Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 522, 16 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.05 MB)
This text was transcribed by:  Na limahana a pau o ka ?Aha Punana Leo, ko Ka Haka
This work is dedicated to:  ?Anake Lolena Nicholas

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

John E. Bush

Luna Hooponopono a me Puuku

Honolulu. August 16, 1892

HE LEO KAHEA

            I ka poe hoopono, aloha aina, a aloha lahui oiaio, a I ka lahui no a pau, ke poloai aku nei ka poe i hoonohoia, he mau Komite Wae no ka Ahaolelo, e huli i ka poe e hoopae malu nei i ka opiuma a me ka poe e kuai malu ana.  He nui na olelo e hele nei a puni ka aina, ma naalanui, ma na hale, i kahi kiekie a me kahi haahaa, e kamailio ana no ka pahola ana o keia ino hoomailo a pepehi kino kanaka, hoohaumia noho’na maemae, a pela aku, a e hooiliia nei i kio a kawowo iloko o ka aina nei mamuli o ka moe o na kiai o ka pono, na hoopalaleha a na luna aupuni a me na komo kino ana a hui pu, a ai pu i ka loaa haukae mamuli o ka helekohana a hana kanawai ole ia o keia mea make iloko nei  o ka aina. He mea maopopo ke mau keia mau kumu hoohaumia iloko o ka aina nei, he mea akaka aole e nele ke kuhinnu ia aku o na mea a pau, a koe aku ka poe i wae ia, i ka pilau palahinu o keia mea make.  Ua akaka no hoi ke komo nei malalo o ka ihu o ka Oihana Dute Awa i malamaia e ke kane a na 'lii, a mawaena o na kuemaka mai o ka oihana makai, i hookele ia e "kuu wahi taata iti maitai."

            Nolaila, oiai makou na lala o ke komite i waiho ia mai ai keia hana, e ake aku ana e loaa ka mole o ka hewa, na lala, a me na kakoo, ke poloai aku nei i ka lahui e o-kanaka mai, e aa, e koa e paio, a e apo aku i ka hewa e hele kohana makakeleawe nei, me ka hoopunahele ia e na luna hooko o ke kanawai mai ke poo a ka hiu, a e hoike mai i ko oukou Komite i na haawina, kuhikuhi ana,  a me na meheu a alakai e hiki ai ke hoohulihia ia keia mau hana luka a hoomaewaewa i ka pono a me ke ola o ka lahui holookoa a me ka pomaikai o na mea a pau e noho nei iloko o Hawaii nei.

            Ke poloai aku nei makou e hele mai ka mea i ike i kekahi mea, hunehune paha, a meheu e loaa ai ke alanui e kumu ai ka ahewa a e lele ai ke poo o ka moopoowalu opiumae lilo nei he akua no ka piheetero kanaka o ka aina, e hele mai io makou nei.

            Ma o ke Komite

                        Jon. E. Bush

            Luna Hoomalu Komite

 

            Maikai no ke ola o ke Kama'lii Wahine Kaiulani e noho la i ka poli o ka hoonaauao.

 

Puhi Ohe Hui

            He puhi ohe hui ke malamaia ana i keia po ma ka hale opuu kalaunu o ka Hotelem Hawaii mawaena o na bana ekolu; oia ka hana o ka mokukaua Farani Lawe Hae Dubodie, ka mokukaua Amerika Kapalakiko, a me na kaeaea o ka aina nei, oia hoi ka Bana Haawaii.E hoomaka ana ke puhi ohe i ka hora 7 me hapa.  Mahope o ke puhi pakahi ana a kela a me keia bana malalo o ko lakou mau alakai pakahi, e malamaia ana ke puhi ohe hui, i paniua ia e na mele lahui o Farani, America me Hawaii Ponoi.

 

Mai Maui Mai

            He nui ka wela o Maui nei i keia mau la-a ke kau aku nei na maka o ka haule mai o ko luna poe.  Ma ko makou huli nei wale no nae paha keia, no ka mea ma na apana o Waihee me Wailuku, ua loaa wahi ua iki no lakou i ka Poaha la 11 o keia mahina.  Ua hoopanee o Paia me Hamakuapoko i ke kanu ana i ke ko, no ka ua ole, i ahona iki ia Wailuku e hana nei i keia mau la aohe hoi he olelo ana no Waihee, ua pau mua kana kanu ana i ka hapa hope o ka mahine o Iulai.

            Ma ka po o ka Poakolu iho nei, la 10 o keia mahina, ua malamaia he aha hulahula me anaina ike ma kahi o Mrs. R. Albrechd no ka hanohano o Miss Lomers, no kona huli hoi ana mai nei ma America mai. Ua malamaia na hana me ka maluhia, a hiki wale i ke kokoke ana i na hora o ke ao.

