Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 497, 12 July 1892 — Page 4

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Paka Westin
This work is dedicated to:  Awaiaulu

Ka Leo

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU,   JULY 12, 1892

 

I NA HOA HELUHELU

_______

 

   Mamuli o ka anaoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i KA LEO O KA LAHUI, e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaaa mahina iloko o ka nupepe, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa.  No ka pomaikai o na makamaka, a i kume hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana aapiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o ko makou kahua ia, o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, eloaa ana ia lakou ka pepa a ke Keena i na wa a pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

______

 

Waiho na Iwi i ka hohonu.

_______

 

   Ma ke kakahiaka o ka Poakollu o ka ule i hala, ua haalele mai la kekahi haole opio i keiia ola ana, oiai oia he paaua no ka mokuahi Waimanalo, mamuli o kona piholo ana ma Kamalo, Molokai.

 

   O ka manawa i loaa ai keia poino, o ka hora 8 no ia o ke kakahiaka nui, oiai ka moku e huli hoi mai  ana no keia awa.  Oiai ua oio nei e pii ana iluna o na rikini o ka kia mua no ke kii ana i kekahi piko kaula i makemakeia ua hoike ia aku iaia ka pilikia, no ka mea, e puhi ana ka makani me ka ikaika ia manawa, e hookupikipikio ana hoi i ke kai o a ia nei, e hoohalike ana i ka moku me he wahi apana pepa la, aka nae ua hoomae aku la no oia i ka pii ana iluna me ka paakiki a hiki wale i ka loaa ana iaia o ka mea i makemake ia.  A oiai oia e makaukau ana no ka hoi an iho ilalo, aia hoi luli ino ae la ka moku ia manaawa, a haule koheoheo aku la oia ma ka aoao.

   Ua paaa ae no oia i ke kaula, aka no ka manawa wale no, a pahu aku la oia iloko o ke kai.  Ua kiloi koke ia na mea hoolana, e pili ana i ka hoopakele ana i kona ola, ua hoao pu ia iho no hoi e hoopaa ka holo o ka moku.  Aka nae i ka hiki ana aku o na kokua aole ua kanaka opio la, a he oki loa aku hoi kona kino make.  Ua kku mai ka Waimanalo i keia awa, me ka lono e pili ana no kona make ana.

 

MELE HULA

_____

 

Nani kaulana no home

Pua kaulana ke Miulana

Nawai e ole ko'u hoohihi

Rose Hawaii ma ka Hikina

Hikina ka la ua aike ia

Ka hana a ka mea pohihihi

Hamau ko leo rose Hawaii

Pa ka makani anu he Kiu

Kiu anu a'u i lohe iho ai

Makani hoohono o ke awakea

Aole no au i halia mua

Mahui ko alooha hui kaua

Loaaa oe ia'u ma ka hihio

Hui ai kaua ma ka makemake

Makemake no au e ike lihi

Na kihi eha o Miulana

Eha pii ana i ka minute

Kaohi malie i ka puuwai

Nawai e ole kui kahi lono

Hui Manawai me Waiehu

Hanohano Waiehu noho mai iuka

Ka huna a ka wai lia kai

Kai no ua lawa lou pulima

Hoohua ana iho ma kuu chance

Haina ka puana lei mamo

Kakuia e

MISS LIHAUPUAIKEANU,

_______

 

NUHOU KULOKO.

__________

 

   I na hora a pau o keia la e ku mai ai ke Zelandia, a i ole ia o ka mokuahi Auseteralia.

________

 

   Heaha la ka uku o kela mau  haole ua huluhulu ka papa auwae e poalo nei iloko o ka Hale Ahaolelo i na Poaono a pau, e makilo ai i na balota no ke koho apa ia Lehman ma laua o Angus?  Manao makou he uku kiekie ko alua no ka mea ua ike makou ia laua i kekahi manawa iluna o na moku, ma ia apana hana hookahi.

________________

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

_______

 

   Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

OAHU.

 

Honolulu...............................................................................................................T.A. Lloyd

Ewa me  Waianae................................................................................................S. Hookano

Waialua..................................................................................................................................

