Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 480, 17 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Maggie Butterfield
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA  KEO

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU,  JUNE 17, 1892

 

            I  NA  HOA  HELUHELU.

 

   Mamuli o ka anoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI. e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa.  No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a kpela makou e hooko nei a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi iuna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

   Wahi a kekahi ohua o ke Kinau mai Hawaii mai, na ike oia ia Konela V. V. Akipoka i Hawaii.

 

   Mawaena o na ahimoku o ka mokukaua Hunegaria-Auseturia Fasana i hele aku e ike i ka Moiwahine i ka Poakolu nei, he elua barona me hookahi Kauna.

 

   Piha pono ke Ekalesia Kuwaena o Kaukeano ma ka la inehinei, me ka poe makaikai i na hana hoike hoao a na haumana o ke Kula Punahou, i kokua ia e ka papa himeni oia luakini a me Hon. P. R. Oseuberg ma ka leo “tenor,” oia hoi ka leo wahine.

 

   Ina aku a kapalulu mai i ke kulanakauhale nei ma keia mau mokuahi kuloko mai, na makua a me na pilikana o na haumana o ke Kula Punahou a me kekahi mau kula e ae e  hoike ana i keia pule ae no ka holo ana mai e ike maka i ke talena o ka lakou mau hapuu.

 

   Mahope o ka noho hoomanawanui ana no k kahi mau la loihi i hala ae nei, malalo o na lawelawe ana a ke kauka, ua ike makou ia Tia Adimarala Keoki Baraunu o ka mokukaua Amerika Kapalakike, e noho ana mawahe o ka lanai o kona wahi hale ma ka Hotele Hawaii.  He lono ano nui a hauoli keia no kona mau hoaloha, o ka loaa ana i ka Adimarala ka palekana mai kona ulia poino mai,

   E puehu hou aku ana ke Kinau i keia auina la no kena mau awa o Maui a me Hawaii.

 

   Ua pa leo ia mai makou, e hoike aku imua o ke akea, na makemake ia na Lala a nau o ka Hui Hookuonoono o Kapuukolo e akoakoa pau loa ae ma kko lakou hale halawai mau, ma ka Poaono ae nei, Iune 18, hora 7:30 p.m.  Nolaila, e makaala nui ae, i lohe i ka leo aloha eko oukou mau luna heohana, mamua o ka lohe pepelao mai ia hai, no kekahi mau kumuhana ano nui i waihoia a keia Poaono ae.  E hoolohe i keia e pono ai.

 

   O ka mea e makemake ana e loaa ona lio maikai nona i kupono no ke kikaha ana maloko o na alanui o ke kulanakauhale, e loaa no iaia ke hele ae ma kahi o Kimo Pelekane ma Alanui Moiwahine i keia Poaono iho, hora 12 o ke awakea, no ka mea he 30 ka nui o na lio e kkuai kudala ia mai ana o ka mea kudala,  E wiki na ka oioi mua no ka loaa.

  Honolulu, Iune 16,       2ts-dy

 

 

                        OLELO  HOOLAHA

 

   Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia’u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia’u o ka la 15 o Novemaba, 1890: me na hoolaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

   Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no’u elike me ka palapala kumu.

   Akahi – Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho:  Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

   Alua – Ke kula pohaku paakea makai me na loko o Aleneho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

   Akolu – Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

   O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1. e ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuehua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalilo, Oahu.

   Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa aina no’u; ua noa i ko’u mau hoa aiaa na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i-a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina.  Ke hanaia e ko’u mau hoa aina ka manao maikai o ke kenawai, na ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

   O na holoholena komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai e a’u me ko’u mau hope.

                                    S. W. MAHELONA

Puuhale, Iune 6, 1892

juue7 1m

 

 

KE  KULANA  O  KO KAMU MAU  HUI  KINIPOPO  E  KU  NEI

 

   O keia malalo iho nei ke kulana o ke kakou mau Hui Kinipopo i hela manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i ianakila a me ka lakou mau paani i hanie, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i kela ia;

 

 

 

 

Hui                              Lanakila                                  Haule                                       Paani

 

Honolulu                        2                                            2                                             4

Kamehameha                 3                                            2                                              5

Hawaii                            2                                            2                                             4

Crescent                         2                                            3                                             5

 

KO  MAKOU  MAU  LUNA  LAWE  PEPA.

