Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 462, 24 May 1892 — Page 1

Page PDF (1009.30 KB)
This text was transcribed by:  Pohai Souza
This work is dedicated to:  Halau Hula Kamamolikolehua

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

HE MOOLELO NO KE KEIKIALII

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi

(@)

MOKUNA VII

Ke noi no na Pule Elua - a me ka Huakai ike a ka Ipo i ka Ipo.

            Noʻu iho, ua ike au i ka oiaio ole o na mea a pau i kamailio ia e ke kahanapule o Odina, a ua hoike aku nei hoi au ia mea imua ou.

            Aka, ke pakui hou mai nei i ninau kekahi mahope o kekahi.

            Nolaila, mai ninau hou mai oe iaʻu.

            O kou ola, he mea maopopo aia iloko o ka poholima o kou mau makaainana, a elike me ka make eleele o ko lakou manao mahope o na hana a kela kahunapule, pela auanei lakou e koi mai ai ia oe e hooko aku i ka olelo wanana hoopunipuni.

            Malia paha o hoea mai he manawa ma keia mua aku, e loaa ai ia oe ka lanakila, alaila e hoike aku no au i na mea a pau e pili ana i ke akua oiaio, no keia manawa nae, e hoopanee kaua i ke kamailio ana ia mea.

            Me keia mau olelo a Kamila, ku ae la oia iluna a haalele iho la i ka rumi hookipa.

            A o ka kaua Awareda hoi, nee nee hou aku la oia a kekoke ma ka aoao o Leila, a mahope iho o ka lalau ana mai i kekahi lima  o ua nohea la a paa malie iho la iloko o kona lima, kamailio mai la oia:

            E ke aloha pio ole, wahi ana me ka leo haahaa a ku io, aole au i haawi pio i kuu aloha nou, iloko o ka nui o na poino e alu mai nei iaʻu ma na aoao a pau.

            O kuu ola, eia no ka pahu hopu o koʻu aloha ia oe.

            Nolaila, e ae mai e kuikahi pu me aʻu no ke ola a me ka make?

            O! Wahi a ua nohea nei me ka hoomaha ana mai i kona poo maluna o ka umauma o kana Awareda.

            No kou pono e kuu Awareda, wahi a Leila i hoomau mai ai, ua makaukau @ kuu ola e lilo i moep@ na ka make i na manawa a pau.

            Ina pela, nau au a naʻu oe, hookahi ke aloha @ he kau e hemo ai.

            Wahi a Awareda @ ana mai.

            Aole e loihi loa ka @ mai keia @ aku a kaua e kamailio nei, e haalele aku no au i ka nohoali no ka hoi ana mai a pili me oe, a aole hoi he mea nana e hookaawale i na puuwai elua i lilo i hookahi.

            Nolaila, e kakali malie oe me ka manaolana, aia mau au me oe i na manawa a pau kahi i pili ai, a i ke sekona a ko Noremadi nei i manao mua ole ai, owau pu me oe iloko o na mea o keia noho ana a pau na la o ko kaua ola ana.

            He nui wale aku ka laua mau olelo o ke ano like me keia ae la maluna, me ka hapakue mau ana no nae o Leila ma kekahi aoao elike me kana i hoao mua mai ai mamua, aka nae aole i piliwiia mai e ka moi opio.

            Oiai, ua aloha ua Awareda nei iaia me kona uhane a pau, a ua paa kona manao, e auamo i na koikoi a pau e kau mai ana maluna ona mai na hana apuhi mai a ke kahunapule Kaberana.

            Ua like no a like ke apo ana a ke kaulahao Pelekane paa la o ke aloha i ko laua mau uhane pakahi, aka nae mamuli o ka manaoio pili hoomana, ua hiki no ia Leila ke uumi iloko i kona aloha.

            Aka nae, o Awareda, aole pela: a he hewa loa na hoomalielie ana oia ano i kona manao.

            Ua hoomau laua i ka laua kamailio ana me ka papalua hou ana iho i ka laua mau olelo hoopaa e polena ana ia laua a hiki iloko o ka lua kupapau.

            Nolaila, ma keia wahi ua maopopo ae la ia kaua e kuu hoa uhaiaholo hoomanawanui o keia moolelo ua papalua hou iho la ka pipili o ua mau ipo nei kekahi i kekahi aole he komohewa e hemo ai, a aole no hoi e hemo i ke nahu niho.

            O na hora poniponi paha ia o ka wanaao ku ae la o Awareda a hoi aku la no ka halealii, mahope iho o ka halawai ana ae o ke laua mau pou ihu no kekahi manawa leoihi.

            Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA NO

Ebena-Lo

Ke K@ lii o Arabia

A ME

ROVINA

Ka Ui o Dareba

A I OI E

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

            No kekahi manawa pokole wale no ka ua Ebena nei nana ana i ka wili mai o ka eʻa o ka lepo iluna me he huelo ala no ka moo deragona ulaula e lapuu ana i ka lewa, alaila huli hou mai la oia a nana hou mai la i ua ui la o ka hale kakela eleele me ka anehe pu ana mai e kamailio ia manawa hookahi i hoopau ia ai ke kuʻi ana o kona umauma.

