Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 483, 22 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.06 MB)
This text was transcribed by:  Helene Lileikis
This work is dedicated to:  Elaine Imoto

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

 

            ------------------------------

                                                            ---------------------------------                                                      

 

KA LEO.

 

______________________

______________________

 

John E. Bush

Luna Hooponopono a me

Puku.

______________________

_______________________

 

HONOLULU, JUNE 22, 1892

---------------------------------

---------------------------------

 

I NA HOA HELUHELU

 

--------

Mamuli o ka anoi nui a me ka

makemake paulehia o ko makou

mau makamaka heluhelu lawe

nei i KA LEO O KA LAHUI  e hoopuka

mau ia ko lakou mau inoa h@okaa

mahina iloko o ka nupepa, ka

inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia

ai iloko o ka nupepa.  No ka

pomaikai o na makamaka, a i kumu

hoi e hoopilikia mau ole ia ai

ko makou mau makamaka e naluna

hana apiki, ke lawe nei makou

i ke koikoi o keia hana maluna o

ko makou hokua, a oiai hoi, o ko

makou kahua ia, o ka hooko i ka

leo o ka lehulehu,  o ko ke Akua leo

ia, a pela makou e hooko nei. a e li@o

no hoi keia hoolaha i bila hookaa

no ka wa e okila ai kekahi luna

hana apiki, e loaa ana ia lakou

ka pepa ma ke Keena i na wa a

pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi

@ee e ka pae hookaa mua o keia

mahina.

 

 

----------------------

NUHOU KULOKO

--------------

O ka uku moku no ka holo ana

i na heihei o Maui a hoi mai, maluna

o ka mokuahi Kalaudina ma

ke ahiahi mamua iho o ka la heihei,

he $7.50.

 

___________

Ua ku nui mai ma ke Kaluadine

o ka la Sabati nei, o Hope Leio Kuhina

Creighton, Hope Ilamuku G. K.

Wilda, a me ka Luna Kula Nui

A.T. Atkinson.

 

-------------------

He heihei waapa a me kekahi

mau lealea e ae ke malamala ana

me ka la 4 o Iulai:  mawaena o kekahi

mau kolu o ka Mokukaua Kapalakiko

Lealea wale.

 

_____________

Ke upu wale ia nei @e haalele

mai ana ka @@okukaua Kapalakiko

i kela awa ma ka la 15 o Iulai ae

nei, a o ka Bosetona ke heleums

aku ma kona wahi,

 

---------------------

Ma kekahi o na mokuahi mai

Maui mai, i huli hoi mai ai c aliimakai

Long me  @@ lawehala o Lanai.

Ua auna loa ia @@ poe nea na Kawa

no ke kali ana no kekahi mau pepehi

kamaka hou elua i hunaia.

 

_________________

He p@@@@ @@kuku kiaipepo @@@

mala@@@@@@ Molokai ma kaa la ll

@@@ nei o Iune, @@@waena o kekahi

mau hui wai mai Kaunakakai mai

@@@ Halaawa.  Ua kaa ka lalnakila i

ka inoa hepe, ia 17 puni kue ia 14

a ka inoa @@@@.

 

O Kamahameha ke ala@@@@me ka

inoa Moho o keia makahiki:  He @@@

kahi nai ana kaapuni ana i koe,

alaila pau.

 

_____________________

I ka noho ana jo na Kiure Koronero

e imi a e noii pono i ke kumau

i make ai o Walter White ma ka

la Sabati nei, ua haawi ae lakoa i

ka lakou olelo hooholo, ua make

ola manuli o ka inu hewa ana i ka

laau make, ma o kona uluhia ia

ana e ka uhane daimonio o ke kiaha

rama.

 

_____________________

Ina he mau ono mahiko o he

poe Hui Mahi Raiki - ano e ne paha,

e makemake ana i mau paahana

Inia emi loa no lakou, e kipa

mai ma ke Alanui Paipalapala.  e

kokoke aku ana i ka pukapa nui o

ka Hale Kula Kaikamahine o Kawaihao,

he mau iniha ka mamao

mai ke kumu ohai aku o Weheikaolu,

kahi o ke Keena oihana e malamais

nei.  Nolaila, e eleu mai

mamua o ka napoo ana o ka la o

keia la, o pau e auanei a nele ka

po hiki hope.