 

   Oia ua hoopauia kekahi mau luna o KA  LEO O KA  LAHUI, a na paku’i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu a i hoekoia ai no hoi ka pono a pau ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau Iuna e like me keia malalo iho –

 

D. Kahaleluhi              S. Kua

J. W. Keanu                Wile Buki

J. Samoa                      H. Kalei

                        Ma ke Kauoha.

 

 

   HE HOOLAHA  I  KE  AKEA.

 

   E ike auanei na ano lahui a pau, o noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma’i o kela a me keia ano, a nauo mai i ko’u Keena hana, a na’u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma’i maluna o oukou o na makamaka, he hiki ia’u ke lapanu i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, Lu’i ke kino, aki iloko o ka iwi, iwi, oha o ke poo, ma’i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku o na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau o pulama mai i na kono ana mai mai na Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawo loa, he makamaka a he hoaloh maikai no oukou e na Hawaii.

                        Owou iho no,

            DR. LEONG  KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31.    1v

 

Kauka Yong Kam Pung,=.

 

  (APANA.

 

Helu @@ Alanui Mauoakoa.

 

Ke Kauka Loaa o ka Aina Pua !

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano ma’i, mai ko na kane, wahine a ouina keiki liihi.  O na ma’i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma’i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, ma ke ola ia nei, mo ka oluelu pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hamau keiki a hele nei paha o ke koke a paa a lohi paha @@ hanau ana, pau paha o ka waiu, o hale nui mai i o’u me

   EKIPA mai o ka poe i hoolua luu ia me na haawina @@@ A ka ma’i a na’u ouhou o hooluola aku.

 

            KAUKA  YONG  KAM  PUNG.

SHonoluluept, 2, 1892

 

 

HOOLAHA HOU  E  ALA,   E  ALA.

B. F. Ehlers & C o – PAINAPA

 

   HELU 99 Alanui Papu.

 

   E Hooloho hou mai o na MAKAMAKA, no a lohoino o hale mau mai no oukou oike ia PAINAPA, ae ka mea he manaka ela i noho a kamaaina i kela kulamakauhale.

 

AIA  MA  KONA  HALEKUAI  NA

 

Papale Wahine...................................

Kinamu Nani 8 Ia............................. $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia..........................  1.00

 

   E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waewae a pau no he Ka mukuai i haule iho i ko lakou mau Kkumukuai mua.

 

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50 he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

 

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana o hele kehe mai, o @@@   @@@   oukou.

                                                B. F. Ehlers & Co.

 

 

Huro !  No ka La Heihei.  Huro.

 

NA PAPALE  O  NA  LEDE  I  HOONANILA

“     “            “          “  KAMALII

“  AAHU  NANI  O  NA  LEDE.

 

   He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke maiamaia ana ma kahi o

 

                                    N. S. SACHS,

104   Alanui Papu,  Honolulu.

 

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka ia

                                    11 O  IUNE

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI  MAAMAA loa ike mua ole ia mamua, eia ia mahou

 

Na PAPALE  ANO  HOU  LOA  MAI  NEI, a pela no hui me NA  ANO  HOONANI  HOU  O  KA  PAPALE

o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

 

NA  PAPALE  LUINA  o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maha, a e huipu aku au no hoi makou i ke

            KUAI  HOOPAU  O KA  PAPALE  O NA  KAMALU.

 

Na Papale Hela Kula o na opio, he 25o wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

 

   Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, oia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no hou kii mai.

 

   Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holei ia, o ke ano Akale Halemalena, Bolu a me Kookoo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke heluiia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

 

   Na Keokeo Lihiliho Paa pu maikai loa, a me na ano weihealuu a nau a ka manao e @@kui ae ai, o kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa la.

 

  Na Lole Kookoo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoia me ka mao ole, he nui loa ia makou.

 

   E na hoolaha, o kipa, o ike kumaka i ka nani o Aipo, he oia k@ loho popaloa.

  

   E Hoomanao, ana ke Kuai Hoomi ma kahi o

-:   N. S. SACHS :-

 

3 –dtf                               104 Alanui Papu, Honolulu