Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 476, 13 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Jan Pappas
This work is dedicated to:  Jon Yasuda

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me

Puuku.

HONOLULU, JUNE 18, 1892.

I NA HOA HELUHELU.

      Mamuli o ka anoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI, e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa. No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei, a @ lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okila ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia. Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

      Ua eo ka heihei a na holoholona eeiao loloa i ka baloama o ka Hawaii Stable.

      Ua ku mai ka mokukaua Auseturia i keia awa ma ka auika la o ka Poaono i hala.

      Na Henry A. Giles ka eo o ka heihei kaa hehihehi wawae o ka Poaono nei.

      E alawa ae e na makamaka i ka makou olelo hoolaha e puka aku nei, oia hoi ka elima dala makana a Hiwa e haawi ai i ka mea a mau mea paha e hoihoi aku ana i kona lio i halowale.

      Ua loohia kekahi keiki Pukiki me kekahi ulia poino kukonukonu ma Kapiolani Paka i ka Poaono nei mamuli o kona hookui ana me kekahi kaa, a hemo kekahi onohi maka, ka ipukukui e malama ai ke kino o ke kanaka.

      Ua lawe ia aku ka hanu ola o ke Kapena o ka moku kaua Auseturia me ka palanehe, a haalele iho la i kona mau hoa i alo mai ai i ke kai loa, e noho kanikau aku nona mahope nei. Aloha no oia.

      He paio leo hahana ka i malama ia ma kekahi punana moo ma Waikiki i kela la aku nei, e hu'e ana ia loko a kaulai i ka la, a he mea polopolona no ka pepeiao ke lohe aku i na olelo i lu ia e kekahi o laua, no ka mea ua like loa no me ka mea ino i kiloi ia ma kahi hooleina ka paku'i konakona. Mea ia mai, i hewa i ke koa.

 

KE KULANA O KO KAKOU

MAU HUI KINIPOPO E KU

NEI.

      O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i han@e, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

Hui    Lanakila         Haule          Paani

Honolulu         2                      2                      4

Kamehameha  3                      2                      5

Hawaii             2                      2                      4

Crescent          2                      3                      5

 

OLELO HOOLAHA.

      E lawe ia mai na e ke Komite Pa'i o ka Ahaolelo o 1892 e noho nei, na koho ana no ka hoolawa ana i na mea e makemake ia e pa'i iloko o keia Kau Ahaolelo.

      E waiho ia mai na koho a pau i ka Luna Hoomalu o ke Komite Pa'i, Hale Ahaolelo, aole nae e o@ aku mamua o ka Poakahi, June 6. Aole no hoi ke Komite e hoopaa ana iaia iho e lawe mai i ke koho haahaa a koho e ae paha.

                                                            J. N. S. WILLIAMS.

                                                                        Luna Hoomalu.

 

OLELO HOOLAHA.

      Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia'u o ka la 15 o Novemaba, 1890; me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

      Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu.

      Akahi--Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i ua wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e piii ana, ma ka aka@ me kela aina o Kawaiholo.

      Alua--Ke kula pohaku paakea makai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

      Akolu--Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

      O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana l, o ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuehua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.

      Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa aina no'u; ua noa i ko'u mau hoa aina na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i-a ma ke kai: a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina. Ke hanaia e ko'u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

      O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia eliko me ke kanawai o a'u me ko'u mau hope

                                                                        S. W. MAHELONA.

      Puuhale, Iune 6, 1892.

      june7 1m@

 

HE HOIKE E KE AKEA.

      Ina makamaka a me na hoaloha o'u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

      Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia'u he anu, mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loaa akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia'u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko'u mai, aka i hoikeike au i kumu @ ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.

                                                            Owau iho no

                                                                        MRS. LOMELE

      Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

      E ike auanei na ano lahui a pau, e no he ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e na@e mai i ko'u Keena hana, a na'u o hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou o na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kine, aki iloko o ka opu, hu'i ke kine, aki iloko o ka iwi, aha o ke poe, ma'iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku @ na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhou; ke hui me ia ma na kukai olelo ana ; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                                                                                    Owou iho no,

                                                                        DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me

Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31  lv

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua !

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a @

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

@ @e ola @a nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanau

kaiki a hele nui paha o ke koke

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha o ka walu, e holo nui mai i o'a me

E KIPA mai o ka poe i hoohu

lau ia me na meawi@ pili@ a ha ma'i

a na'u oukou o hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

SHonolulu@pt. 2, 1891.                     273-d3

 

HOOLAHA HOU !

E ALA,   E ALA.

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

      Papale Wahine ...................................................

Kinamu Nani 8 Ia.....................................................$ 1.00

Kalakoa Nani 18 Ia..................................................." 1.00

      E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku

            mukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

      Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale

      no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana @ hele koke mai, o @ele @

      oukou.

                                                                        B. F. EHLERS & CO

 

Huro! No ka La Heihei. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONAKILA

 "       "     "  "  KAMALII    "

 " AAHU NANI O NA LEDE.

      He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA

      loa i ike mua ole ia mamua, oia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

            NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

      o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa p@ mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma

      ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a o huipu aku au no hoi makou i ke

 

      KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMAI@

 

Na Papale Hele Kula o na opio, he 23c wale no, oiai nae o kona waiwai

      io he 50 me 75 keneta.

      Ina oe o makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou

kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

      Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala, Haleualona, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi i@,

he 25 keneta wale no o ka i-a.

      Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a nau

a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

      Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia

me ka mae ole, he nui loa ia makou.

      E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @ ka

lohe pepeiao.

      E Hoomanao, aia ke Kuai Hoouni ma kahi o

------:N. S. SACHS: ------

3-@,                                                    394 Alanui P@pu, Honolulu.