Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 484, 23 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.05 MB)
This text was transcribed by:  Liz Kumabe
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, JUNE 23, 1982.

 

I NA HOA HELUHELU.

 

            Mamuli o ka anoi a me ka makemake paulehuia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI. e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa. No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apili, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia. o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei. a e liko no hei keia hoolaka i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki. e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia. Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

KAU AHAOLELO O 1892.

 

LA HANA 20. 

Palua, Iune 21.

 

            Halawai ka Hale elike me ka maa mau.

 

Na Palapala Hoopii.

 

            Kapahu, i $200 no na alanui o Kau, waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka bila haawina.

            Kanealiii, e hooponopono ia ka uku o na kaa e ke kanawai, waiho ia no ka pu ana me ka bila.

            E. Pua, ikumukanawai hou, waiho ia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka pila oia ano like.

            Kamanoha, aole e hoouna hou ia na lepera ma Kalawao. Waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me na olelo hooholo oia ano like.

            Nahinu, i kumukanawai hou. Waihoia ma ka papa e like me ka D. Pua.

Iosepa, e hookaawaleia ke koh@b@ lota ana o Honuaula a me Kipahulu. Waihoia ma ka papa no ka noonoo pu ana me ka bila e hoololi ana i ke kanawai keho balota.

            Hoike a na Komite Kumau.

            Wiliama, ua apau ka bila Helu 63 i ke pai ia.

Na Olelo Hooholo.

            Nawahi, i ke Kuhina Kalaiaina, e hoike aku i ka Papa Ola, ua makemake ka Hale aole e hoon@aia na ma'i mai ka pa hoomalu mai aku ma Kalihi, Molokai. no ka hoao ana ia Dr. McLennan a me L@wela.

            Lilo ka Hale i ka hoopaapaa no ka apono ana i keia olelo hooholo, a hiki wale i ka hoopanee ana no@ka

            AUINA LA.

            Akoakoa hou ka Hale i ka hora 1:30.

            A oiai, aole i pau ke kamailio ana no ka mea e pili ana no ka olelo hoohoolo a Nawai, nolaila, ua hapai nou ia ka noonoo ana no ia mea imua o ka Hale.

            Mahope o ke kamailio pakahi ana o na hoa, ua ae ia ke noi  a Waipuilani no ka ninau ana i na ae a me na hoole.

            Ma ka ninau ia ana no ke apono ana i ka olelo hooholo, haule ma ke kue ana o na haole a pau o ka Hale a me kekahi mau Hawaii elua ma ka ili.

            Numana, e hui pu ke Komite Malama Ola me ka Papa Ola, no ka ae ana mai i kekahi mau mai e lapaau ia e ka poe e manao ana he hiki ia lakou ke lapaau i ka mai oia ano Aponoia.

            Pane ke Kuhina Kalaiaina no na ninau a C.W. Akipoka, e pili ana no kekahi mau laikini kuai waiona i hoopokaia e ia.

            Pau kana, pane ka Loio Kuhina no na ninau a Waipuilani, e pili ana i na inoa a me ka uku o na makai o ka Oihana Makai.

            Mahope o ka hoopau manawa ana o ka Hale, hoopanee ia a ka la apopo ma ke noi a Numana.

 

            No kela olelo hooholo wale no a Nawahi, e pili ana i ka paa ana i na mai ma Kalini. ua ale holookoa ia ka hapanui o ka manawa o ka Hale ma ka Poalua nei, a hiki i ka hoopaneeia ana o ka olelo hoohoie.

 

Kauka Yong Kam

Pung.

(APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a @@

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke

hoike ia aku nei,

ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi

auhau. Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko,

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa'

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'a ne

=> E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua ka ma'i, a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

SHonoluluept. 2, 1891.    272--ds

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

Hui Lanakila Haule Paani

Honolulu 2 2 4

Kamehameha 3 2 5

Hawaii 2 2 4

Crescent 2 3 5

 

OLELO HOOLAHA

 

            Ke h@ikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio aa'u o ka la 15 o Novemaba. 1890: me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Keikie olelo hooholo no ka hooiaia kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

            Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu.

            Akahi - Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raikI ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

            Alua -  Ke kula pohaku paakea makai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, eia o (Auiki).

            Akolu - Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

            O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1, o ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuehua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.

            Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae. aole he mau hoa aina no'u; ua noa i ko'u mau hoa aina na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i'a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina. Ke hanaia e ko'u mau hoa aian ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

            O na holoholona homohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai o a'u me ko'u mau hope

            S. W. MAHELONA.

Puuhale, Iune 6, 1892.

june7 1m

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            E ike auanei na ano lakui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine. a me na hoiki; i loa@ i na ma'i o kela a me @@ano, e @@ne mai i ko'u Keena hana, a @a'u e hoopau aku i na ehooha a ka ma'i maluna e ouhou e na makamaka, he hiki ia'u he lapa!@ i na ano mai'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i he kino , aki iloko o ha iwi, eha e he poo, ma'iwahine a p@la aku. Mai hoololohe aku e na ho@, hele mai hookahi, hele mai elua. hele mai me a puu loa; he oluolu @a anhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau @au o pul@ma mai i na @o@ ana mai mai na Mokupuni mai. me ka @l@u a me ka hikiwa@@ loa, he ma@amaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

Ow@@ iho ne,

DR. LEONG K@NG TONG.

Helu 4@, Huina o @@ alanui Kamika me H@@@, Honolulu, Oahu. Aug 31. 1y

 

HOOLAHA HOU !

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99 Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokeina, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

Papale Wahine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinamu Nani 8 Ia . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00

Kalakoa Nani 18 Ia . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.00

E kua aku ana MAKOU i ke makou mau waiwai a pau no he Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale me, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koho mai, o nele awa@ oukou.

B. F. EHLERS & CO

 

Huro! No ka La Heihei. Huro.

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

" " " " KAMALII "

" AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana m kahi o

 

N. S. SACHS,

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE me ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pola no hoi me

NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

            o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei ne hoi ia makou.

 

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila. e kipa mai ma ko MAKOU, Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makoa i ke

 

KUAI HOOAPU O KA PAPALE O NA KAMALII

 

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ane Akala, Halemalena, Bolu a me Keokeo, o ke ane maikai loa a pilikia ole hoi ka holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a nau a ka manao e h@@koi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @e ka lohe pepeiao.

E Hoom@nao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

----: N. S. SACHS : ----

@@      104 Alanui Papu, Honolulu