Koolaupoko No. 1................................................................................................Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2..................................................................................................E.P. Aiku

Koolauloa..............................................................................................................L.J. Aylett

MAUI.

 

Lahaina.............................................................................................................David Taylor

Wailuku....................................................................................................Wm. T. Robinson

Makawao........................................................................................................David Morton        

Hana......................................................................................................................J.P. Sylva

Molokai me Lanai.................................................................................................................

HAWAII.

 

Hilo me Hilo Akau.........................................................................................N.C. Willfond

Hamakua.......................................................................................................Chas. Williams

Kohala Hema........................................................................................Wilmot Vredenburd

Kohala Akau.....................................................................................................Eben P. Low

Kona Akau.....................................................................................................J.Kaelemakule

Kona Hema.................................................................................................Thos. H. Wright

Kau.................................................................................................................O.T. Shipman

Puna....................................................................................................................J.E. Elderts

KAUAI.

 

Waimea me Niihau..............................................................................................Th. Brandt

Koloa...................................................................................................................A.K. Mika

Lihue................................................................................................................J.B. Hanaike

Kawaihau..................................................................................................................S. Kaiu

Hanalei...........................................................................................................W.E. Deverill

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

______

 

   O k eia malao iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a uiki i keia  la:

 

Hui                              Lanakila                                  Haule                                       Paani

 

Honolulu                          2                                              4                                                       6

Kamehameha                          6                                      2                                        8

Hawaii                                     3                                      4                                          6

Crescent                                  4                                      4                                          8

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

______

 

   E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma@@ Aupuni Hawaii, mai na kane, wahihe a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nane mai i ho'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke apaau i na ano ma'i a pau ma'i iloko e ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku.  Mai hoololohe  aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oiuolu ka auhau, ke hui me ia ma na kikai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                                                                                                                      Owau iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu.      Aug 31.     1y

 

OLELO HOOLAHA NO NA PUAA

_______

 

   Ke loaa ka puaa, e hele wale ana ma kuu mau aina oia o Halawa a me Aiea e pepehi ia ana i hooko ia keia ke hala na la he umi mai keia hoolaha.

 

                                                                                                              KIMO PELEKANE.

 

                                                                                                                (J.I. DOWSETT.)

 

   Honolulu, Iune 28, 1892.

   june 30  1m.

 

Kauka Yong Kam Pung.

 

(APANA.)

______

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

______

 

Ua hiki ke hooia ia kela a me keia ane ma'i, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii.  O na ma'i ha-no na hiki loa ia ke hoole ia me ka maalahi.  A o na ma'i e pili ana i ka maka au pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a bele nui paha o ke koko a paa a lohi paha ka hanau ana, papaha o ka waiu, ehele nui mai i o'u no.

 

      E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i a na'u oukou e hooluolu aku.

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891                                                                                          d3@372

 

HOOLAHA HOU I E ALA, E ALA.

 

B.F. Ehlers & Co--PAINAI

 

Helu 99   Alanui Papu.

 

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i poho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA KONA HALEKUAI NA

   Papale Wahine.........................................................................................................................

Kinamu Nani 8 Ia.........................................................................................................$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia........................................................................................................1.00

   E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kuukuai mua.

 

   Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auano oukou.

 

                                                                                                       B.F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei.  Huro.

______

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANAIIA

   "        "         "    "  KAMALII        "

   "  AAHU NANI O NA LEDE.

   He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke makamaka ana ua kahi ia

 

N.S. SACHS,

_____

104 Alanui Papu,   Honolulu.

 

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

 

11 O IUNE.

_______

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

   o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a ae huipu aku au no hoi makou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

 

   Ina oe, e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi ia waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

   Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holei ia, o ke ano Akala.  Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a piikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

 

   Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a ame na ano waihooluu a pau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

 

   Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

      E na hoaloha e kipa e ike kumaka i ka nani o Aipo, he aie ka lohe pepeiao.

   E Hoomanao, aia ke Kuai hoemi ma kahi o

--------------: N.S. SACHS:------------------

                                                                            104 Alanui Papu, Honolulu