Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 494, 7 July 1892 — Page 4

Page PDF (929.61 KB)
This text was transcribed by:  Wes Soohoo
This work is dedicated to:  Kaha'ea, 'iKua, KaLa SooHoo

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, JULY 7, 1892.

 

I NA HOA HELUHELU.

            Mamuli o ka anci nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI, e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa. No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei. a e liio no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia. Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

NUHOU KULOKO

            Mawaena o Mahina a me Kamehameha ka hookuku a keia Poaono iho.

 

            He kalaiwakaa hou ko ka Moiwahine mai a ma keia mua aku, aole o ke kalaiwakaa mua. No ka mea ua pau ia.

 

            Ma na pepa hope loa o na aina e, ua ike iho makou ma ka la 9 o keia mahina e haalele aku ai ka Bosetona ia Amerika no keia awa.

 

            Ua manu aku no Hamakua ke Kilauea Hou i ke ahiahi Poalua nei, me hookahi-kaau poo holoholona no ka Panalaau o Molokai.

 

            Ua nee ai nei ko Dr. McLennan mai kona keena mua ma alanui Rikeke no ke alanui Alakea kahi hoi i noho mua ia iho nei e Kauka Luka.

 

            Maluna o ka mokuahi Gaelic o ka Poaono nei, i ku mai ai o Kapena Watesona, ka luna kauoha hou o ka mokukaua Kapalakiko e mo-ku mai nei i ka nuku o Mamala.

 

            He halawai ka na komite o ka Hoikeike Nui o ke Ao ma ka Poalua iho nei maloko o ke keena o ka Oihana Kalepa, aole nae he mau mea ano nui i noonoo ia, koe wale no ka hoolohe ana i ka hoike a na komite i wae ia no ia hana.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no koia makahiki, 1892:

OAHU.

Honlulu.          T. A. Lloyd

Ewa me Waianae.       S. Heokano

Waialua.

Koolaupoko No. 1.     Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2.     E. P. Aikue

Koolauloa.       L. J. Aylett

MAUI.

Lahaina.          David Taylor

Wailuku.          Wm. T. Robinson

Makawao.       David Morton

Hana.   J. P. Sylva

Molokai me Lanai.

HAWAII.

Hilo me Hilo Akau.     N. C. Willford

Hamakua.        Chas. Williams

Kohala Hema. Wilmot Vredenburd

Kohala Akau.  Eben P. Low

Kona Akau.     J. Kaelemakule

Kona Hema.    Thos. H. Wright

Kau.    O. T. Shipman

Puna.   J. E. Elderts

KAUI.

Waimea me Niihau.     Th. Brandt

Koloa. A. K. Mika

Lihue.  J. B. Hanaike

Kawaihau.       S. Kaiu

Hanalei.           W. E. Deverill

 

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA.

            Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

KIMO PELEKANE.

(J. I. Dowsett.)

Honolulu, Iune 28, 1892.

june30 1m.

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a @@@

na keiki liihi. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke hoike

ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi auhau.

Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa'paha

o ka waiu, e hele nui mai i'o' @ ne

E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i a na'u eukou e hooluolo aku.

KAUKA YOUG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891. 272-d3

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malale iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia nanawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a oiki i keia la:

Hui                  Lanakila Haule Paani

Honolulu         2          4          6

Kamehameha  5          2          7

Hawaii             3          4          6

Crescent          4          3          7

 

OLELO HOOLAHA.

            Ke hoikeia aku mei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia'u o ka la 15 o Novemaba. 1890: me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

            Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu.

            Akahi-Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

            Alua-Ke kula pohaku paakea makai me no loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

            Akolu-Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke ka: o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

            O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1. o ka Palapala Sila Nni Helu 6450; o Kaunuohua no W. L. Moehonua iloko o ka lliaina o Mokauea. Kalihi. Oahu.

            Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa aina no'u; ua noa i ko'u mau hoa aina na pono ma ka aina. ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina. me ka anae ka i-a ma ke kai: a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina. Ke hanaia e ko'u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kuleana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

            O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai o a'u me ko'u mau hope:

S. W. MAHELONA.

Puuhale, Iune 6. 1892.

june7 1m*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

            E ike auanei na ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine. a me na keiki; i loa@ i na ma'i o kela a me keia ano, e nane mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau@ ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki ilo@o o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Moknpuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawii.

Owou iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me.

Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31. 1892

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co - PAINAPA

HELU 99. Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

Papale Wahine.

Kinamu Nani 8 Ia.      $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia.    "1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mau la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

B. F. EHLERS & CO

 

Huro! No ka La Heihei. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

" " " " KAMALII

" AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaina @@@ @@ kahi o

 

N. S. SACHS.

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka ia,

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

NA ANO HOONANI HOU A NA PAPALE

o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

 

NA PAPLE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila. e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku an no hoi makou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KANALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala. Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a nau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

            No Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he a@e ka lohe pepeiae.

 

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

:N. S. SACHS:

104 Alanui Pap@, Honolulu.