Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 449, 9 May 1892 — Page 1

Page PDF (991.11 KB)
This text was transcribed by:  Toni Ka'a'a
This work is dedicated to:  Makuahine, Esther Kalino (Kauaulalena) Campbell

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.           HONOLULU  MEI 9, 18@2.           HELU 449

 

HE MOOLELO

 

- :NO KE KEIKIALII: -

 

AWAREDA!

 

a me

 

KA UI LEILA o Noremadi.

 

(Kakauia no ka Leo.)

 

MOKUNA VI.

 

Ka Moi hou o Noremadi,--a me ko Kaberana hooikaika ana e lilo o Elevira i Moiwahine.

 

            Akahi no a ala mai a ku iluna o kona ma kapuai elike me mamua.

            E hoolohe mai, wahi ana me ka hapai ana i kona leo i ka papalina pau o kona kiekie.

            Me ke kuhikuhi ana o kekahi lima iluna i ka lani, ua pane mai nei na lani i ka haina o ka oukou ninau i haawi mai nei ia'u kana kauwa.

            Aole o Odina e luku ana i kona mau keiki aloha, aka e hoopakeia ana no oia ia oukou, a o ka pouli o ka mahina  a oukou e ike nei, aole ia e mau loa ana.

            No ka mea, mamua o ka oi i ana mai o ka la i ke kakahiaka, e holoi aku no ia ia mea mai ka mahina aku, me ka lawe ole i kekahi ola hookahi.

                        Aka nae, ina no e hoomau ana ka @@i opio mahope o kona manao paakiki aole o mare me Elveira, alaila, e kau mai ana o Odina he hoopai weliweli maluna ona a me ka lahuikanaka holookoa o Noremadi nei.

            E o'u mau hoahanau, ua noi aku nei au i ko na lani ahonui, a ua haawi mai nei oia i manawa no kakou e noono ai; no ka mea o ka mana piha maoli e kapae ia ae ai ka hop@@@ weliweli o kau mai ana maluna o kakou, aia no ia iloko o ka poholima o ko kakou moi hou.

            Oiai keia mau mea e lawelaweia ana ma ka luakini o Odina, aia no @@ kona Awareda ia manawa maloko o kona rumi [content unreadable], kahi i hoolohe ai i na leo hauwalaau o kekahi poe e hoi mai ana mahope iho o ko lakou lohe ana i na maea i kamailioia mai e Kaberana, a ua nui kona ehaeha, me he mea la ua kukuni hao wela ia kona naau.

            Oia no kekahi i ike i ka pouli ana o ka mahina ia po, a e noho ana hoi oia ma kona puka aniani i kela manawa i pii ae ai ua ao eleele nui nei a huna aku la i na papalina o ka mahina.

            Aka nae aole i lilo ia mea i mea nona e makau mai ai.

            Oiai ua keikialii nei e hoolohe ana i na olelo haiiiili [hailiili] e kamailio ia ana nona, aia hoi ke komo mai la o Kawerada, ke alakai hoi o na uaita ia maaawa [manawa] ma kona wahi iloko o kona rumi a ku ana imua ona me ka nui o ka hanu.

            Heaha keia e kuu Kawerada mai kai![?]

            Owai ka lapu o ka po nana oe i alualu mai nei, i inoino ai kou mau helehelena?

            E kuu haku, ua nui ka huhu o na makaainana ia oe.

            Wahi a na alakai nei me ka hanu kaumaha ana, e hoike mai ana hoi imua o ka moi opio me ka huna ole, ua awala pau mai oia i ka holo no kekahi manawa loihi.

            Heaha ke kumu o ko lakou huna ana ia'u?

            Aole anei oi i ike ae nei i ka pouli ana o ka mahina?

            Ua ike no au.

            Aka, heaha ka'u mea i nana ai me ka mahina?

            Aole i maopopo ia'u, aka lohe mai nei au oia ke kumu o ko lako i huhu ana ia oe, no ka mea ua makau loa lakou no ka pouli ana o ka mahina.

            Aole ia he mea ano nui e kuu Kawerada maikai, no ka mea, he rula paa no ia no na mea kino lani a pau.

            Owau no kekahi i ike ae nei i ka pouli ana o ka mahina, a ua nana aku hoi au ia mea aole me ka makau.

            Oiai ma ka'u hoomaopopo aku, ua oi aku ka paakiki o ka napoo ana o ka la mamua o ka pouli ana o ka mahina.

            O ka pouli ana o ka mahina ma Noremadi nei, ua loaa like aku la no ia haawina hookahi ma kekahi mau aupuni @ aku a paapu wale mawaho ae o kakou.

            Ua ike pu aku la no o Bakona; ka poe o D[content unreadable]ka, ka poe Vikina, ka poe G@l@ a me ka poe Romana.

 

Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA NO Ebena-Lo

 

Ke Keiki'lii o Arabia A Me ROVINA.

 

A I OLE

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            No keia mau olelo a ua Ebena nei, ua hoehaeha loa ia ka naau o kona makuahine, a hiolo mai la kona mau waimaka me ka ikaika me he waikahe la, a iloko o kona minamina no ke ola o kana mea i aloha ai mamua o kona iho, haawi aku la oia i na olelo a pau e hiki ai ke hoomama [hoomamao] ae i ka manao o ua Ebena nei no ia wa o ka pilikia.

