Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 483, 22 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Kelly Murray
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II.           HONOLULU             IUNE 22, 1893.          Helu 4@

 

HE MOOLELO -NO KE KEIKIALII:- AWAREDA ! a me KA UI LEILA o Noremadi

(Kakauia no Ka Leo.)  MOKUNA X.

 

Ka aihue ia ana o Leila, a me ka hoopakeleia ana o Diana.

 

            Ua aloha no oia ia oe me kona naau a pau, a oia ka'u e maka'u nei o hoole oia i ka makemake o kona mau makaainana mamua o kona  hoao ana e hahaki i kekahi lihi o ka olua mau olelo hoopaa.

            Aka, ina oe e ae ana e hoomamao mai a kaawale mai iaia mai, i ka mamao hoi ana e manao iho ai, ua kaawale loa ae mai iaia mai no ka manawa pau ole.

            Alaila, aole auanei e nele kona ae ana e kulou haahaa aku malalo o ka makemake e kona mau makaainana, a ma ia hana ana-aole e kailiia kona ola a me kona nohoalii mai iaia aku.

            Aole loa e hiki ia'u ke hana pela, a ua makaukau mau hoi au no ka make mamua o kou hoao ana e kaawale mai iaia mai, elike me ke ano mau o na wahine oiaio a pau.

            Wahi a Leila me ka luliluli ana o kona poo no kekahi manawa.

            Alaila ke kue mai nei oe i kou makuahine e Leila, ka mea hoi a'u i ike mua ole ia oe mamua mai kinohi mai?

            Aole o'u makemake e kue aku ia oe, aka, ua manao au ua kuhihewa oe e kuu makuahine ma kou manao ana pela.

            O kuu noho aha a me kuu hele ana, ua like no a like, ina no he he aloha oiaio ko Awareda ia'u o o like me kau e manao nei, aole no ia he mea nona e mare ai me ka mea a ka kona naau i aloha ole ai, ina au e kaawale ana mai iaia mai.

            No ka mea, aole kona puuwai me ia, ka pohaku kihi hoi e loaa ai ka hauoli i kona mau la ma keia ola ana.

            I ka pau ana o na olelo makuna ae, oia ka manawa i luliluli ae ai ke poo o ka makuahine, iaia i olelo mai ai.

            Auwe, e kuu kaikamahine, aole oe e ola loini ana iloko o ka hauoli au e manao nei, no ka mea, aole oe i ike i na ulia hoopakalaki a ke au o ka manawa e halihali mai ai no ka hoopauha ana i ka mea a kou naau i kau nui ai.

            Ua ike no ua he kanaka opio oiaio o Awareda, e nele ole ai ka hua nui mai o ka hauoli i ka mea e pili aku ana ma kona aoao, aka, he mea pono ia oe e kuu keiki ke hoomanao o Awareda ka moi o Noremadi nei.

            A oiai oia ma ia nun o ka hanohano, aia he hana nui mamua one na kona mau makaainana, he hana hoi i makemake nui la nana e hana ina no ia he mea no kona ola e lilo ai, a i ole e kaili ia aku ai paha ka hauoli o kona mau la ma keia ola ana mai iaia aku, no ka luapa'u o ka manaolana poho.

            I keia manawa, ke ole au e kuhihewa, aia no kona mau poonoo a pau maluna ou, kana upu a me kana lia ana, aia no ia maluna o kou oiwi kino e kuu lei.

            Aka, ina kaua e holo ana no Enelani, a elike auanei me ka loihi o ko kaua mau la e kaawale aku ai mai iaia mai, pela auanei ka loihi o ka manawa e hoomamao mau aku ai na hoomanao ana iloko ona nou, a malia paha ma ia hana ana, he mea ia nona e ao kanaka ae ai a hooko aku i ka makemake o kona mau makaainana.

            O ka'u nae e olelo nei, aole e hookeia keia manao o'u, ian nae me kela no kaua e noho ai i Noremadi nei, a imua nono hoi o na pukaihu o Awareda.

            Nolaila, oiai aole i hanini ka waiu, e ae mai i ka'u e ka maawe aekoko hookahi i koe o kuu puuwai, e haalele kaua ia Naremadi nei -e hoomanawanui ke aloha ipo -uumi malie iloko ka manao a mek a makemake -

            Aole nae i pau pono na olelo a Kamila i makemake ai e kamailio mai imua o kana kaikamahine kamakahi.

Aole i pau.

_____

HE MOOLELO HOONANEA -NO- Ebena-Lo Ke Keiki'lii o Arabia A ME ROVINA.

Ka Ui o Dareba

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Hahai aku la oia i na mea a pau mai ka mua a hiki i ka hope, a oiai oia e kamailio ana na na waimaka no o Ribanona e hiolo, no ka mea ua paila ae la ke aloha i ka mea i eha ai i ke kuakoo o ka hanau ana a nui iloko ona.