 

________________________________

_______________________________-

 

OLELO HOOLAHA

 

Ke hoikeia aku nei i na kanaka

a pau elike me ke kuleana i loa

ia'u mai David Kalakaua Rex  nea

kona palapala Alodio ia'u o ka ia

15 o Novemaba, 1890: me na hooiaio

kupe@@o, a me ko ka Mea Hano@@@@o

A. F. Judd, Lunakanawai

Kiekie olalo hooholo no ka ho@@@@

kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

 

Ua Kauohaia au e hooko i na mea

a pau no'u elike me ka palapala kumu.

 

Akahi - Ke hai ia aku nei, ua lawe

ae nei au i na wahi e hoakaka

nei malalo ibo:  Kahapakolo iloko

o ka aina mahi ra@k:  ma Kaiwiula.,

me na mea e pili ana, ma ka akau

me kela aina o Kaweiholo.

 

Alua - Ke kula pohaku paakea

makai me na loko o Alenoho nui

me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

 

Akolu - Hookahi hapalua o ko

Kahuakai, Hamama o Kapakahakai,

a me ke kai o Hoauku, e pili

ana i na palena o Kaliawa.

 

O kela kekahi mau aina i kuhikuhua

kuhua iloko o ka Apana 1, e ka Palapaia

Sila Nui Holu 6450, o Kaunuehua

no W.L.Moehonua ilok@o

ka Iliania o Moka@ea, Kalihi, Oahu.

 

Ke paleo ia, ahu nei; uz kapu na

kanaka e ae, sole he mau hoa aina

no'u; ua noa i ko'u mau hoa aina

na pono ma ka aina, ma na kai @@@

m@ma; he hapakolu ko ka hoa aina,

me ka anaeka @@a ma ke kai; ah

he Kiawe ka laau Hoomalu o ka aina. 

Ke hanaia   e ko'u mau hoa aina.

Ka ma@ao maikai o ke kanawa@,

ua ae ia, e na mea kuleana, e hoike

mai iaia i na maanawa a peu me ka pono.

 

O na holoholoua komohewa me

na kanaka maluna o ua mau aina

la, e hanaia ellike me ke kanawai  o

a'u me ko'u mau hope.

     S.W.LManelona.

Puuhale, Iune 6, 1892

June 7 @@@

 

 

 

KE  KULANA O KO KAKOE

MAU HUI KINIPOPO E KU

NEI

-----------

O keia nialelo iho nei ka kuleana

o ko kakou m@n Hui Kinipepe i

keia manawa, ka nui o ka lakou

paani ana, ka lakou mau paani

i hanle, mai ka toomaka ana mal o

keia Kau Kinipepo a aiki i kela la:

 

Hui    Lanakila     Haule    Paani

Honolulu     2     2    4

Kamehameha   4    2    6

Hawaii  2    3      5

Crescent   2    3    5

__________________________

--------------------------------------

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE

PEPA

___________

Oiai @@a hoorauia kekahi mau

luna o KA LEO O KA  LAHUI,a ua

paku'i hou ia mai he mau luna

hou, nolaila no ka pomaikai o ko

makou poe heluhelu, a i hookoia

ai no hoi ka pono a pau, ke hoike

aku nei makou i ka papa inoa o ko

makou mau luna e like me keia

malalo iho -

D. Kahaleluhi      S. Kua

J.W. Keanu     Wile Buki

J. Samoa     H. Kalei

Ma ke Kauoha.

 

__________________________

HE HOOLAHA I KE AKEA

________

Eike suanei na ano lahui a pau, o moho

ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na

kane, wahine, a me kela ano, e na@@mai i

o kela a me kela ano, e name mai i

ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i

na ehaeha a ka ma'i maluna o oakou e

na makamaka, he  hiki ia'u ke lap@@@@ i

na ano ma'i a pau, ma'i iloke o ka opu

hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke

poo, ma'i wahine a pela aku.  Mai hoololohe,

aku e na hoa. hele mai hookali,

hele mai elua,  hele mai no pau loa; he

oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na

kukai olelo ana: ua makaukan @@@ e

pulama mai i na kono ana mai mai na

Mokapuni mai, me ka ele@ a me ka hikiwawe

loi he makamaka a he hoaloh

maikai no oukou e na Hawaii

Owou iho no.

      DR. LEONG KENG TONG

Helu 40, Iluina o na alanui Kamika me

Hotele.  Honolulu, Oahu.  Aug 31. lv

_________________________________________

 

Kauka Yong Kam

Pung

 

 

APANA

_________________

 

Helu 53, Alanni Maunakea

 

Ke Kauka Loea o ka

 

Aina Pua!