            He oiaio, ua loaa he maha i ka naau luuluu o ua Ebena nei mamuli o na olelo hoolaha a kona makuahine.

            E like me ka lehulehu o na manawa a ua keiki'lii nei o hoomanao ae ai no ka hookoia o kona makemake, pela no ka hoomamao mau ana aku o ka nawaliwali mai kona kino aku, me ka halihali mau ana mai o kela la a me keia la imua o kona i@aui makuahine i ka manaolana no kona pelekana mai na lima aloha ole aku o ka make.

            Nolaila, mailoko mai o kela ma'i nui i hopohopo ia ai @@@a, ua hoi hou mai la kona ola kino maikai a me ka ikaika e like me mamua.

            Nolaila, ma kekahi kakahiaka malie molale maikai o ka hapa hope e ke kau kupulau, mahope iho hoi o ke ku'okaa hou ana o ua Ebena nei a me kona makuahine no k amea e pili ana i kana huakai huli makua, kulia iho la ua Ebena a i iaia iho no ka hele ana no hoi kulanakauhale o Harona.

            E hoomanao o kuu makuahine aloha ma ka pa@2 hoomanao o kou puuwai, aole kuu keiki e hele mai ana, aka e hele ae no au e @@@ i kuu makuakane a hoi mai, no ka mea, ua loihi ka manawa a'u i hoopaa ai i ko'u manao pela.

            No laila, o ka'u kauoha hope loa ia oe, e noho malie me ke kakali ana no'u, ina aole au e hoi mai, alaila e manao iho oe ua make au a i ole ua loaa ia paha au i kekahi pilikia.

            No ka mea he mea makehewa ka hoomanawanui ana a a nana e hai mai ia kaua' no ka mea o ka umikumamaono keia o ko kaua makahiki i kaawale mai ai mai kona alo mai, aole nae ona wahi mea a manao mai ia oe aole hoi ia'u nei kana keiki.

            Mai hele loa oe e kuu keiki, aka ke hookuu aku nei au ia oe e hele no a hoi koke mai; no ka mea, o oe kuu mea i hewa ai--o oe kuu mea i hoopaa ia ai i ka hale paahao--a ma ou ala no hoi au i kipakuia mai ai Harona, kahi hoi a'u i manao kuhihewa ai o ko'u wahi ia e noho ai a hiki i na la hope o ko'u ola ana.

            Nolaila, i hele oe, mai pul@l@ i ka ike a ka maka, aka e hele no ma ke ala a mai lawehala wale aku, me ka hoomanao mau ana hoi oia no au ke kakali aku nei nou mahope nei me ka hoomanawanui, a mai haawi aku nana ahe lau makani e halihali mai i ka lono hoohaeha naau io'u nei.

            O nele e ku keiki, a na na lani a me ko kaua mau aua akua a malama ia oe a hui hou kaua.

            I ka pau ana o keia mau olelo a ua Ribenona nei ua honi aloha ae la laua me ka puili hope loa ana mawaena o ka makua a me ke keiki, alaila huli ae la ua hoana nei a haalele iho la i ke one hanau no kani a ka manao e hone ana iloko ona, a o ka loihi o kona manawa e kaawale aku ai mai kona makuahine aku, aole i maopopo iaia, he mau la paha, he mau makahiki paha, a i ole no ka manawa pau ole paha.

            Ma keia huakai huli makua a he mea nona keia moolelo, ua lawe pu aku oia m@la i kana pahikaua a me kana @@@, ka mea hoi i kapaia ma [content unreadable] a pau, o piano ahiahi a i ole @ keiki puuwai.

            Mawaena o ua ike a pau i ae la ai i ua Ebena nei, o ka pahikaua a me ka piha [content unreadable] na [content unreadable] kiekie loa ana i ae ai a pau [contents unreadable] akamai, a he hewa hoi la nana i lole a pau, e ku ai kaona i ka la o Mana, he ai kekahi nona a he i'a kekahi.

Aole i pau.

 

ONE HAWAII.

 

            E loaa no me ka Halekuai [content unreadable] e HART & Co. [contents unreadable] kupono i ka hana [contents unreadable].  E kipa mai [contents unreadable] oiai he oluolu ma [content unreadable] ana, a he oluolu no hoi ka [content unreadable].

            Honolulu, Feb. 15, 1@@@.

[content unreadable].

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

 

Helu 53.  Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

 

            Ua hiki ke hoala ia kela a me keia [content unreadable] mai'i, mai @@ na kane, wahine a me na keiki liilii.  O na ma'i [content unreadable] ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi,  A o na ma'i e pili ana i ka maka a pau pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, @ oia ke ola ia nei, me ka oluolu pu [contents unreadable] hau.  Ka @@@ pilikia [content unreadable] keiki a hele nui paha o ke [content unreadable] a paa a lohi paha ka h[content unreadable] ana, pa@ paha o ka waiu, e hele nui mai i o'a @@.

            E KIPA mai o ka @@@ i [content unreadable] lau ia me na haawina [contents unreadable] a @@a'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.          [content unreadable]

 

E Kuai Hoopau Ana!

 

Na Kaa Huila L@a a me Ili Kaa Malalo o ke Ku @@ Lilo

 

Ma kahi o--

 

S. G. Schuman.

 

Alanui Hotele kokoke i a @@@ o Alanui Papu.

[content unreadable].