Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 465, 27 May 1892 — Page 1

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Cathy Megino
This work is dedicated to:  Naoneala`a

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Ka Leo o ka Lahui.

“E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono.”

Buke II.     HONOLULU     MEI 27, 1892     Helu @

 

 

 

HE MOOLELO

:NO KE KEIKIALII:

 

AWAREDA!

 

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

 

(Kak@_Ka Leo.)

 

MOKUNA VIII.

 

Na Kukai olelo Malu Maloko o ka Ululaau.

 

     Ae, he mea kamahao io no keia o kuu hoaloha.

     Aka, oia k@ ko’u lunaikehala i hooholo ai, mamuli o na mea au i ike ai a i lohe mai ai n@ hoi kekahi.

     No ke aha?

     No kekahi mau kupono no, elike me keia:

     Aole o’u manao he poe makapo na kanaka o Noremadi nei?

     Pela no me a’u, wahi a ka nana Lameka.

     Ae, ina aole lakou he poe makapo, manao anei oe aole lakou i ike he wahine hoomanamana o Kamila, e kupee ana hoi i kona mau kuli malalo o kekahi akua @, aole ia Odina ke akua nui?

     Aole o’u manao pela, wahi a ka pane, me ka hoomau hou ana mai mahope iho o ka wauwau ana i kona poo no kekahi mau minute.

     O kau mea i olelo mai nei e pili ana no ko Kamila hoomanamana, he oiaio kela, no ka mea, ua lohe au i kekahi mau mea e pili ana iaia.

     Ae, he wahine anaana kela, a ua loaa like hoi ia haawina hookahi i kana kaikamahine, ka mea a ko kakou moi @ makemake nei i wahine nana.

     Pela au i manao ai, mamuli o ka ikaika o ka e-hu o ka laua mau pule anaana.

     No ka mea, he k’oe ka pule a kahuna; a ma ke kokua hoi kekahi a na uhane ino apa@kaka o ka po, pela i loaa ai ia laua ka ikaika kamahao e huki hele ai i ka moi opio ma kona ihu ma na wahi a p@ a laua i makemake ai, elike me ka @ini i paa ka ihu i ka uwea.

     Aole anei o@ manao pela, e Lameka?

     @ h@a @a K@ @ nei i nina @ mai ai.

     Ea, wahi a Lameka, me ka @mala ana iho o kona ma@ helehe@ena, ke ho@aopopo aku la au i kau ma@ mea e kamailio mai nei.

     Aka, aole anei he hiki kela mana kepo o ke hoopio ia?

    Aole anei i loaa ia Odina ka mana e lanakila maluna o kela mau anela liilii mak@ poopoo?

     Aole anei @e hi@i ia Tora, ke hoouna mai mailuna mai o kona nohoalii maluna o na ao kaalelewa i kekahi hekili nui no ka holo@ana i ka poe hoomanamana a paa mai Noremadi nei aku?

     E kuu keiki, ke kuko nei oe i na mea i ku ole i ko na @i mau makemake.

     No ka mea, aole he manao nui o Odina i ka hana a na hipa mawaho o kona pa, @ welo no ka h@ipa aku o k@ @eiki me kela poe hipa eleele.

     Aka, e hoomanao oe e ka makua hemolele, ma ia hana ana a Odina a i ole o kana wahine paha, e loaa ai ia kakou ka lanakila mai ka poino mai e kau mai ana maluna o kakou, wahi a Lameka.

     Pela io no, wahi a ke kahunapale; nolaila, o ka kakou hana pono wale no ma ko kakou aoao, mai ae kakou e lawe i kekahi keehina wawae hookahi a kakou i ike ai a i hoomaopopo ai hoi, he alanui ia e kau mai ai ko na lani inaina ma@ena o kakou.

     No ka mea, wahi hoe no a ua Kaberana nei, aole peha kakou he poe puaa, ina no e ike aku i ke ahi e a mai ana, noho aku no nana?

     Alaila, pehea ka pono?

     Penei:

     E hoao kakou ma na ano a pau e kaili ia Leila, a e hanaia hoi ia @ana me ka ike ole ia o kekahi mea e ae.

     No ka aihue ana ia Leila, ua hiki loa i ka mea o kamailio nei me oe ke hooko ia hana = e ka nalo loe, wahi a Lameka.

     Ina pela ua pono!

     Wahi a ke kahunapule, a he mea pono e hooko koke ia me ka hikiwawe.

     Aka, ke ole au @ kuhihewa, ua lohe mua iho nei au ia oe a Lameka @ olelo ana, he kiai ia kahi pupupu hale o Kamila ma i na hora o ka po?

 

 

 

HE MOOLELO HOONANEA

NO

Ebena-Lo

 

Ke Keiki’lii o Arabia

 

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

 

A I OIE

He Nanea Kamakao no na Hoaha@au he Kanalima.

 

Mahope iho @, laua @ili ana ia laua iho, ka @ nainau ana, ka laua kuwiliwili @ a pela aku, lalau mai ia @a @i Rovina o Dareba i ka lima o Ebena a huki aku la no ka hale kakela.

     Oia k@omi ana mai a ka ui i ka lima o ka kaua opio, ua komo loa aku kona haihui a hahani i kona puuwai a me na i o hoohana o ke keikikane, a ua ike ia ia ma ka pehu ana ae o kona i’o @la.

