Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 479, 16 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Sinikka Nevanlinna
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

HONOLULU, JUNE 16, 1892.

 

I NA HOA HELUHELU.

 

   Mamuli o ka anoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI, e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa. No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei, a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia. Nolaila, e awihi ae-e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

   Ua hopuia kekahi mea ma ka inoa o Joe Diliona i ka Poalua nei, no ka powa ana i kekahi kanaka leo palale nona ka inoa o Schober.

 

   Ua ku kakahiaka nui mai ke Kinau ma ka la inehinei, me ka piha ohua mai na kuaaina mai no keia awa, ke hele la a pili pu na hua nene ma ke kanu-we.

 

   Maloko o ka nupepa namu puka kakahiaka o ka la inehinei, i ike iho ai makou i kekahi manao i kakauia e kekahi o kona poe kakau, e olelo ana he eiwa ka ka nui o na kakauolelo a ka Ilamuku. Nui io ina pela, no ka mea hookahi aku no i koe umiumi kao.

 

   Ma ka la 25 ae nei o keia mahina a haalele aku ai ka moku manuwa Amerika Bosetona ia Kapalakiko no keia awa, a ua koho wale ia o ka la 4 o Julai kona la e ku mai ai i Honolulu nei. Aia a ku mai ka Bosetona, alaila haalele mai ke Kapalakiko no na "Kai o ka Hema," pela kekahi lohe wale ia.

 

   Ma ka Poalua iho nei, i haalele mai ai i ke kulanakauhale nei o Lunakanawai Hoomalu Poka, a e hala ana paha ka pule hookahi iaia ma keia huakai. Oiai nae oia e kaawale aku ana mai ke kulanakauhale nei aku, na loaa ia Kale L. Hapakini ka mana piha ma ka lawelawe ana nona mahope nei imua o ka Aha Hoomalu.

 

   Wahi o Peresidena Wana H@n@, o ka Hui Canadiana Pakipika, e lawelawe aku ana ia hui ma h@a mua koke iho i kekahi laina mokuahi holo loa mawaena o Beritania Kolumebia me Auseteralia.

 

   Aole he nepunepu o kela huina ohua o ka mokuahi Auseteralia o ka Poalua nei, no keia mau hana hopuhopu paha a ke Aupuni i wawa ia aku nei, kekahi kumu nui nana i ke'ake'a aku u kekahi poe mai ko lakou holo ana mai e hookamaaina me Madame Pele o Hawaii.

 

   Aole o Hapakini makai kela a makou i hoolaha aku ai ma ka la inehinei, ua ku mai maluna o ka Auseteralia, aka he Hapakini okoa no; no ka mea i ka Auseteralia i haalele aku ai ia Kapalakiko, ua holo loa o Kapena Makai Hapakini no Wasinetona, me na pepa e pili ana i ka lawe ana mai ia Wise paele no Honolulu nei. O ka lono e pili ana i ko Hapakini hopu ana i kekahi koa mahuka o kekahi mokukaua Amerika ma Kapalakiko, he hoopunipuni.

 

OLELO HOOLAHA.

   Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia'u o ka la 15 o Novemaba, 1890: me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

   Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu.

   Akahi - Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

   Alua - Ke kula pohaku paakoa makai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

   Akolu - Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

   Oia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o na Apana 1. o ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuehua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.

   Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa aina no'u; ua noa i ko'u mau hoa ainana pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i-a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina. Ke hanaia e ko'u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

   O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai o a'u me ko'u mau hope.

            S. W. MAHELONA.

   Puuhala, Iune 6, 1892.

   june7 1m*

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

   O kela malalo iho nei o ke kulana o ko makou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

Hui     Lanakila    Haule   Paani

Honolulu         2          2          4

Kamehameha  3          2          5

Hawaii             2          2          4

Crescent          2          3          5

 

OLELO HOOLAHA.

   E lawe ia mai no o ke Komite Pa'i oa ka ahaolelo o 1892 e noho nei, na koho ana no ka hoolawa ana i na mea e makemake ia e pa'i iloko o keia Kau Ahaolelo.

   E waiho ia mai na koho a pau i ka Luna Hoomalu o ke Komite Pa'i, Hale Ahaolelo, aole nae o oi aku mamua o ka Poakahi, June 6. Aole no hoi ke Komite e hoopaa ana iaia iho e lawe mai i ke koho haahaa a koho e ae paha.

            J. N. S. WILLIAMS.

            Luna Hoomalu.

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

   E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, ma na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, a naue mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou o na makamaka, he hiki ia'u k@ lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku. Mai hoolohe aku @ na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, k@ hui me ia ma na kukai olelo ana; ma makaukau wau @ pulama mai i na kono ana mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou o na Hawaii.

            Owou iho no,

            DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31. 1v.

  

Kauka Yong Kam

Pung.

(APANA.)

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

Ua hiki ke hoola la kela me keia ano ma'i, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii. O na ma'i ha - no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi. A o na ma'i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola. Ka hoike ia aku nei, ma ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau. Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha  o ke koke a paa a lohi paha ka hanau ana, pa@ paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u @.

   E kipa mai a ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i, a na'u oukou e hooluolu aku.

            KAUKA YONG KAM PUNG.

SHonoluluept. 2, 1892.   373-d8.

 

HOOLAHA HOU

E ALA,  E ALA.

B. F. Ehlers & Co. - PAINAPA

HELU 99 Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

   Papale Wahine

Kinamu Nani 8 Ia       $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia     "1.00

   E kuai aku ana MAKOU i ko makou mai waiwai a pau no ke Kumukuai i haule ihoko lakou mau Kumukuai mua.

   Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

            B. F. EHLERS & CO

 

Huro! No ka La Heihei. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

"                       "           KAMALII                "

"  AAHU NANI O NA LEDE.

   He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

   o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei e ike maka, a e huipu aku au no hoi makou i ke

            KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

   Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

   Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala, Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

   Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a nau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

   Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

   E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipa, he @ ka lohe pepeiao.

   E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

-: J. S. SACHS :-

3-dtf                104 Alanui Papu, Honolulu.