____________

 

Ua hiki k@@@@ola ia kela a me kela ane

ma'i @@@@ke na kane, wahine a @@

na keiki lilki.  O na ma'i he-ne

ua hiki loa ia ke heola ia me

ka m@@lahi.  A e na ma'i

e pili ana i ka maka

pau puia i he

ela.  Ke he-

ike ia @@@ nei,

@@@ he ela ia ai, mei, me

ka elaolu pu e hahi @@-

hau.  Ka o@@ pilikia @@@@@

heiki a @@@@ nui paha e ke @@@@

a paa e lohi paha@@ @@@@@@ @@@, pa@

paha e ha weiu, a @@@@ @@@ @@@ i e'e na

E KIPA mai e ha @@@ i @@@@@@

@@@ ia me na @@@@@@@ @@@@@@@ a he ma'i

a na'u @@@@@@ e hee@@@@@ aku.

KAUKA YONG KAM PUNg

@@@@@@@@@.2,@@@@     @@@-@@

 

 

_______________________________

HOOLANA@@@@@@@@

 

E ALA, EALA.

 

B,F. Ehlers & Co.- PATN@@@

 

HELU 99  Alanui Papu.

 

E  Hoolehe hou mai e na MAKAMAKA, mai ne a le@@@@@, a hale @@@@

mai no oukoe e ike ia PAINAPA, no ka@@@, he kamaka aia i @@@@@

a kamaaina i l@@a kelanakaulala.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

 

    Papaie Wahine.................

Kinamu Nani 8 Ia...............@ @@@@

Kalakkoa Nani 18 Ia.................@ @@@@

 

E kua' aku ana MAKOU i ke makoe @@@@ waiwai a pau ua he @@

Mukuai i haule ihe i ko lakoe mau Kumukumu mea.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale ne, a e na Palule $1.50 he $1.00@@@@

no.  Ke ike mai la eukou i ka @mi loa ana.

Kupaianaha  maoli kela ani @@@@@@ ana o hele kehe mai ko @@@ @@@@@

 

 

B.F. EHLERS & CO

 

_________________________________

_________________________________

Huro! No ka La Heihei. Huro,

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

"    "    "   " KAMALII   " 

"    AAHU NANI ONA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamala ana ma

Kahi o

 

N.S. SACHS,

___________

Alanui Papu, Honolulu

E hoemi ana makou i ke kumukui o ka Makou mau PAPALE no ka @@

 

11 O IUNE

 

_______

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA

   loa i ike mua ole ia  @@@@@, eia ia makou                 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI @@@, a pela no hei @@

NA ANO HOONANI HOU O @A PAPALE

     o ke ano meemee a oi lea a ka maiki, a ua loaa po mai mei @@ hei

la makou

 

NA PAPALE LUINA o ke ano hou l@@ mai nei, nola@@ w kipa mai ma

ko MAKOU Halekkuai nei i ike @@@@@, a e huipu aku  @@ @@ hoi

kou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papale Hele KKula o na opie, he 23c wale no, aiai @@@ o kona waiw

io he 50 me 75 keneta.

Ina oi e makemake i lele maikai no ka la 11 e Iune, eia ia makou

kahi i waihe ai, a ke kakale aku nei no koa ku mai.

Na Lole Hapa K@@@kau i hiki ke  helei ia, e he ane Akala, He@@@@@@

@@, Holu a me Keekee e ke ano maikai llea a pI@@@kia ele hei he holei ia,

he 25 keneta wale ne o ka i-a.

Na Keokee Li@@@@@@@ Pea pu manikai loa, a @@@ @@ @@@ @@@@@@@@@ a @@@

a ka manae e heakel ae ai, e kuni ia aku ana me ke K@@@@@@ei @@@@@lea.

Na Lele Keebee a me na Lele Panio e na ano a pau i hiki ke @@@@@@

m@@ ka @@@@ ele, he nui loa ia makou.

E na hoakoho.o kipa, e ehi kumaka i ka nani o Aipo, he @@@ ka

@@@@ pop@@@@.

 

E H@@@@@@ae, aia he Kuai Heemi ma kahi o

_______________: N. S. SACHS:_________________

104 Al@@@@ @@@@, Honolulu

 

3-@@@.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi