Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 462, 24 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  Josie Apo
This work is dedicated to:  Mahalo Ke Akua

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

John E. Bush.

I una Hooponopono a me Puuku.

HONOLULU, MAY 24, 1892.

HE OIAIO ANE?

 

Ke hele noi ka olelo mawaho nei aole he hanai ai ia o kekahi mau opio Hawaii i hopuia no ke kipi.  Ina he oiaio keia he mea ao ia e hoike ai i na hana pono ole o ke aupuni, e like me ka wawa ia mai mua mai.

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

MOKUNA IV.

KA @LE ME 70 A ME 23000 LA.

 

            O ke kauoha kuahaua mua i hoopuka ia mahope iho o keia manawa e pili iki ana ia Ierusalema.  oia no ke kuahana a Cyrus, M.K. 536, no no hoi hou ana o ka poe Iudaio a me ka hana hou ana i ka luakini, a ua haule loa mai malalo o ka ka wanana i kuhikuhi ai e kukulu hou ia o Ierusalema.  Ua alaalai ia keia hana e na enemi o ka poe Iseraela iloko o ke au noho alii o Artaxerxes ka Magian M.K. 522, Exe. 4.  Ua hoaponoia ke kauoha a Cyrus e Dariu Hystaspes, M.K. 519, a ua hoomau hou aku ka hana e nee imua.  Aka o keia kauoha hou ua like no me ka Cyrus ka lawa ole e like me ke kuhikuhi.  A mahope mai nae ua loaa ia Ezera ke kuahaua mai ia Artaxerxes Longimanus, i ka ehiku o kona makahiki i nohe moi ai. M.K. 457, Exe. 7:7, me na olelo iloko oia kauoha no ke kukulu pau pono hou ana i ke Aupuni Isaraela.  O keia kuahaua i kakauia e ke Caladea ponoi a Aramaica Hikinia, ka olelo o ke aloalii Peresia e ike piha ia no ma Exe. 7: 12-23.  I ka manawa o keia i puka aku ai, ua ko ka olelo wanana, o na kauahaua a pau ekolu oia iho la “ke kauohi”, e like me ka olelo ma Exe. 6:14, a o ka ia o kona puka ana aku oia no kahi ma ke kuahaua hope loa e na olelo piha pono, a Ezera i laweia ai a hooko aku.  O ka olelo ia Nehemia he 13 makakhiki mahope mai, aole ia he kuahaua, a aole no e lawe ia mai he ano ko ia mau olelo i pili i keia mea.

            He ehiku hebedoma, a 49 mau makahiki paha, oia maoli ka manawa i hookaawaleia no ke kukulu hou ana i ke kulanakauhale a me ka hooponopono kou ana i na mea e poili ana i ke kulana o ka lahui.

            Ua niha pono keia hana ma ka hana hooponopono hou hope loa a Nehemia, i ka umikumamalima o na makahiki o ka noho moi ana o Darin Nothus, M.K. 408, kulike @ me @ mokauiki mai ka hoomaka ana mai o ka hana me o Esera, M.K. 457.

            He kan@kuimamalua hebedoma, 434 makahiki hou aku, oia ka hoomau ana aku a ka Mesia ke ‘lii.  Ua ku maopopo o Karisto ma kona ano he Mea, ka mea poni@, ma kona manawa i bapetiso ia ai, i ka manawa ona i poni ia ai me ka Uhane Hemolele.  Oihana 10:37, 38, 4; 27; Luk, 4 – 18, a pela aku.  Nolaila ua hiki aku keia manawa i kona wa i hoomaka ai i kana hana, oia ka hookumu ana i ka makahiki 27.  No ka e aua hoomaka aku o Ioane Bapetiso i kana hana i ka umikumamalima makahiki o ka noho’na o tiberia Ceasar, Luk. 3:1, oia hoi ka makahiki 27, a ua komo aku o Karisto ilok o hana hana he pono mahina mahope mai oia ka lawe ana mai ia kakou a ke kau o a huli=lau oia makahiki hookahi no.  A hiki aku i keia wahi maopopo, ua lawe mai na hebedoma 69 a 483 makahiki paha, ia kakou, ke heluia mai M.K. 457, i ke kau huli iau a Ezera i hoomaka ai i kana hana ma Ierusalama.  ma keia manawa o Kristo i kukala hele ai “ua hiki mai nei ka manawa”, Mac 1:15, a aole aku keia olelo a ka haku i pili i kekahi manawae, aka

 

o keia wale no, ka hooko ana o keia manawa i olelo ia e hiki mai ai kakou i ka wa o ka Mesia ke Alii.       

