Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 467, 31 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.05 MB)
This text was transcribed by:  Noelani Arista
This work is dedicated to:  No Ku'u Makuakane aloha nui 'ia 'o Vince Arista

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

------

HONOLULU, MAY 31. 1892.

 

-----

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

---

MOKUNA V.

 

KAHI LA.

 

Aka hoi, aole o Kariato e hooko ana i kona hiki alua ana mai a hiki i ka pau wale ana o ka hana kahuna. Nolaila, mamua o ka hiki hou ana mai o ka Meaia, ua pau aku kekahi o na mahele o ka hana hookolokolo a ua pau no hoi ka manawa o ke kali ana. Ua kulike keia ma Hoik. 22: 11, 12, "O ka mea hewa e mau no kona hewa; a o ka mea paumaele e mau no kona paumaele; a o ka mea pono e mau no kona pono; a o ka mea hemolele e mau no kona hemolele. Eia hoi e hele koke mai no au, eia no me a'u ko'u uku, a e haawi aku au i kela mea keia mea e like me kana hana ana." Ua kulike no hoi kekahi me na loina o ka hana, no ka mea, ina o Karisto e hoea mai ana aole he manawa i hookaawale ia ia wa no na hookolokolo aka nae o ka poe i make hoopono e hoala ia mai no ia manawa, a e waiho ia aku no ka poe hana hewa e moe aku no kekahi tausani makahiki, a o ka poe ola hoopono e ola ana ia manawa e loli ana iloko o kekahi manawa pokole loa, iloko o ka imo ana a ka maka. He hoike maopopo loa ana keia ua hooholo mua ia ka olelo hooholo e pili ana ia lakou mamua aku o ka hiki ana mai o ka Haku.

          Iloko o ka manawa e hoomaemae ia ana kahi laa iloko o ka Lani, ua ua loaa pono ia kakou ka manawa a me kahi o na hana hoomakaukau a imi maua ana paha o ka hana hookololo, O keia maoli no he ano io o na hana a Karisto i keia manawa e hookaawale ana i ka hewa, alaila hooholo iho owai la ka poe hoopono. Ua komo iloko o keia hana ka imi ana iloko o na buke hoopaa moolelo e hoopaa ia ai na hana o ko na kanaka a pau ola ana; no ka mea ua hooholoia ka olelo hooholo a pau e like me ko na kanaka hana i kakau ia maloko o na buike Hoik. 20: 12. Mai loko ae o ka moolelo o ka wehe ana o keia mau mea iloko o kahi hemolele loa o kahi laa iloko o ka Lani, e like me ia i hoike ia ma Dan. 7; 9, 10. ua heluhelu iho kakou "ua hoonohoia iho la ka hookolokolo, a weheia ae la na buke." Aia keia mamua o ka hiki ana mai o Karisto no ka mea aia keia mamua o ka luku ia ana o ka holoholona papala mamuli o na hua olelo hookiekie o kahi hao uuku. Pauku 11. Eia iho maanei ke keiki a ke kanaka e hele mai ana i ka Makamua o na La, a loaa aku kona aupuni, a oia aupuni e loaa ana iaia mamua o kona hoi hou ana i keia honua. Dan. 7: 18, 14; Luka 19: 12.

          Maanei nei na hala, i mihi ia a i huikala ia. ua holoi ia a pau; Oih. 3: 19, 20, a i ka pau ana oia hana, e hoouna hou ia mai no o Karisto no ka elua o ka manawa i keia honua nei. Aka, ina i keia manawa aole ko ke kanaka mau hala ma kahi o ke kulana e holoi ia a pau, e holoi ia no kona inoa mai loko aku o ka buke o ke ola. Hoik. 3:5. Maanei o Karisto e ae ana i ka ino o kona lahui kanaka imua o ka Makua. me ka loaa ana mai ka makua mai o ko lakou ae ia ana mamuli on a.

          O keia ka hopena o ka mea huna o ke Akua, i hoike ia ae maloko o Hoik. 10:7. O ka mea huna a ke Akua. oia no ka euanelio i na lahui a pau. Epeso 3:3, hookukuia me Gal. 1: 12; Epeso 1: 9, 3: 9; Rom.

---

 

NUHOU KULOKO

 

---

          Ua hookaa mua mai o Mr. Steven Lonoakai, hookahi dala no keia mahina ae, ma ka lima o Kahaleluhi, kana luna. Mahlo nui ia oe.

 

---

          E haawi ana ka Puali Puhi Ohe o ke Aupuni he anaina puhi ohe ma ka Hotele Hawaii i ke ahiahi o ka la apopo no ka hoohauoli pu ana me Ovide Musin, ka loea kapalili o ka vaiolina.

 

---

          Wahi a kekahi kanaka malihini i ko makou kiu wa ka la inehinei: Pehea oe i manao ai o ka nupepa Ka Leo ka nupepa maikai o ke kulanakauhale nei mawaena o na nupepa Hawaii?  No ke kuhinia no o kona mau papalina i hai mai ia mea, wahi a ka Pane. O ka Oiaio ka'u nupepa maikai i ike aole o'u manao ua like aku Ka Leo me ia? wahi a ka malihini. Mai kanalua oe no ia mea, oiai he elua a makou pepa e pa'i nei, o ka Oiaio me ka Leo, a he mau pepa maikai wale no laua a elua, wahi a ke kiu.

---

          Ma keia Poaha iho e malamaia ai he aha mele hou maloo o ka Hale Mele Hou. nolaila e hele hou ae e na makamaka i ike kumaka i na lealea he nui e panee ia mai ana imua o kou mau kii onohi, a e hoonuu iho hoi a lawa ka makemake. O ka makou e kau leo aku nei. mai aa kou mau lehelehe e lu iho i na huaolelo e ka hoowahawaha a me ke ku ole i kou kulana, i kou wa e haulele iho ai i ka Hale Mele Hou.

 

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA,

 

---

          Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o Ka Leo o Ka Lahui. a ua paku'i hou ia ma he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookolo ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho---

          D. Kahaleluhi               S. Kua

          J.W. Keanu                   Wile Buki

          J. Samoa              H. Kalei

 

---

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

---

 

          O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa. ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a hiki i keia la:

 

Hui                      Lanakila              Haule                  Paani

 

Honolulu            2                           2                 4

Kamehameha     3                           1                 4

Hawaii                          2                           2                 4

Crescent              1                           3                 4

---

 

          HE HOIKE I KE AKEA.

 

          Ina makamaka a me na hoaaloha o'u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

          Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia'u he anu, mahope oii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi keia kauka pake Leong Kong Tong, no kona nui akamai ua loaa ia'u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko'u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni. nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.

          Owau iho no

          Mrs. Lomele

Pauoa, Honolulu May 9, 1892.

          1m-d*

---

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

---

 

          E ike auanei na ano lahui a pau e noho ana ma ke Aupuni Hawaii. mai na kane, wahine, a me na keiki : i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nana mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou o na makamaka. he hiki ia'u ka lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki ilo@o o ka iwi, eha o ke poo, ma'i wahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana ua makaukau wau e pulama mai i na komo ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                   Owou iho no,

 

                   DR. LEONG KENG TONG.

 

Helu 40. Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31 1 y

 

 

HOOLAHA HOU

 

E ALA, E ALA.

 

B. F. Ehlers & Co ---Painapa@

 

HELU 99 Alanui Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino. e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

 

          Papale Wahine…..

Kinamu Nani 8 Ia…..$ 1.00

Kalaloa Nani 18 Ia…..1.00

          E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

          Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

          Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

                   B. F.  EHLERS & CO

---

 

Huro! No ka La Heihei. Huro!

---

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

"  "  "  "  KAMALII  "

"  AAHU NANI O NA LEDE.

          He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune. ka malama ana ma kahi o

 

          N. S. SACHS,

 

104 ALANUI PAPU, HONOLULU.

 

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makau mau PAPALE mo ka la

 

          11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, oia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi ma NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

          o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no ho ia makou

 

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makou i ke

 

          KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai

          io he 50 me 75 keneta.

 

          Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune oia ia makou

kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

          Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia o ke ana Akala, Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia,

he 25 Keneta wale no o ka i-a.

 

          Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @@@

a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa

loa.

 

          Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke h@lo@@a

me ka mae ole, he nui loa ia makou.

 

          E na hoaloha e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @@@ ka

lohe pepeiao.

 

          E Hoomanao. aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

--- N. S. Sachs: ---

 

373-dtl.                         104 Alanui Papu, Honolulu.