            Ma ka hope loa o ka hahai ana a na Camerana nei, oia hoi ka inoa o ua kanaka kalepa, hoike pu aku la oia i kahi ana i haalele aku ai ia Rovina.

            Mahope iho o ko ua Camerana nei haalele ana aku i ka moiwahine no ke kii ana ia Rovina, huli ae la ua Ribanona nei a kauoha aku la i kekahi pea kauwa no ka hele pu ana me Camerana, ao kekahi hoi no ke kii ana i ka moi Molana.

            Ua hooko na kauwa i keia mau mea a pau, nolaila i ka hiki ana mai o kana kane imua one, ua ninini aku la oia i na mea a pau ana i lohe mai ai mai ke kankaa kalepa aku i ukaliia e kona mau waimaka me ka pupule hele ana i o aianei mahope iho.

            No ka moi Marana hoi, i kona lohe ana ua loaa no he mau kumu kupono nona e kanalua ai i ka eiaio o ka moolelo a ke kanaka kalepa, aka nae aole oia i hoike mai ia mea imua o kana wahine, mamuli o kona lohe ana aku, e hoea aku ana o Rovina, a oia ka mea i @ maka i na mea a pau i hanaia.

            Nolaila, huli a e la ua moi nei a hoouna aku la i na eleele e holo ma o a maanei o na alanui o ke kulanakauhale o Harona, no ke kuahana ana i na makaainana e komo pumai no ke kanikau ana no Ebena iloko oia mau la, a e uhipaa ia hoi ka aina me ke kanikau.

            Oiai na eleele e kalahea ana, he manawa ole, ua lilo ka nani o ke kulanakauhale o Harona i mea ole, oiai ke koloka o na waimaka e uhi ana maluna o kona mau luhiehu nani o kela a me keia ano, a ua hihia pu aku no ia mau haawina hookahi maluna o ka hale 'lii.

            A i na hora maa mau e malama ia ai ka ike a me ka haawi ana i na olelo hoalohaloha, he kaoo nui o na wahine a me kane i ike ia aku e auna like nui no ka hale'lii, me na aahu i kupono no ia wa o ke kaumaha.

            Mahope o keia mau hana, ua malama ae la ka moi Morana i kekahi halawai malu me kona mau kanaka koikoi e ka aina, ma kekahi keena o ka hale'lii hookaawale ia no ia hana, a mahope o ka malamaia ana o na aha kuka malu la, puka mai la oia a kauoha mai la i kona alihikaua nui e hele aku imua ona,

            Ua hooko aku la ka alihikaua, oiai kon amau koa e liuliu ana ia lakou iho a me ko lakou mau mea kaua.

            I ko na makaainana ike ana i keia mau hoomakaukau kaua iloko o ka wa no ke kanikau, ua hoopiha ia lakou i ka makau nona, a ua ulu ae he mau noonoo like ole iloko o lakou e like me keia:

            He kaua anei kekahi e lawelawe ia ana, a i ole ua pupule ia anei ka moi, mamuli o ka make ana o Ebena-Lo.

            Aka nae, i ka hoea ana aku o ke alihikaua imua ona, haalele aku la oia i kona noho'lii i uhiia me ke gula lahilahi, a hele mai la a kukala mai la me kona leo nui e lohe iu ai e na mea a pau e nohe keke ana mai ia wahi.

            Ua makemake au ia oe i keia manawa, wahi ana i kukala mai ai e hele aku me kekahi tuasani o kou mau koa i makaukau pono me na mea hana, a e maki aku oukou a e hopu i na keiki'lii he kanaka kumamaiwe oia hoi ka'u poe keiki he kanaha-kumamaiwa i hale ai iloko o ka ululaau no ka hahai holoholona, i ka pau ana o keia mau olelo a ua mai nei, ua hoomaha iki iho la oia me ka nui ana o @.

Aole i pau.

_____

KA HOOLAHA A EGAN & GUNN

 

            Na Papale Ie Raika o na @ Opio

 

            Na Papule Ie Kaleponi @ e na Kamalii

            Na kamae o na K@

            "          "           Kamalii

 

            Ko na Kane mau @ Paa Lole o na opio mai @ pii aku.

 

            No hookahi wale no ia @ kuai hoopuu aku ai i @ wai maluna ae ma ke @ Poaono, June 4. 1892.

EGAN & GUNN,

Alanui Papu 100 Halep@ e Barua.

_____

J.T. WALAKAHAUKI

Helu 10.  ALANUI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

 

E kuai Halepono ia aku ana elike me ke Amerika a me ke @ pa kuai ana, hola mau waiwai malalo iho nei.

 

Na kalahou, na @ Na Uwewahine, na @,

Na Palule Keokeo o na Kane,

Na Kahiko Lei-ai o na @,

Na Lako Lole i Hookomoia mai nei,

Ka Makal@ & L@ Lole @,

Na Lihilihi Eleele @ a me he @

 

Na Lihilihi o @ a me @ ana,

@

@

            Ma @ restof section

 

J.T. Walakahauki  ALANUI PAPU.

may10 1wkd.