Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 482, 21 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  Kelly Murray
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II.           HONOLULU I U N E 21, 1892.      Helu 482.

 

HE MOOLELO -NO KE KEIKIALII- AWAREDA ! a me KA UI LEILA o Noremadi.

(Kakauia no Ka Leo.)

MOKUNA X.

 

Ke aihue ia ana o Leila, a me ka hoopakeleia ana o Diana.

 

            Aka manao au, ua oi aku ko'u pono e make i ka make o ke aloha ipo mamua o ko'u hana an pela.

            Ua manao paha oe pela e kuu keiki, ko'u wahi io ponoi hookahi i koe, mamuli o kou manao ana he hiki no ia Awareda.  elika me kona aloha nou ke kue aku i ka makemake o kona lahui, ma ka hipuu ana ia olua iloko o ko laua aapu o ka mare, elike me kana i hoolana mai ai ia oe.

            Aka, hai aku au ia oe i ka mea oiaio loa, he mau manaolana poho oia, no ka mea aole loa e hiki, a aole no hoi e hookoia aku ana.

            No ka mea ua maopopo ia'u ke ano o keia lahui, a ua ike no hoi au i ko lakou puuwai pakahi e like me ka hiki ia'u ke hoomaopopo iho i ko'u, oia hoi ua paele pakini loa ko lakou noonoo mahope o na hana hoepunipuni a Kaberana, a eia lakou a pau mai ke nui a ka liilii ke hahai makapo nei mahope ona.

            Aole oe i ike e kuu lei, aia he mau huapalapala moakaka i kahakahaia ma ka paia, e weliweli ai ka uhane, a oia mea aole loa e nele kona hookoia ana, ke ole kaua o kaawale aku mai ka lepo aloha aku o Noremadi nei, no ka moa aole i loko o ko kaua poholima ka mana e hiki aike kapae aku i ke kau ana mai oi hopena weliweli.

            E hoomanao oe e kuu kaikamahine, mamuli o ka nui maalea o kela Kaberana, ua ku ka puu o ka hopohopo a me ka mauna o ka weliweli iloko o na makaainana no Odina.

            Nolaila, ina e hoole ana o Awareda i ka mare ana me Elevira elike me kau mea i olelo mai nei e kuu lei, alaila, aole he mea e ae e oili mai ana ma ia hope aku o ka hookahe koko wale no.

            O ka mea nae nona ua kuko la, na iwi hoi e upu ia ana e make, o kau Awareda no ia, ka mea au i aloha ai mai ka hohonu lilo ae o kou puuwai.

            A aole hoi e hiki ia oe e kuu milimili a me a'u nei kou @aui makuahine a hoopakele ae iaia mai ke kuakoko mai o ka inaina o kona mau makaainana.

            Auwe !  E kuu makuahine, e pepehi no anei lakou i ko lakou moi wahi a Leila i @ mai ai me ka hikilele nui.

            O, e kuu aloha, ua loaa anei he kumu hou e kanalua ai e kuu makuahine?

            Aole o'u manao ua hiki i ko lakou mau puuwai pakahi ke ku aku imua o kela hana puuwai eleele meka hoomalule ole ia, wahi a ka pane.

            O, e kuu kaikamahine, aole oe i ike a hoomaopopo i ke ano o keia poe kanaka Noremadi weliweli.

            No ka mea i na manawa a pau, ua hiki loa ia lakou ke hana ia mea me ka menemene ole, ina no o ko lakou hoahanau ponoi, he moa ole loa ia i keia lahuikanaka a ka eepa nui wale, ke manao lakou he mea ia no Odi@ e oluolu mai ai.

            Nolaila, e hoomanao oe, ua oi aku anei ko kaua noho ana i Noremadi nei, a i ole aole paha.

            Oiai, ma ka mahele mua, ua hoao aku oe e hookua ia Awareda mai ka hooko ole ana i ka makemake o kona mau makaainana, a  ae hoi oia, ua hoopakele ae oe iaia mai ka make mai.

            O ka mahele elua hoi, ke kumakaia nei oe iaia, ke haawi nei oe iaia, ke haawi nei oe laia na ka make, a aole hoi ona mea e pakele ai.

            Ua maopopo no ia'u, he kanaka opio puuwai koa oia a me ka maka'u ole, a he kupaa nei mahope o kana mea i ike ai he pono.

            Aka nae, oia koa ona a me ia maka'u ole, ua lomiia mai ia e na maiuu o ke aloha a pope i ka waio Niulii me he keiki hanau hou la.

Aole i pau.

_____

HE MOOLELO HOONANEA -NO- Ebena-Lo  Ke Keiki'lii o Arabia A ME ROVINA. Ka Ui o Dareba A I OLE

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Ma ka puka pa @ o ke kulanakauhale o Harona e komo aku ai. haalele iho la ke kanaka kalepa ia Rovina mahope, a anapuu e aku la oia mamua maluna o kona wahi balaama keokeo, no ka hoolohelohe ana i na mea hou o ke kulanakauhale.

