Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 469, 2 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.06 MB)
This text was transcribed by:  Linda Victor
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

            KA LEO.

            John E, Bush

            Imua Hooponopono a me Puuku

            HONOLULU, JUNE 2, 1892

            ======================

            NA MOOLELO  OIAIO O KA HONUA

            _________________

            Olelo Hoakaka.

             ___________

                        He moolelo keia i imi e kekahu lede mai loko o na buke moolelo o ina aina a me na lahui, a hoopokole a, i kupono ai no ka poe akahiu a komo aku iloko o ka ike ae ake ana e ike lihi aku i na mea i hana ia ma ka honua nei, mai i kinohi mai.  He moolelo keia aole i loaa i ka mahele nui o ka lahui Hawaii, a nolaila, aole he hewa e ike kakou a pau in na mea i hana ia i keia ao, oiai o ke kumu iho la no ia a loaa ai a naauao i keia a me keia lahui ma ka hoomaopopo ana i ko lakou moolelo a hookaa iho i na mea maikai i mea e pono ai ja noho ana, anaauao hoi a pale aku i na bana i ike ia ma na ua moolelo he mea hewa, hoopoino a he mea make,  Me keia mau wehewehe pokole ana, ke pahola aku nei makou i keia moolelo aoaio a na mea i hana ia i je ao neiu ma ka pokole aku nei makou i keia moolelo aioio o na mea i hana ia i ke ao nei ma ke pokole, me ka manaolana e lilo i mea hoomaikai a hoonanea i ke makou, ____ a hoakanaka.

  J.E.B

_________________

            MOKUNA I.

KA HANA IA ANA O KA HONUA, KE KAI O EA HINALII, BABULONA, MA KALEDEA.

            Ua loihi ko kakou hoonanea ana e na hoa heluhelu, na na moolelo kaao; a pehea hoi kakou ke hoaui ae a e imi aku ma ka moolelo maoli i na hoonanea ana i oi aku e loaa ana ma ke hoonaauao ia ana mai e na mea io maoli i hana ia e ke kanaka a ma ka mea maoli i inea ma ke ao nei.  He hiki ia ʻ u ka hoolma aku, aole he mea oi aku a ka noonoo wale o ke kanaka __ haku ai i i oi aku ka nanea a me ka hialaai ia mamua o ka mea a loaa ana maloko o ka moolelo maoli; a o ka poe akamai i ka kamailio a me haku moolelo ana o lakou no ka poe e kamailio ana mai na ike a mai ua mea i hana maoli ia.

            He hiki no ia oukou ke ike i ke kumu i oi ai o ka moolelo maoli mamua o ka moolelo kaao; na mea e oi ai o ka pomaikai e loaa ana i ka mea heluhelu mai ka moolelo maoli o ka kanaka mamua o ka mea i manao a haku wale ia no na kane a me na wahine.  Aka, ia kakou a heluhelu ai i ka moolelo maoli, e laa hoi ka moolele kaniko loa, aole kakou e awiwi i ka hoala ana i na mea  a pau loa e kakau ia ana.

            Iloko o ke au ana a ka manawa, ua akaka e aui ana, e nalowale ana, a e loli ana ke ano o na mea i hoopaa ia ai o na moolelo o ka wa ka hiko loa, e laa na mea ala,, na ___ na hoailona kahakaha, na mea kala i ia. a me na palapala Kakau. Nolaila he mea hiki ole ka manao ia o hiki loa mai ana la mau mea io kakou nei o keia wa mai kahiko loa mai me ko lakou ano mua a me ao lakou io maoli, a eia hoi no hoi kekahi he like ole ke ano o ka kela a me keia kanaka haku moolelo kakau ena i kana moolelo, a me ka na nana ana i ke ano o kanaka a me ke ano o na mea i hana ia; nolaila e lawe no kakou i na moolelo me ke akahele a me ka hoopono, a e lawe no kakou me ka oluolu i na hoi ke ana no ma mea e pili ana i ko a kou mau hoa kanaka.

Aole i pau.  

---------------------

He Aha Mele Nui no Mr. Berger

-----------------------------------------

E haawi ana i keia po Poaha iho, oia hoi kd la 2 o keia mahina he aha me nui maloko o ka Hale Mele Hou, i ie ole ia kona lua ma me keia aupuni ma mua aku nei..  O ke kumu o keia aha mele, no ka piha ana o na makahuki he iwakalua o ko Mr. Henry Berger noho Kumu ana no ka Bana Hawaii ʻ ao na loaa oia aha mele he mea maopopo, no ka pomaikai ia o ka mea nona ka la. Ua hoikeia mai ia makou, e komo pu ana i loko o keia ahamele ka papa himeni o na Kaikamahine o ke Kula Hanai o Kawaiahao, ka papa himeni o na opio o ke Kula Kamehameha, ka Bana o ke Kula Nui o San Lui, ka Bana Hawaii a me ke ka mokukaua Kapalakiko, i huipuia me kekahi poe loea a ae ma ka himeni a me ka hookani pila.  Ano ka manawa e loaa ai i ka poe puni meakani he manawa kupono e hele ae e hoolohe i na ano meakani a paul  E loaa no na palapala komo ma na halekuai buke o ke kulanakauhale nei.

_________________________

NUHOU KULOKO.

______

            Ua hookohuia o S.M. Kaaukai i kolu no ka hoa o ka Papa Alanui ʻ o Honolulu nei

______

            Piha a makou me na mea hou o ka Ahaolelo a me kekahi mau manao waiwai e ae.

_______

            Ma Iwilei, ua hanau mai na ka wahine a Joe Santos ma ka Koalua iho nei, he kaikamahine nui puipui.

_______

            I keia la o puehu aku ai ke Kilauea Hou no kona mau awa o Hawaii.

________

            He palapala hopu ka i hoopukaia ma ka Poalua iho nei no ka hopu ana ia Kapena Mahane a me ka Huli Papu elua o ke kiapa Hawaii Foohny Sucy/  No ka hanaino i ke kanaka i ka manawa ino.

_______

            Puhi ohe ko a po nei ma ka Hotele Hawaii, no ka hanohano o Mr.. me Mrs. Musina, oiai laua e haalele mai ana i keia mau kapakai maluna  ____ he mokuahi Mariposo o ka Poalima.

 

KO AKOU MAU LUNA LAWE PEPA

           ______________

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA KEO O KA LAHUI. a na paku ʻ i hou ia mai he mau laua hou, nolaila no ka pomaikai e ko makou poe heluhelu a i hookola ___ no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo ihon --

            D. Kahaleluhi        S. Kua

            J.W. Keanu            Wile Buki

            J. Samoa                M. Kalei

 

         Ma ke Kauoha

==========================

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI

____________________________________

            O keia malalo iho, nei ke kulana o ke kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a oiki i keia la:

            Hui                  Lanakila                      Haule               Paani

            Honolulu         2                                  2                      4

            Kamehameha  3                                  1                      4

            Hawaii             2                                  2                      4

            Crescent          1                                  3                      4

 

____________________________________________________________

HE HOIKE I KE AKEA.

            Ina makamaka a me na hoaloha o ʻ u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, e ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikea ia ʻ u he anu, mahope oii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli me i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Kong Tong, no ____ nui akamai ua loaa ia ʻ u ka lanakila a me ia lanakila au e ____ aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooieike aku i kona akamai a me ke ano o ko ʻ u mai, aka i hoikeie au i kumu o ike pono ai oukou a i pau kuihewa o i ia mai auanei he hoopuni____ nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae o a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe ________

                        Owau iho no

                        Mrs. Lomele

                        Pauoa, Honolulu, May 9, 1892

                        lm-d

______________________________________________

HE HOOLAHA I KE AKEA

     ________________

            E ike au nei na ano lahui a pau, e noho ana me ke Aupuni Hawaii, mai ma kane, wahine a me na keiki,  i loaa i na ma ʻ i o kela a me kkela ano, a ____ mai ko ʻ u Keena hana, a ma ʻ e e hhoopau aku na ehaeha a ka ma ʻ i maluna e oujou ua makamaka he _____ ia ʻ u he ____ na ano ma ʻ i a pau, ma ʻ i iloko e ka ____ ____ ke kino ____ ____ e ka iwi, eha ___ poe, ma ʻ i  wahine, a ___ aku.  Mai hookolohe aku e na hoa, hele mai ____ mai e____ hele mai ____ pau loa; ____ ka auhau he hui me ia ma ____ olelo ana; ua makaukau ____ pulawa mai i ____ _____ana aa mai ___ Mokupuni mai, ____ _____ ___ a me ka hiki______, he makemake a he hoaloha maikai ao oukou a na Hawaii.

         Owau iho no,

            DR. LEONG KONG WONG.

_____ ___ ____ o na alanui ____  me Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31.  

 

HOOLAHA  ________

E ALA, E ALA

B.F. EHLERS & CO

HELU 90 Alanui Papu.

______

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA,  maii no a _______e helu ____mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka ___ _____ a kamaaina i kela kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine................................................................

            Kinamu Nani   8 Ia  .........................................................$1.00

            Kalakoa Nani 18 Ia .........................................................   1.80

              E Kua aku ana MAKOU  i ko makou mau waiwai a pau me he Kanaukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no a o na Palule $1.50 he $1.oo wale no, Ke ike mau la oukou i ka emi loa ana.

            Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auana oukou.

 

========================__====================================

Huro!  No ka La Heihei.  Huro        

              ______________

NA PAPALE O NA LEDE I HOONAKILA

  "        "           "     "   KAMALII    "

"    AAHU NANI O NA LEDE.

    He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la o Iune, ko malamala ana     ____

                           N.S. SACHS,

  104 Alanui Papu, Honoluluj.

  E hoemi ana makou i ke kumukuai- o ka Makou mau.  PAPALE no ka la

                                 11 O Iune

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku mai ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua oia ia manawa, oia ia makou

Na PAPALE ANO HOU ʻ LOA MAI NEI, A _____ no ____ ____

            NA ANU HOONANI HOU O NA PAPALE

            o ke ano maemae a oi loa e ka maikai, a ua loaa pa mai nei _____ _____ ko makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, no laila, e ki[a mai ___ ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a o huipa ake o no hui makou i ke

          KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALEI.

Na Papale Hele Kula o na opio he 25c wale no, oiai ____ o ____ nwaiwai o he 50 me 75 keneta.

            Ina oe o makemake i lele maikai no ka 11 o Iune, oia ia makou kahi i waiho ____ a ke kakali ___ nei me kou ___ mai.

Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holei ia, e he ana Akala, _______, Bolu a me Keokeo, e ka ano maikai loa a pilikia ____  ____ he _________ ia he 25 keneta wale no o ka i-a.

Na Keokea Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a pau a ka manao e _____ ae ai, e kuai ia aku ana me he kumukuai ____ ______.

Na Lole Keoeo a me na Lole Panio o na mea a pau i _____ _____  _____ me ka ___ ola, he nui loa ia makou.

            E no hoaloha, e kipa, e ike ____ i ka nani e Aipa  he me ka ______ pepeiao.

E Hoomanao, aia ke Kuai  ____ ma kahi o

         N.S. SACHS

    104 Alanui P____, Honolulu.

 

       ________-__

104 Alanui