            Ma ka Poaha ae, oia hoi ka la 11, ua loohia iho la kekahi limahana Iapana o ka mahiko o ka Ona Miliona me kekahi ulia poina kukonukonu, mamuli o kona haule anamawaena o kekahi mau kaa laweko, a pii ia ka a-i e na huila.  Ma ka Poalima ae, make iho la oia mahope iho o kona laweia ana ma ka halemai ma Wailuku.

            E haawi ana ka Hui Kamehameha Glee Club, he aha mele maloko o ka halepule Enelani ma Paia i ka po o ka la 13.  O ka lakou aha mele mua keia i wehe ai mahope iho o ko lakou huli hoi ana mai, mai Hawaii mai.

 

            Ke kaohi ia la na hana a Rusia ke kupueu nana e hoolale ke kaua nui i olelo ia ma Dan. 12: 1, ma na kihi eha o na kiai, a piha ka manawa.

 

 

            Ma ka la iho la inehinei, i piha ai ka 24 o ua makahiki o kela kai hoee weliweli nana i luku kekahi mau ola uhane makamae mai Honuapo a Punaluu, a me kela pahu lepo o Kapapala, Kau, i ka 1868, nana i hooneoneo i na kanaka, na holoholona a me na mea ulu makamae i lumai pu ia ilalo o ka honua, ka la hoi a ua mea ola uhane a pau a ka Apana o Kau e poina ole a hiki i ka luakupapau.

            Ma ke kakahiaka onehinei, ua haawi ae ka Moiwahine he paina kakahiaka i ka Moi o ke kopaa, ka Col. Claus Spreckels, ka wahine a me ka ohana; ka Ho. C. R. Bishop ka Moi o ke gula, a me kekahi poe e ae.

 

 

Luna Ohi Auhau o ka 1892

 

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

 

            OAHU

 

Honolulu............................T.A. Lloyd

Ewa me Waianae................S. Hookano

Waialua ..............................

Koolaupoko No. 1. .........Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2. .........E. P. Aikue

Koolauloa .......................L. J. Aylett

 

            MAUI

 

Lahaina.........................David Taylor

Wailuku........................Wm. T. Robinson

Makawao.....................David Morton

Hana............................J.P. Sylva

Molokai me Lanai .......

 

            HAWAII

 

Hilo me Hilo Akau ....N.C. Willfond

Hamakua....................Chas. Williams

Kohala Hema ...........Wilmot Vredenburd

Kohala Akau.............Eben P. Low

Kona Akau................J. Kaelemakule

Kona Hema...............Thos. H. Wright

Kau...........................O. T. Shipman

Puna..........................J. E. Elderts

 

            KAUAI

Waimea me Niihau...........Th. Brandt

Koloa................................A.K. Mika

Lihue.................................J.B. Hanaike

Kawaihau..........................S. Kaiu

Hanalei.............................W.E. Deverill

 

 

 

Kauka Yong Kam Puna  Apana

Helu 53, Alanui Maunakea

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

            Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano ma'i, mai ko na kane, wahine a em na keiki liilii.  O na ma'i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma'i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha o ke koko a paa alohi paha ka hanau ana, pa paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u me

            E kipa mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i a na'u oukou e hooluolu aku.

            KAUKA YONG KAM PUNG

Honolulu Sept. 2, 1891   d3 273-

 

HOOLAHA HOU, E ALA, E ALA.

B.F. Ehlers & Co - Painapa

Helu 99 AlanuI Papu

            E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

            AIA MA KONA HALEKUAI NA

Papale Wahine .............................................................

Kinamu Nani 8 Ia ......................................................$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia...................................................."1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palula $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.  Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou. 

            B.F. EHLERS & CO

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

He wa Pilikia keia; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a Pau.

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kino, e hele mai ma ka hale kuai waiwai o     

                        N.S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

            I hoike no ka oiaio o keia, e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei:

            Na Paleili o na Kane, he         25c.

            Na Lakeke Kalakoa o na Opio                        25c.

            Lopi Kilika hana Leia-i, 1 pokaa         30c.

            Kalika o na Lede, o 1 dala ka waiwai io he    50c.

            Lole Kalika o na Kamalii, o 60 keneta ka waiwai io he         40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he              25c.

                        a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi makou i ka makou mau lole lau me lihilihi, ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihuiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni, a o ke ano keokeo maikai loa oia ano, e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 25c. no ka i-a, mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa ekahi, nona ka waiwai io he 35 keneta no 1 i-a.

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hiki ke holoiia, e kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pukaaniani, he 5 i-a no $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me na Kamalii, eia me makou ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mea, aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopaa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu o ke kumukuai.

            Ua lakou makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e uilani eai, a ua makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papale i ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he ole ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

                        N.S. SACHS

                                    104 Alanui Papu, Honolulu