            Aka nae, iaia i hana ai pela, aia @ ua hoopahaʻohaʻo ia mai la oia iaia i ike aku ai, aole ua mea maikai nei o ka po mahina o hanahana pono ma ua pukaaniani la, e like me kana i ike ai i na minute mamua iho.

            Nolaila, me ke koko i hoopuanuanu ia me he wai la no ke ola o ua nani aihue puuwai nei a mahope iho hoi o ka pio ana o ka pana o kona puuwai no kekahi mau minute, nalu iho ia oia iloko ona penei:

            Ina aia no oe e ka hoku kamahao e ae hou mai iaʻu e kilohi hou aku i kou mau helehelena wai m@li no ka manawa hope loa mamua ae o koʻu hookelakela ana me keia pilikua e pua mai nei ka uwahi i ka mohio.

            O! ua like you nani @ o koʻu may maka me ka la e alohi ana i ka waenakonu po, a aole no hoi oʻu manao, ua kanu ia la mea he aloha ole iloko ou!

            Nolaila e aloha mai i nei kupueu a e naau m@ mai hoi, a e ka huaolelo hookahi mai keia waha mai, na aloha io oe iaʻu, a e ola ana hoi malalo iho o ka la noʻu wale no, ua lawa ia i palekaua noʻu imua o na make a pau a keia kanaka weliweli e holo mai nei.

            O keia mau upu ana nae a ua Ebena nei, aole i hookoia no ka mea aole loa oia i ike hou aku i na helehelena o ua nohea nei e waiho lolii la iluna o ka papahele, a aole no hoi i hoene hou mai kena leo nanahe iloko o kona mau puka pepeiao.

            Me ka manaolana poho, huli ae la oia a nana aku la i ua pilikua nei, me kekahi lima e puliki ana i ke kuau o kana pahikaua, ma ke kalana makaukau no ka hakaka ana me ua kanaka weliweli la o ka ululaau a no na minute pokole wale ao mahope iho, ike aku la oia i na pilikua nei e holo pololei mai ana imua ona, a o ka hinuhinu o kona ili ua like ia me ka pahoehoe imua o na kukuna o ka la e alohi nei.

            He kanaka kino nui oia a ka lawakua a he kuahiwa maopopo o nona na kapuai he umikumamakolu, a e mamaka ana oia maluna o kona poohiwi me kana laau newa apuupuu kaumaha i hiki ole i kekahi mea ke hapai oia wale no, i kekahi poe kanaka - ua make kekahi poe a e kamau iki ana no ke aho o kekahi poe, no lakou ka nui mai ka poe make a ka poe e kamau ana he kanakolu a keu.

            I ka manawa a ua pilikua nei i kokoke ana mai ai, unuhi ae la ua Ebena nei a ku aku la me ka makaukau mau no ke pale ana no kona ola iho.

            Aole i manao mua ua Ebena nei, he kanaka i pawalu a paiwa iho ka nui i kona ke kanaka ana e aa aku nei e hakaka.

            Nolaila, i kona ike ana i ua pilikua nei, ua auhee koke ae la ka manaolana no kona lanakila mai iaia aku, no ka mea ma kona hoehalike iho ua like oia me ka opala imua o na lima wikani o ua kanaka eleele la.

            Aka nae, oiaia ua naenae ua pilikua nei, a ua luhi pu no hoi i ka auamo hele ana mai i ka mamaka kanaka ana no kekahi mau mile loihi o ka holo ana mai nolaila ua @ hele malie mai la oia me ka nui o ka hanu, oiai kona waha e haʻu ana i ka makani.

            Mamua ae nae o ko laua hakaka ana, ku iho la ua kumu popolo nei no ka hookuu ana iho i kana auamo ilalo, a oiai oia e wehewehe ana i na kaula ana i nakii ai i na poe la me kana laau newa, hoomaopopo iho la ua Ebena nei, aole ana hana pono e ae e ka lawelawe wale no i na hewa a pau e lilo ai ka lanakila ma kona aoao.

 

J. T. WALAKAHAUKI

Helu 10

ALANUI PAPU

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

            E kuai Holopono ia aku ana elike me ko Amerika a me ke Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei:  Na Kalakoa na Kinam@, Na Uwewahine, na Satina, Na Palule Keokeo o na Kane, Na Kahiko Lei-ai o na Kane, Na Lako Lole-i Hook@ mai n@i, Na Makalena & L@k@ L@, Na Lihilihi Eleele Farani a me ke ka Hikina,

            Na Lihilihi o kela a me keia ano, Na Mi@, Na @, Na Lopi Silika humuhumu lau,

            O na Kumukuai ma na Hale H@ Lole e Na Muumuu Wahine, Na Kakini a me na Mamalu,

Oia no Ma Keia Kuai nui o na Koena!

E ulele ia ana ma kahi o

J. T. Walakahauki,

ALANUI PAPU

may 10  1wkd.

 

 

Kauka Yong Kam Pung (APANA)

Helu 53 Alanui Maunakea.

Ke kauka Loea o ka Aina Pua!

            Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano ma'i, mai ko na kane, wahine a me ko na keiki liilii. O na ma'i ha—no ua hiki loa ia he hoola ia no me ka maalahi.  A o na maʻi e pili ana i ka maka pau pu-ia i ke ola. Ke hoike ia aku nei, ona ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau. Ka nee @

            E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i, a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. @, 1892         @