Aole i pau

 

He Kanaenae no Wilikoki.

 

Kaulana Wilikoko i ke ao nei, Ka Hoku nani o ka Pakipika, Ua Like no ia me ka Mesia.  Panai i ke ola no ka lahui, Puka ai ke kupuna la o Wakea, He koko hal@ole ka ia pua.  A he mamo hoolohe na ke aloha, Mea ole na hana a ka enemi, ua paa i ka mana o ke Kahikolu, Ua ike o Kane me Kanaloa, Na makua nui i ke ao polohiwa, Me Kamohoalii kuu anela, Nana i hoike na me ahuna, Na ouli kamahao o ke ao nei, Ua puka Wilikoki me ke kiko ole.  Kokua na hana a ke aloha, No ho pono na anela a ke ahonui, I ka rose onaona a o Hawaii, Kauiwila ia o Puukapele, Ku aku ia i ka piko o ka enemi.  Hananee ke kikala o ko Hilo kini, E o mai oe i ko inoa. O Wilikoki i ka waha o ka lehulehu.

 

He aloha heaheo ko Wilikoi

O ka alo poka o Iulai

O ka malu hanohano i Hale’lii

Kupu mai ke aloha o Italia

Aupuni nana i ao a ike

Ka uwahi hohono o ka puada

Kuka olelo me ka lahui

E imi i ka pono o ke aupuni

I paa ka noho ana o ke kalaunu

A ike ia Liliuokalani

O ka leo aloha o ka lahui

O kana ia e hiipoi mai

A he leo aloha ko Wilikoki

I ka haawi pio na ka ohaoha

Ua ike ia kou akamai

I ka ihe Laumaki e hihio ana

Wai auau ia no Wilikoki

@ hope ole e Italia.

Hakuia o KA IPO LEE MANU, a i hula-ka’i @ hoi e S.K. o Kawaiahao.

 

                                    KO MAKOU MAU LUNA LA WE PAPA.

 

            Oiai ua hoopauia kekahi man luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku’i hou ia mai he mau Iuna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai ne hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o go makou mau luna e like m keia ahalo iho –

            D. Kahaleluhi             S. Kua

            J.W. Keanu     Wile Buki

            J. Samoa         H. Kalei          

Ma ke Kauoha.

 

KE KULAN O KO KAKOU MAU HUUKINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia mahalo iho nei ke kulama o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i han@e, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a oiki i keia la:

Hui      Lanakila          Haule   Paani

Honoluu          2          2          4         

Kamehameha  3          1          4         

Hawaii             1          2          3         

Crescent          1          2          3         

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu. mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong. no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keaia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ao no a pau loa i ike i ka oiaio he o. ka lohe pepeiao.

            Owau iho no

            Mrs. Lomele

            Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

            1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            E ike auanei na ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loa – i na ma’i o kela a me keia ano, e @ane mai i ko’u keana hana, a ma’u o hoopau aku i na ohaoha a ka ma’i maluna e oukou e na makamaka, he hiki ia’u he lapauu i na ano mai a pau, mai iloko e ka opu, hu’i ke kino, aki i loko o ka iwi, eha o ke poo, ma’i wahine a p@a aku. @@ai hoo lo@ aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa, he oluolu ka a@au, ke hui@ ia @@ kukui olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na komo @ mai mai na Mokap@ni mai, me @@ eleu a me ka hikiwawe@, he makamaka ahe hoaloha @ aikai me oukou ena Hawaii.

            @ iho no,

            DR. LEONG K@NG TONG.

@

@        Honolulu, Oahu Aug. @

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

B.F. ehlers & Co. – AINAPA

HELU 99 Alanui Papu.

 

            E Hoolohe hou mai e MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i nohe a kamaaina i keia kulanakauhale.

ALA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine...

Kinaumu Nani 8 Ia...$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia...$1.00

            E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palulu $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana. Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o hele auane oukou.

 

Huro!  No ka La Heihei.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

KAMALII

AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Inn@, ke malamala ana ma

N.S. SACHS,

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, oia ia makou

NA PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pele no hei me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

            o ke ano maemae a oe loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai mea ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25@ wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe e makemake i lolo maikai no ka la 11 o Iune, ola ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holei ia, o ke ano Akela.  Halemale@.  Bolu a me Keokeo o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi he holoi ia, he 23 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @ a ka manao e haakoi ae ai e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke hu@ me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani e Aipo, he @ lohe pepeiao.

            E Hoomanao aia ke Kuai Heemi ma kahi o

 

:N.S. SACHS:

 

@@@ - dtf.    @@@ Alanui Pap@, Honolulu.