            No kekahi manawa loihi keia holu ana a ua kanaka ka lepa nei i ka holo nui iloko o ke kulanakauhale, aia hoi lohe aku la oia i na kanaka e kamailio ana no a haalele ana o Ribanona ia Samaria, a me kona hehi hou ana mai i ka lepa o Harona, mahope iho o kona kipakuia ana no keaahi mau ma kahiki loihi, a oia kana i nalu iho ai iloko iho ona:

            A! o kela inoa o RiRanona, ua lohe au ia Rovina i olelo mai ai, oia ka luaui makuahine o ke kane ana.

            Nolaila, me keia mau noonoo e ooloku kupikipikio ana iloko ona ia manawa, kaomi malie iho la oia ma ke kaula ihu o Haleauau, aia hoi ua punuku ia iho la ka holo ana a ua wahi halaama keokeo nei ona.

            I kona ike ana ua hooko ia kona makemake huli mai la oia a ninau mai la i ke kanka ana i loho ai e kamailio ana no Ribanona, a ma ia hana ana, ua hoopauia kona pohihihi no ke kumu o ko Ribanona hiki ana mai@.

            Aia hoi i hele mai ole no @ ana i kana keiki, oia hoi ha mea nona keia moolelo, no ka mea ua na la i hala ae, aole ne nae he wahi lono i loaa aku iaia e pili ana no ua Ebena nei, nolaila ua nei kona kaumaha nona, e like me ke ano mau o na makua aloha keiki a pau.

            A iloko o ka hopohopo no ka palekana o kona ola a pela aku: kuae la oia a haalele na mea a pau mahope ona a hele mai la no Harona e likeme na mea i hoike mua ia ae nei.

            Mamua ae nae o ka hiki ana mai o na Ribanona nei, ua manao iho la ka moi Morana no ka Ebena hoea pu ole ana aku me kona mau hoahanau he kanaha-kumamaiwa na mahuka oia no kekahi aina okoa i mea nona e pakele ai mae ka make mai.

            Aka nae mahope iho o kona lohe ana mai a Ribanona aku i na @ a pau, aia hoi o kela kanaka opio ui malihini ana i hoopanahele ai, aole ia he mea e ae, aka o ke kanalima no ia o kona mau keiki, aole hoi he wohena o ka pili me kana mau keiki.

            Nolaila, ua nui loa kona kaumaha a me ka minamina e ua Ebena nei, a hoonaa aku la oia i na kanaka ma na aina a pau o @hia no ka mai ana nona, e hooinaka ana mai na aina e pili koke mai ana, a kauoha pu aku la no hoi oia i na haipule a pau o Harona e pule no ka palekana a me ka hoihoi hou ia mai imua ona o ke kanalima o kana mau keiki.

            Iloko o keia mau hana a pau, ua komo kino pu me Ribanona, e uwakaukau mau ana hoi no kona ko koolua o ka aea pu ana i ka la o ka inaina o ke kane e @ ana noi i ke kakahiaka iuka i ka nahelehele, a i na aluna ahiahi hui ma na kapakai, e walea ai i ka owe @ mai a ka nalu i ka ae one, me kanaka ana no kona kimo make, noi o ka hua o kona puhaka.

            I ka lohe ana o ke kanaka kulepa i keia mau mea a pau, nolaila holo pololei aku la oia a hoea i ka paalii, a mahope o ka hoike ana i kona makemake imua o na kiai e malama @ i ka maluhia e ua aliiwahine la, alakai ia aku la oia a ku ana imua o Ribanona:

            Nana aku la oia, he wahine ui opio wale no o Ribanona e kupono ole ai e lilo i makuahine no kekahi mea i kupono no ka ai ana i ka ai o ka aina, eka ua kapae ae la oia i kona pihoihoi no ka manawa, a hoike aku la oia i na mea a pau ana i lohe ai mai a Rovina aku.

Aole i pau.

_____

KA @ A EGAN & GUNN

 

            Na Papale Ia Raiki o na Kanaka Opio

 

            Na Papale Ia Kalep@ o na Kamalii

            Na Kamea o na Kanaka opio

            "           "           Kamalii

 

            Ke na Kane mau @ a me ka Paa Lole e na opio mai ka @ a pii aku.

 

            Ao hookahi wale no la a makou kuai hoopau aku ai i @ wai maluna ae ma he @, @ Poaono, June 4,1892.

EGAN & GUNN.

Alanui Papu 100 Hale@ e Burua

_____

J.T. WALAKAHAI@

Helu 10.

ALANUI PAPU

Kuai Hoemi Nui ma i a Mahehe a pau !

 

E kuai Halepono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei.

 

Na Kalakea, na Kinamu,

Na Uwewahiua, na @

Na Palule Keokeo o na K@,

Na Kahiho Lei-ai o na Kahe,

Na Lako Lole i Moo@ nei,

Na Makalena @ lako Lole Keokeo,

Na Lihilihi Kei@ Farani a me ke ka Hikina.

 

Na Lihiilihi e hola a me keia ano.

Na Mikilima,

Na Ribione,

Na Lopi Silika @ ,

O na Kumukuai ma na Hale @

Na Muumuu Wahine,

Na Kakiai a me na Mamala, Ola no

Ma Kela Kuai nui o na Keena !

E ulolo ia ana ma kakhi e

J.T. Walakahauki

ALANUI PAPU. 

may10.1wkd