     Oiai laua e hele ana maluna o ke alanui i kipapaia me ka pohaku mabala no ka hale kakela me ke kuikui lima pu ana, ua lu hou ia iho he mau olel@ kihele puuwai mawaena o laua, e haha ana hoi ia loko lilo o laua pakahi.

     Aole au i manao mua, wahi a Ebena, o ka honi h@okahi a’u i makemake ai e loaa mai a oe mai i kela manawa au i lawe ae ai i ke kialia wai e haa@i @, e loaa mai ana ia’u a o@ wale aku.

     O’ no ka honi, wahi a ka nohea i puoho @e ai me ka leo nui, nau ia i na mauawa a pau au i makemake ai, a ua hiki loa ia’u ke ho@uau aku ia oe me na honi he nui, a hiki i kou manawa e kahea ai i m@u kokua n@ ka hoopakele ana ae ia oe mai kuu honi mau ana aku.

     No ka mea, wahi a ua nohea nei i hoomau mai ai, ma ko makou wahi ua olelo ia, o ka honi ana, oia no ka hui ana o na puuwai @lua i kahi hookahi.

     A oiai, ma ou ala i loaa hou a@ ia’u ka lanakila, a mai make paha au i keia l@ i na aole i make aku nei ka pilikua ai kanaka ia oe e ka opio.

     Nolaila, o kou makemake wale no ke ha@ia, e noke oe a @uhi ko kino, aole au e kaupele aku, no ka mea he puuwai keia no ka nanahe a he waiwai hoi no ka hui.

     Me keia mau olelo a @u nohea nei, huli mai ia @ia a honi mai la ia Ebena, a o na ehaeha a pau i loaa i ua Ebena nei ma kona alahele huli i kona ma@ hoahanau @a holoi ia aku la ia mai ka papa hoomanao aku o kona puuwai.

     A o ka honua ia mauawa ma kana hoomaopopo iho, ua like me ka la@i, ka nani o kona mau aoao a pau, na manu @ @akoli ana ilana @ na kumulaau, ka owe mai h@ @ wai o ke kahawai, e pohi hale ole ana hoi ma na kumu pali, a me ke ala kupaoa o na pua he nui e m@lule ai ka naau o kamahele, ua @i ae ia mau mea i ko lakou wa mua.

     A pau @e kuakoo honi o ua Rovina @i, @ @upauaho, @ ame naenae maoli ua Ebena, aka nae he wai o’u ia no ke kanaka.

     No ka mea he aka wale no ka @a Ebena nei hana i ka ike mai i ka ihu o kona hoa, e hoike mai ana hoi:

     Ua olu aku @a @oko o kamahele i na ki@ wai hoohaehae opua a ka naalu, e like paha me ka mea i holo ma ke m@e:  He ua ko lu@a, he wai ko ial@, kani pono ka na@e.

     No kaua wale no nae e kuu mea heluhelu aloha, aohe he mau ipo hauoli e ae i ike ia ma Arabia a puni e like me Rovina me i kela manawa.

    No ka mea ke papalua hou ih@ ia ka nani o na mea a pau olelo @ ka p@ o ka hale kakela i ka ike a ko laua maka.

     @ @e@a mau haawina hoop@ ha’oha’o i kauhola iho maluna o na ui elua, me ka hoomau ana no i ka l@ua hoakai no ka hal@lii, aia hoi @ea aku la laua ma ka @ lalo l@ o kekahi ala@ii nui e ku ana ma ke kukelu hi@ina, a mamua @nae o ko laua hoomau loa ana aku i ka @ua @uaka@, huli @ mai la ua ai ia a olelo mai la ia Ebena me ke kuhikuhi ana o k@ lima i kekahi wahi p@nihee nui malalo o ka hale kakela, i haohoa ia a pea @ me na kaulahee keleawe nunui e hiki @l@ ai i he @aka aole i piha k@ iwi i ke @, ponoi:

          Aole i pau.

 

 

 

J. T. WALAKAHA@

 

Helu 10.

 

ALANUI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

 

E kuai @alepono ia aku ana @li@ me ke Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei:

 

Na Kele@, na Kinamu,

Na U@, na @t@

Na P@ K@ o na Kane,

Na Kahi@ L@i-ai o na K@.

Na L@ Lole i @ mai nei,

Na M@ & Lake L@ K@.

N@ L@ a me @

 

Na Lihilihi @ a me hora ana,

Na @,

Na @,

Na L@

O @

@A M@, Wahine,

Na K@ a me na M@,

Oia ae

 

M@ Keia Kuai a@i o na Koe@!

E ulele ia ana ma kahi e

 

J. T. Wal@kahauki,

     ALANUI PAPU.

 

@may10 1wkd

 

 

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane ma’i, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii.  O na ma’i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma’i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke ho@ ike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a bele nui paha o ke koko a paa a lohi paha ka hanau ana, pa@ paha o ka waiu, e hele nui mai i o’u ne

 

     E KIPA mai e ka poe i hoolu@ luu ia me na haawina pilihua a ka ma@ a na’u oukou e hooluolu aku.

          KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 189@.     @