuai

 may 3

 

 

 @(the following ad/announcement was for a large part unreadable, but i had had a simmilar,or the same, ad  couple of days ago so i transfered it in then checked if the shapes were the same, that is why there is more here than in the other unreadable articles on this page)

 

Na Paikini Hou

   Na Paikini Hou

 

O NA ANO A PAU, E KINIKOHU AI O KE ANO AHIAHI, E@ LOAA NO MA KAHI-

  Chas. J. Fishels,

KIHI O ALANUI PAPU A ME HOTELE,

 

  Ko makou halekuai hoopau nui, ma o MR. CHAS. J. FISHELS la, he@  wai hou loa ko ma kou, i loaa mai nei mai ka hihina mai, o na ano like ole h@  welu. Eia ma ko makou halekuai nei na paa lole e linohau ai o na Keoaina@, @ehn o na Lede, na aulii o ua Kamalii-

  Na KINAMU    Na ALAPIA

 Na KALAKOA Malina   Na K@KI @lika

 NANAHE o na ano he nui   A pela wale aku.

 E huea pan@ ia aku ana hela mau waiwai a pau imua ou. aole hoi o ee wale o na Leda kekahi, pau pu aku hoi me na @iki, nau o ae nou iho na  @ a kou puuwai, eia ka papa lohi o Apu la, ke anapa nei ka wai liula i Maria.

  E hele mai i hookahi, e hele mai no a pau loa, mai ke nui a ka liilii.

   Chas. J. Fishels.

350-tfd.  Halekuai alakai o na kumukuai haahaa loa.

 

HOOLAHA NO KA MANAWA.

 

EGANA  &  GUNN.

 

  ALANUI PAPU. NA hale Hou o BURUA MA, Helu 100

MAI A MAHOPE AKU O KA LA KKAHI O APERILA, E HOOKELE ANA MAKOU I KA MAKOU KUAI ANA MA KE DALA KUIKE WALE NO.

 

 Ua makemake makou e hookaa ia na hila e aie nei ia makou ma la wa

 E hoomau ia aku no ke makou kuai hoopau ana a hiki i ka la mua o Aperila.

 

I loaa ai hoi he kewa kupono no na WAIWAI HOU e hela ame @ ane ke aui loa, i kupono hoi no e Kau o @hou ai:

 

Na Mikilima aulii,

 Na Rihino hoohuele,

 Na Lei-a'i, na @ka pahea,

 Na Pua Lele Huluhulu pahee o na ane liha ala.

 Na Kaaimea o na ane a pau.

 Na Paku nanohe ne @ o hoopulele ai,

Na pale puka-aniani a me na pale puka home, e kia@hohu ai he nana aku,

 Na Paa lole hoopumahana o na kama a kahou, hui pu hai me ha paule o na papale.

 Na Papale Kapu.

 Na Papale hulu.

 Na Eke paa M@a,

 Na Paiki ili pahea i kapono no ka helomoku.

 Na A'ikala o na ane a pau,

 Na Kakini hoopumehana, o na ano he ani,

A PELA AKU,  A PELA AKU.

HELE MAI HOOKAHI, HELE MAI KLUA:@  HELE MAI NO A PAU LOA.  E WAE OE NOU INO.  A KU I KE KOIIKOI.

ALAILA NUI AE, LAWE NO A LILO.

 E hele mai e ike i nakuai hoohaule nui ana a makou e kukala  aku nei i ke akea:

 

EGANA MR GUNN.

ALANUI PAPU, HELU 100.     @