Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 492, 5 July 1892 — Page 1

Page PDF (992.13 KB)
This text was transcribed by:  Andrea Bender
This work is dedicated to:  For Emily and Sophie Bender

Buke II.

HE MOOLELO KAILI PUUWAI

--NO –

SENIA LUTERA

Ka Ui Puuwai Mabala

__ :O:___

ENELANI KAHIKO

A I OIE

__

He Nanea Hooheno no kekahi Kauna Wahine Opio me kana mau aloha Ekolu.

(Mai Ka p@i mai a ka mea k@kau o Ava@, a pela aku.)

MOKUNA I.

Heaha ke kumu nui I hookaumaha ia ai kou mau helehelena, e hai mai e ka ipo, I ole ai e wawahiia ko’u puuwai.

E huna ana I kona oiwi kino nani kekahi aahu i kuluma mau a laulaa nui hoi mawaena o ka poe kuewa, aka o ka mea oiaio maoli, aole oia he kuewa a aole no hoi he wahi kulukoko hookah oia p@e e holo ana iloko o kona mau aakoko aai e kakau moakaka mai ana maloko mai o kona ili lahilahi aiai me he waiu la , koe wale no kona noho ana mawaena oia poe, me he manu nunu la e hoho huikau ana mawaena o ke aluka o na manu korata. 

                No ke aha oe e maka’u ai ia’u? wahi hou a ke kaikamahine kuewa I paku’I hou mai ai, me ka hoike ana mai o kona mau helehelena i ka puai ana ae o k aula okooko o ka huhu I kona mau papalina no na olelo I kamailio ia aku e Senia.

                O kau ninau ia ia’u, oia hoi no ke aha le oe e maka’u ai, nolaila ke hai aku nei au ia oe me ka oiaio hoi o ka hoopunipuni pu kekeahi.  Ina oe e hoao hou ana e hana elike me keia mua aku, oia hoi ke komo ana e kahamaha mawaena o kuu ppuuwai nei a me kana mea I aloha ai, oia hoi o Heneri kuu ipo, e pepehi no au ia oe a make, no ka mea ua ike no`oe aohe kanawai maka`u a ka mea ipunia me ke a l@ha no kana ipo!

Ma na hua olelo hop loa maluna ae, aaki paa iho ia na ku`i o ua Enora nei kekahi me @ehkahi, iika pu ana ae o kona ihu iluna a puhi maila I ka wai o kana waha mamuli o ka nui loa o kona huhu, oia kona mau maka poni uliuli elua me na lihilihi ooi e nana hookokoe ana me ka hookano maluna o Senia oiai ke kuakoko o ka inaina pili kino e nakulu hele ana iloko ona.

Puupuu aela kona mau lima elua me ka manao ana e ka i ka nui, oia hoi e lala mai kona mau lima koko e uwi maloo i kona hoa paumeume: hoopio koke ia ai ka hanu o ke ola mai iaia aku no ka Manawa pau ole – a`I pau pu ai no hoi me kona hamabaga ana i ka mea a kona naau I aloha ai.

A@a @oi, no ka lua o ka Manawa lehe hou ia aku la ka leo akaaka noehoene a o@o i ka pepeia@ ke lohe aku o ua Seina nei, e kapalili hooha`iha`I @eu ana me ka nani loa ole i ke ahe lau makani k@lonahe e pa ahe malie an@ ia mana@e, a me k aula ohelohelo o ka pua @oke e make ai ka @aau me ka hoohihi e pine ana ma kela a me keia aoao o kona mau papaiina, kamailio hou mai la oia

Malihini maoli ko`u lohe ana i keia mea mai kou waha mai i keia ahiahi. A oia ka`u e olelo nei ina o oe owau ia.  He mea maopopo ua maiaku la, a i ole eia au kekaa nei I ka lepo no ko`u kamailio ana i kela mea me ko`u noonoo mua ole mamua.

No ka mea i lohe oe e Eora maikai aole o Heneri he ipo nau e like me kau i hapai memene iho nei, a aole no hoi o`u m@naolanan e liko aku anan oia I ipo nau ma keia mua aku no ka manaawa pau ole!

Oiai, o oe keia e “hookohukohu Kauaula nei, kahi makani o @” aka nae he hole loa o Heneri ia mea; no ka mea ua haawi lilo mai oia i kona puuwai ia`u a me kona aloha, me ka olelo pu mai na`u wale no ia mea aole na kakani mea e ae, nolaila he mea pono ia o eke moomanao he kauwila o Heneri i make malalo o keia mau iwi, a na`u hoi a na`u wale no!Ina no oe e lilo ana i poo no ko kakou noho ohana ana. E like mekau mea e kaunui nei i keia Manawa aole ia he mea no Heneri e ae mai ai e lawe ia oe i wahine nana. A pela no hoi ina @e e hol i moiwahine no Enelani nei, aole no ia he mea e anoe ae ai.

HE MOOLELO

-- @NO KE KEIKIALII:--

__

AWAREDA!

__

a me

KA UI LEILA

O Noremadi

__

(Kakauia no Ka Leo.)

__

MOKUNA X.

__

__

MOKUNA II.

__

Ua hoohalaia e ua moi opio nei he inanawa lohi ma @a puka aniani la, me he mea la:

E hooholehole ana ke aioha

Me he Kiu nene la no Lihue

Ko Koi ae nei ia loko,

E hele au a hui kino,

Me ka milimili a kuu puuwai.

Ka ehakoni a ka iwihilo.

Me ka nalu ana iloko ona. E haalele I ka nohoalii o Noremadi, a e mahuka me Leila ia ahiahi no kekahi aina e loaa ai ia laua ka palekana mai ko laua mau enumi mai.

A oiai no hoi e aumeume ana me na wiliau noonoo oia ano, aia hoi, hoea mai la ke kii no ka heie@ana no kona aina kakahiaka.

A o ka hapalua like paha ia o kona maona hoouna aku la oia I kekahi mea no ka hele ana e kii ia Olefa I kanhi o Kamila ma e hele mai I ka halealkk, no kekahi mea ana I makemake ni e kamailio aku @ia ma ia kakahiaka.

Oiai ke elele ma @kana mission@ huli ae la oia a hoi @pololei aku la no kona rumi, me ke kakakli ana no ko ka elele hoi mai me Olefa.

I ka hala ana ae o ka hapalua hora okoa a kokoke e paa hou kekahi hapalua.

Hoea mai la ke kanaka ana i hoouna ai, aka nae, aole o Olefa pu kekahi me ia.

Auhea aku nei ka hoi kela?

Wahi ana I ninau koke mai ai.

Aole e kuu haku.

Aka o ka mea I loaa aku nei ia`u oia Kamila, ua hoopa@ia na lim@ a me na wawae.

Peha? @oaa i@ aku nei oia ia oe ua hoopaaia.

Ae. Oia hookah ka mea i loaa aku nei ia`u I ka hale, ua paa i ka nakii ia me kekahi ku a ka moe.

Aia oia @ hea i keia Manawa? Ma ka inoa o na lani kiekie, e hai koke mai i ka haina o kela ninau! E wiki a i ole e kii oe iaia e lawe mai maanei!

Ua hoopukaia @e na olelo maluna e Awareda me ka pioo a ano uluahea o ka noonoo, iaia i hehi iho ai iluna o ka papahele me ka ikaika.

Aole I liuliu mahope iho. Aia hoi ku ana na Kamila @ei imua o kea lo`o ka moi opio.

E kaia mai ia`u e kuu keiki, wahi a na Kamila nei me k@ hap@ kamaha ana, iaia i noho iho ai iluna o kekahi noho pulu nui, na nawaliwali ia au a ua paupauaho hoi.

E kuu makuahine maikai wahi @ Awareda, me ka haule ana @ho malana o kona mau kuli elua iluna o ka papahele ma ka aoao o Kamila heaha keia pilikia? A @eaha hoi ke @ano o keia mau hana? Aka nae, manua mai aia la ihea o Leila. ku@ ea aloha hookah malalo iho o ka la e kau nei?

Me keia mau olelo ae la. Hikaka hele aku la ua moi opio nei a hina @he la iluna o ka papahele me he mea ona la.

No Kamila hoi, haalele ae la oia I ka paa ana I kona poo a lele koke aku la e kokua i ka moi opio, a mahope iho o kona opaopa ia ana, pohala hou ae la ua moi opio nei.

E hai mai i na mea a pau ia`@ e kuu maku@hine mamua o kuu ma ke ana, wahi a ua moi opio nei olelo mai ai.

Auwe. Ina pela ua lilo!

No ka mea, aole au i ike hou iaia mai ka ponei mai.

Ua lilo! Ua lilo oia Auwe, heaha keia?

Pehea oia i lilo? Auwe, e @nake ana oia.

No ka mea, ke hoomaka mai nei au e poni@niu.

Hooholo iho ia ua Kamila nei i kekahi lima maluna o ke poo o ua moi opi@ nei, a l kekahi lima @oi mamua o kona puuwai, no ka mea kokoke e nahae kona uhane, a no kekahi mau minute mahope iho kamailio mai la oia me k@ hiolo pu @na mai o kona mau waimaka

Hoike mai la oia imua o ka nei opio i no mea apau i hanaia ma ko laua`wahi pupupu hale ia po.

Hahai mai la oia no ka ho@ ana aku o Lameka me kona m@u naita; a me ka hopu poi ia ana o Ole@ a me kona mau hoa; ka hoea ana mai o Koma laua me Dulifa, ka holo ana a Leila; kona alualu ia ana e Koma Lapuwale, a me kona hauhoa ia ana e Dulifa a paa me kekahi wawae o kona moe.

I ka pau ana o ka Kamila hoike ana I na mea a pau ana I ike, na uwe kuo ae la ka moi o@o me he mea la ua hehena oia, a i ole ua komo hewaia mai paha e kekahi legeona ino o ka po, oiai oia e hanu ana me na paona hame kepau i luai ia ia mai e kona uhane luuluu.

Aole i pau

Ua hoouka ia aku maluna o ka @okuahi alameda o ka Poaha i hala he 2534 leta a me 907 ope @upepe.

Halawai a no Komite Kuwaena o ka Hui Hawaii Liberala.

Ma ka hala wai a ka Hui Hawaii Liberala I malamaia ma ke ahihai Poaha i hala, June 16, ua kohoia, na Keonimana malalo iho i mau lalal no ke Komite Kawaena:

APANA I.

Hon. R. W. @W koki  F. H. Keiki

J. W. Kahalewai   G.G. Elama

D.K. Kamakauwila.

APANA II

Hon. J.W. Buki J. K. Prendergast

I. Nauha J. S Kekukahiko

APANA IV

C.B. Maile S. Kanaauao

J. Holoua  Alex. Smith

APANA V.

Hon. J. Nawahi W. Kalaehao

J.K. Paele  D. W. Pua

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA

               

Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku`I hou ia mai he mau luna hou nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a I hook@ia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o @o makou mau l@na like me keia malalo iho –

D. Kahaleluhi  S. Kus

J.W. Keanu  Wile Buki

H. Kalei

Ma ke Kauoha.