Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 496, 11 July 1892 — Page 4

Page PDF (940.84 KB)
This text was transcribed by:  Arnold Hori
This work is dedicated to:  Moiliili Hongwanji Mission

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me

Puuku.

 

HONOLULU,  JULY 11, 1892.

 

I NA HOA HELUHELU.

 

  Mamuli o ka anoi nei a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI, e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa. No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke llawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei, a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia. Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

NUHOU KULOKO.

 

  Piha pono a ohuohu pono ke Kinau i kana huakai o ka Poalima nei no kona mau awa mau o Maui a me Hawaii.

 

  Ua nalowale he huihui ke no W. Ringer ma ka la 4 iho nei o Iulai, ma ke kihi o Alanui Hotele me Nuuanu. O ka mea e loaa ai, e hoihoi @e iaia ma ka uapo o Hooliliamanu, kokoke i kahi o Hon. S. K. Aki.

 

  Puehu liilii ka hulu o kapuahi i ka poe konane hua manu o ka Poaono nei, i ka wa i maalo ae ai o na kaiko ma kahi o ka punana. O ka mea kupanaha nae, pehea la i loaa mua ai ka lohe i kekahi mea punana che-fa he hapaha hora mamua iho o ka hiki ana aku o na makai? Ua manao wale ia, he kupua ka mea nana i hoike aku, a i ole ia he Moolani paha.

 

  O ka hoouna ana i ke keiki e ao i ka ike hana lima, e like me ka hale kula Kamehameha e ao mai nei i kekahi mau keiki; a o ka hoouna ana e ao i ka naauao, o keaha ka oi? Wahi a kekahi aoao palupalu o mamua iho o ka hale kula Sana Lui, o ke ao ana i ka hana lima ka oi, no ka mea ka, wahiana,. he nui loa na poe naauao e noho wale nei aohe hana. E kuahine pehea la i ulu ai kela noonoo hewa iloko ou?

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

 

  Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki,  1892:

OAHU.

Honolulu . . . . . . . . . . . . . . . T. A. Lloyd

Ewa me Waianae . . . . . . . . . S. Hookano

Waialua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koolaupoko No. 1 . . . . . . . . .Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2 . . . . . . . . E. P. Aikue

Koolauloa . . . . . . . . . . . . . . . L. J. Aylett

MAUI.

Lahaina . . . . . . . . . . . . . . .  David Taylor

Wailuku . . . . . . . . . . . . Wm. T. Robinson

Makawao . . . . . . . . .. . . . . David Morton

Hana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. P. Sylva

Molokai me Lanai . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAWAII.

Hilo me Hilo Akau . . . . . N. C. Willfond

Hamakua . . . . . . . . . . . . . Chas. Williams

Kohala Hema . . . . . . Wilmot Vredenburd

Kohala Akau . . . . . . . . . . . . Eben P. Low

Kona Akau . . . . . . . . . . . . J. Kaelemakule

Kona Hema . . . . . . . . . . Thos. H. Wright

Kau . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. T. Shipman

Puna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. E. Elderts

KAUAI.

Waimea me Niihau . . . . . . . . Th. Brandt

Koloa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. K. Mika

Lihue . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. B. Hanaike

Kawaihau . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Kaiu

Hanalei . . . . . . .. . . . . . . . . W. E. Deverill

 

OLELO HOOLAHA NO NA

PUAA.

 

  Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana e hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

                          KIMO PELEKANE.

                            (J. I. DOWSETT.)

  Honolulu, Iune 28, 1892.

  june30 1m.

 

Kauka Yong Kam

Pung.

(APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke

hoike ia aku nei,

ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi

auhau. Ka poo pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko,

a paa a lohi paha ka hanau ana, paa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u ne

   =>  E KIPA mai e ka poe i hooluu luu ia me na haawina pilihuaa ka ma'i, a na'u oukou e honluulu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                      ds 272--

 

KE KULANA O KO KAKOU

MAU HUI KINIPOPO E KU

NEI.

 

  O keia malale iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a niki i keia la:

Hui      Lanakila          Haule   Paani

Honolulu         2          4          6

Kamehameha  5          2          7

Hawaii             3          4          6

Crescent          4          3          7

 

OLELO HOOLAHA.

  Ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau elike me ke kuleana i loaa ia'u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia'u o ka la 15 o Novemaba. 1890: me na hooiaio kupono, a me ka Mea Hanohano A. F. Judd, Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.

  Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no'u elike me ka palapala kumu.

  Akahi--Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma Kaiwiula, me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Kawaiholo.

  Alua--Ke kula pohaku paakea maikai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

  Akolu--Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honulu, e pili ana i na palena o Kaliawa.

  O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1, o ka Palapala Sila Nni Helu 6450; o Kaunuohua no W. L. Moehonua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.

  Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa aina no'u; na noa i ko'u mau hoa aina na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i-a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina. Ke hanaia e ko'u mau hoa aina ka manao maikai o ke kanawai, ua ae ia, o na mea kulena, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.

  O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike me ke kanawai o a'u me ko'u mau hope.

                       S. W. MAHELONA.

  Puuhale, Iune 6, 1892.

  june7 1m*

 

HE HOOLAHA I KA AKEA.

  E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nauo mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopaa aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi eha o ke poo, ma'iwahine a pele aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi. hele mai-elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Moknpuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                        Owou iho no,

                 DR. LEONG KENG PONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me

Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31. 1v.

 

HOOLAHA HOU !

E ALA,   E ALA.

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99  Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokeina, e hele mau

    mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

                  a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

  Papale Wahine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinamu Nani   8 Ia  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.00

Kalakoa Nani  18 Ia . . . . . . . . . . . . . . . .    " 1.00

    E kua aku ana MAKOU i ke makou mau waiwai a pau no he Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

    Na Palule $2.50 he $1.50  wale me, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

  Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koho mai, o nele awa@ oukou.

                 B. F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei.  Huro.

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

  "          "         "  "    KAMALII    "

  "   AAHU NANI O NA LEDE.

  He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana m kahi o

                                              N. S. SACHS,

 

104    Alanui    Papu,    Honolulu.

    E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE me ka la

11  O  IUNE.

 

   E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pola no hoi me

                     NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

  o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei ne hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila. e kipa mai ma ko MAKOU, Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makoa i ke

KUAI HOOAPU O KA PAPALE O NA KAMALII

    Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

  Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

  Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ane Akala, Hale@alena, Bolu a me Keokeo, o ke ane maikai loa a pilikia ole hoi ka holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

  Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a mo na ano waihooluu a nau a ka manao e haakei ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

  Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

    => E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @e ka lohe pepeiao.

  E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

----: N. S. SACHS : ----

@t.                                  104  Alanui Papu, Honolulu