Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 490, 1 July 1892 — Page 4

Page PDF (1.02 MB)
This text was transcribed by:  Audrey Matsuoka
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, JULY 1, 1892.

 

NU HOU KULOKO.

            Ahaolelo ko keia la, hora 10.

 

            O Kamehameha me Honolulu i keia Poaono iho.

 

            Ua kopiia kekahi @apana ma kela la aku nei, no ka holo nui.

 

            Ua ku mai ka Alameda a puehu hou aku no ma ka la inehinei no Kapalakiko.

 

            He heihei moku liilii kekahi e mala maia ana ma ka la 4 ae nei o Iulai.

 

            Ma ka Poakahi mua oka mahina o Sepatemaba, e hoomaka hou ai ke kula o Kamehameha.

 

            Eia ke pahonohono hou ia nei keia mau la kekahi mau wahi i apuni o ke alanui Moi, e pili pu ana me ke alahao kaa hapaumi.

 

            I keia auina la e malamaia ai ka umi kumamakahi o na heluia ana o na balota ma ke kee o ka nupepa namu Awalakaika.

 

            He wahi paina hoohauoli manao ka i malamaia ma Iwilei i kela la aku kei, pela mai kekahi mea o ua moku akulikuli ia makou inehinei.

 

            E lawe ia ana kekahi mau haumana o ke Kula Punahou no ke Kula nui o Yale, Amerika, malalo o Peresidena F. A. Hosmer

 

            I na hora a pau o keia la e haulani mai ai ka mahimahi o na Kona, oia hoi ka Malulani; mai kana huakai kii hala kahiki aku nei.

 

            Mamuli o ka lilo aua o ka Bana Hawaii iwaho o Koula i kela ahihi aku nei, aoe i malamaia ke puhi ohe ma ka Hotele Hawaii.

 

            Ma ka la inehinei, i puehu aku ai ka mahina o Iune, a o kekahi hapa okoa hoi o keia makahiki, nolaila he eono mahina i koe lele ka hanu o keia makahiki.

 

            Ua hoopanee hou ia no ka hihia o Henry Poor i ka Poalua nei e like me ka makou i hopohopo wale ai no keia pule ae, o ke kolu iho la keia o ka hoopanee ia ana oia hihia Hookahi i koe, pan kauna wahi a ka Hawaii.

 

            He nui ko makou kaumaha i ka lohe ana mai, ua haalele mai i keia ola ana o Lau Yuen Ching:  ka lunahooponopono o ka nupepa manawa Pake o keia Kulanakauhale ma ka Poakahi nei, no ka mea o ko makou hoalohaia ma ka oihana hoolaha nupepa.

 

            O ka nui o na loaa o kela aha mele i haawiia ai i ka po Poaono nei no ka pomaikai o ke kula Ao Hana Lima o Kauai, aole i uleule iho malalo o $366.  Nui no kela mau okeni.

 

            Ma ka po o ka la apopo e malamaia ai ka aha mele a na keiki o ke Kula Kamehameha, ma kahi maa mau no ia ano hana, nolaila mai poina i ka ho@naue kino ana ae, o lohe eeiao auanei.

 

            Heaha keia e hauwawa mai nei, e haalele ana na keiki o ka bana Hawaii, ke hoopau ia ai kekahi mau keiki o lakou ?  He olohani ikuwa wale iho no paha @a na manu aole he oiaio.

 

            He wahi lealea hoopanau puapua ka i malamaia maloko o Iolani Hale i kekahi wa o ka po nei, a wa hi a ka poe i ike maka, ua like ka hue ana a me ka lole ana a ka poe olapa.

 

            He oiaio anei ko makou hoopunipuni ia ana mai, e malamaia ana he aha mele nui i keia po Poaono iho e ke Glee Club o Kamehameha a e komo pu ae ana ma ia aha mele ke kokua ana a kekahi poe kalena ike e ae.

 

            Ua ae mai na Hui Kinipopo Hawaii i na Komite o ka La 4 o Iulai, @ malamaia i paani Kinipopo mawaena o Hawaii me Mahina Hoaka i ka la 4.  He paani keia e hookuu akea ia ai na mea a pau e komo iloko me ka uku ole.

 

            Eia mai ka kakou moolelo hou ke oili pulelo aku nei i keia kakahiaka, a ke papa ia aku nei ka poe mea punua mai hoohemahema wale i na hoa pupuu anu o lakou, o nele auanei lilo ia Senia, ke kaikamahine pakela ai o Enelani.

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ke

Aina Pua !

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia an@

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii.  O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi.  A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola.  Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau.  Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'@ ne

 

E KIPA mai e ka poe i hool@u luu ia me na haawina pilihua a ka ma@ a na'u oukou e hooluolu aku.

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.          272-d3

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou ma@ Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i ha@le, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a @iki i keia la:

 

Hui      Lanakila          Haule   Paani

Honolulu         2          3          5

Kamehameha  4          2          6

Hawaii             2          3          5

Crescent          3          3          6

 

OLELO HOOLAHA.

            Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alod@o ia'u o ka la 15 o Novemaba, 1890: me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

            Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu:

            Akahi - Ke @a@ @a aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho:  Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

            Alua - Ke kula pohaku paakea makai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

            Akolu - Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

            O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1, o ka Palapala Sila Nui Helu 6450; o Kaunuohua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.

            Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa ain@ no'u; ua noa i ko'u mau hoa aina na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i-a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina.  Ke hanaia e ko'u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

            O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai @ a'u me ko'u mau hope.

S. W. MAHELONA.

Puuhale, Iune 6, 1892.

june7 1m*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

            Eike auanei na ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine a me ua keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e na@e mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko @ ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na ko@o ana mai mai na Mok@puni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

Owou iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika m@ Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31. 1y

 

HOOLAHA HOU !

E ALA,           E ALA.

B. F. Ehlers & Co - PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, ke kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAINA

Papale Wahine.....

Kinamu Nani 8 Ia.....$@.00

Kalakoa Nani 18 Ia.."1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

B. F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei.  Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

 "         "           "   "  KAMALII       "

 "  AAHU NANI O NA LEDE.

            He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana m kahi o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku a@ no hoi makou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi @a, o ke ano Akala, Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @au@ a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka  i ka nani o Aipo, he @ ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

N. S. SACHS

-dtf.     104 Alanui Papu, Honolulu.